SVATÝ RŮŽENEC
růženec tajemství desátku ovoce tohoto tajemství
radostný 1. Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala. Pokora
2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila. Láska k bližnímu
3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila. Chudoba
4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala. Poslušnost
5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla. Usilovné hledání Ježíše
světla 1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu. Ochotné plnění povinností a závazků
2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc. Víra
3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání Milosrdenství
4. Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu. Účast na Boží slávě
5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii. Oběť za druhé
bolestný 1. Ježíš, který se pro nás krví potil. Pláč a lítost
2. Ježíš, který byl pro nás bičován. Kajícnost
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Umrtvování sobectví, čili hříšné lásky k sobě samému
4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Trpělivost
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Láska k Ježíši a Panně Marii
slavný 1. Ježíš, který z mrtvých vstal. Pravé obrácení
2. Ježíš, který na nebe vstoupil. Touha po nebi
3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal. Tichost a čistota mysli
4. Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal. Milost šťastné smrti
5. Ježíš, který tě v nebi korunoval. Důvěra v ochranu Panny Marie
Modlitba za svatého otce:
a)     Buď vyslovíme: "Modlím se za svatého otce a na jeho úmysl", Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci
b)     Nebo se modlíme takto:
    Pane Ježíši Kriste, ochraňuj mocí své božské lásky našeho Svatého otce Jana Pavla! Amen.
Fatimská invokace:
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.