KOSMOS-NEWS
PARTY 2001

ZPĚT - HOME PAGE

ZDRAVÍM VÁS Z PARDUBIC

(Milan HALOUSEK)

 

A máme první setkání kosmických nadšenců za sebou …

Věřím a doufám, že jste s ním byli stejně spokojeni jako já. Chtěl bych Vám všem, účastníkům první KOSMOS-NEWS PARTY, moc poděkovat za perfektní atmosféru kterou jste společně vytvořili a za nadšení a zápal který z vás všech přímo vyzařoval. Zhodnocení celé akce jsem nechal na kamarádovi Danovi, jehož zprávu obohacenou mnoha velmi osobními postřehy si můžete přečíst hned vedle a na dalších stránkách dnešního KOSMOS-NEWS. Já bych se již pouze omezil na několik dalších informací a mých osobních postřehů.

Nebudu se zde rozepisovat obšírně o vyslechnutých přednáškách – pouze za ně poděkuji všem přednášejícím – panu Antonínu Vítkovi, Aleši Holubovi, Tomáši Přibylovi a Janu Kolářovi. Bylo to velké množství zajímavých údajů a bylo to i velké množství věcí k přemýšlení. Mimořádně veliké poděkování bych zde chtěl vyjádřit kolegovi Vláďovi Plachému – jistě všichni víte za co! Jeho modely, a samozřejmě hlavně model ISS, daly celému setkání moc zajímavý rámec. A veliká maketa ISS umocnila především přednášku a besedu o výstavbě Mezinárodní vesmírné stanice. Všichni kdo jste v Bohdanči byli víte jak hodně maketa posloužila při výkladu.

Nedílnou součástí celého našeho víkendového programu byly přestávky. A to nejenom na kávu či cigaretku. O přestávce se prohlížely materiály, fotografie, autogramy. Vedly se důležité rozhovory a odborné diskuse. Kontrolovaly a ověřovaly se autopenové podpisy. Dívalo se na video, prohlíželi knížky … Prostě o přestávkách se žilo stejně aktivně jako při hlavním programu. Mě osobně velmi těšil pohled na všechny ty hlavy skloněné nad šanony fotografií, výstřižků, autogramů či pohled na vášnivě diskutující hloučky před maketou ISS či raketoplánu.

Velkou radost jsem měl i z toho, že díky účasti na KOSMOS-NEWS PARTY se osobně seznámilo několik lidí, kteří se léta znali pouze z korespondenčního styku nebo článků v časopisech.

Veliké poděkování si od nás zaslouží i “pan domácí” Vítek Formánek, ředitel hotelu TECHNIK. Je to také sběratel, takže naše “postižení” zná, je to také člověk který se nespokojí pouze s povrchní znalostí věcí o které se zajímá. My se zajímáme o kosmonautiku, on o válečné piloty RAF a plochou dráhu – ale on i my stejně “zuřivě”. Kvalitní ubytování a stravování již vzpomenul Dan Lazecký ve svém článku, já bych přidal velice příjemné předsálí před “naší” učebnou – kde se odehrával veškerý doprovodný program setkání. A bar!

Takže Vítku - díky!!!

Potěšila mne milá slova která jsem od Vás po skončení setkání obdržel – osobně, písemně, e-mailem. Musím se přiznat, že jsem při přípravě KOSMOS-NEWS PARTY ani moc nevěřil, že by to hned napoprvé mohlo být tak úspěšné. Samozřejmě především díky Vám všem, kteří jste se zúčastnili. Já jsem to pouze připravil – ale vy jste to “uvařili”. Poděkovat chci i všem zúčastněným “drahým polovičkám” … za všechno!

I té mojí polovičce – že vydržela celou sobotu sedět v předsálí u stolku s knížkami a pohledy.

Mám tady při psaní tohoto článku před sebou hromádku fotografií - vracejí mě do těch prima tří dní na přelomu června a července – a hned se mě lépe píše a vzpomíná. Pokud by někdo o fotografie měl zájem, ať se ozve na mojí adresu – některé jsou součástí článku na předcházejících stranách, další budou v brzké době vystaveny na internetových stránkách KOSMOS-NEWS.

Tak a teď od účastníků KOSMOS-NEWS PARTY k neúčastníkům tohoto setkání. Doufám, že se nebudou zlobit, že celé toto číslo KOSMOS-NEWS je věnované právě a jen této akci. Alespoň touto formou bych je totiž chtěl seznámit co se v Bohdanči událo. A věřím, že vyprávění a otištěné fotografie budou pro ně dobrou pozvánkou na KOSMOS-NEWS PARTY 2002. Myslím totiž, že by bylo škoda takovéto setkání napřesrok nezopakovat. Debatovali jsme o tom již v Bohdanči a zájem byl projeven. Takže proč ne.

Dnes je ještě brzy určovat přesné termíny, ale pravděpodobně (pravděpodobně!!!) bych se druhé setkání pokusil uspořádat ve zhruba stejném termínu a na stejném místě (proč měnit něco, co se osvědčilo). To vše samozřejmě bude záviset ještě na termínových možnostech v hotelu TECHNIK i na další dohodě mezi námi. Myslím, že někdy koncem roku 2001 domluvíme přesný termín i další podrobnosti. Abyste všichni měli dost času si účast na druhém KOSMOS-NEWS PARTY naplánovat.

To je ode mne dnes vše. Věřím, že všichni prožijete krásné léto, prázdniny, dovolené. Že si odpočinete a budete se zase s plnou vervou a odhodláním věnovat … no třeba kosmonautice.

Zdraví Vás dnes už vyspalý

Milan HALOUSEK