KOSMOS-NEWS
PARTY 2001

ZPĚT - HOME PAGE

INFORMACE
KOSMOS-NEWS PARTY 2002

 

Dnes je ještě brzy určovat přesné termíny, ale pravděpodobně (pravděpodobně!!!) bych se druhé setkání pokusil uspořádat ve zhruba stejném termínu a na stejném místě (proč měnit něco, co se osvědčilo). To vše samozřejmě bude záviset ještě na termínových možnostech v hotelu TECHNIK i na další dohodě mezi námi. Myslím, že někdy koncem roku 2001 domluvíme přesný termín i další podrobnosti. Abyste všichni měli dost času si účast na druhém KOSMOS-NEWS PARTY naplánovat.

Milan HALOUSEK