Ranní modlitba svatého Patera Pia a modlitba Zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

(ranní modlitba smírných obětí podle Řádu Sester Neposkvrněného početí Panny Marie)

 

Ó Maria,

 

nejsladší naše Matko a Rodičko vtěleného Slova,

klečíme zde před tebou, když svítá nový den, nový velký dar Boží.

 

Celou svou bytost vkládáme do tvých rukou a do Tvého Srdce,

nechť všechno v nás je Tvé: rozum i vůle, naše tělo i duše.

 

Svou mateřskou láskou utvářej v nás život, život Tvého Ježíše.

 

Ó Královno nebes, podporuj svým mateřským vnuknutím i naše

sebemenší skutky: dej, aby se při svaté a neposkvrněné oběti

všechny staly čistými a Bohu milými.

 

Ó dobrotivá Matko, učiň nás svatými, jak to od nás očekává Pán Ježíš

a za co ustavičně toužebně prosí Tvé Srdce.

 

AMEN

 

 

 

Můj Ježíši,

 

Přijmi mou touhu zasvětit se lásce a smíru Tvého Nejsvětějšího Srdce.

 

Skrze Tvou přesvatou Matku, Pannu Marii, Ti zasvěcuji vše, co jsem a co

mám, svou osobu, svůj život, své modlitby a práce, svá utrpení a oběti na

smírné úmysly Tvého Nejsvětějšího Srdce, na smírné zadostučinění za

hříchy světa, za své vlastní hříchy a za nevděk duší Tobě zasvěcených.

 

Odevzdávám Ti rukama Panny Marie také všechnu výprosnou

usmiřující a záslužnou cenu dobrých skutků celého svého života.

 

To všecko ať je ke cti, slávě a potěše Tvého Božského Srdce a smírnou

obětí za spásu hříšníků. Ale ať mi to nepřekáží, abych své dobré skutky

mohl obětovat i na jiné úmysly, ke kterým mne zavazuje povinnost

Vděčnosti a lásky.

 

Spojuji své smírné zadostučinění s Tvými nekonečnými zásluhami.

 

Uděl mi, abych žil a zemřel jako pravá smírná oběť

Tvého Nejsvětějšího Srdce.

 

AMEN