Zpět na úvodní stránku SKT

 

SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN 2003 V ČESKÉ REPUBLICE

 

Výsledky našeho prvního roku byly více než uspokojivé - Česká republika byla jmenovitě zmíněna jako nově zapojená země s velkým množstvím uspořádaných akcí. Věřím, že v roce 2003 budou naše výsledky ještě výraznější. Jistě se nám podaří společnými silami toho dosáhnout.
Na začátku letošního roku byla tragédie amerického raketoplánu COLUMBIA. Ta však, snad trochu paradoxně, zvýšila výrazně zájem veřejnosti o kosmonautiku.
Bylo by dobré udržet tento zájem i jinými, hezčími a veselejšími věcmi než byla smrt sedmi astronautů.
Zkusme to, kosmonautika, krásná ale složitá věda, si to zaslouží...

Milan HALOUSEK, KOSMOS-NEWS
červenec 2003

 

V rámci Světového kosmického týdne 2003 v České republice se uskutečnily následující akce a pořady:

 

POŘADY, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, AKCE:

1.    PŘEDNÁŠKA "COLUMBIA - VYŠETŘOVÁNÍ UKONČENO"
           Astronomická společnost Hradec Králové, Hvězdárna Hradec Králové, 4.10.2003, účast 40 posluchačů
          Milan HALOUSEK, vydavatel KOSMOS-NEWS - foto

2.    PŘEDNÁŠKA "COLUMBIA - VYŠETŘOVÁNÍ UKONČENO"
           Amatérská astronomická observatoř E.Halleyho Hrádek, 4.10.2003, účast 20 posluchačů
           Milan HALOUSEK, vydavatel KOSMOS-NEWS - foto

3.    VERNISÁŽ VÝSTAVY "APOLLO: KROKY PO MĚSÍCI" + PŘEDNÁŠKA
            Lidová hvězdárna Prostějov, 10.10.2003, účast 30 návštěvníků
            Tomáš PŘIBYL, publicista, Milan HALOUSEK, vydavatel KOSMOS-NEWS
            foto-přednáška, foto-vernisáž1, foto-vernisáž2

4.    PROGRAMOVÉ ODPOLEDNE AMATERSKÉ ASTRON.OBSERVATOŘE E.HALLEYHO
            AAOEH, Hrádek, 4.10.2003 - výstava fotografií, novinových zpráv a dalších předmětů s kosmickou tématikou
            Josef RYBA, vydavatel bulletinu "My z kosmu", majitel AAOEH Hrádek, účast 20 návštěvníků
            foto-titulní panel, foto-výstavka, foto-účastníci besedují

5.    PŘEDNÁŠKA "HVĚZDNÝ VESMÍR"
            Astronomická společnost Pardubice, 3.10.2003, 50 posluchačů
            RNDr. Vladimír VÍCHA, člen ASP Pardubice

6.    PŘEDNÁŠKA "JSME STŘEDEM VESMÍRU?"
            Hvězdárna Valašské Meziříčí, 1.10.2003, 30 účastníků
            doc. RNDr. Zdeněk MIKULÁŠEK, CSc., Masarykova univerzita Brno
            Vývoj názorů na vesmír a naše místo v něm. První lekce cyklu přednášek “Vesmír nejen pro pokročilé

7.    POŘAD "KOSMONAUTICKÁ KRONIKA"
            Hvězdárna Valašské Meziříčí, 8.10.2003, 14 osob
            František MARTÍNEK, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí
            Přehled nejzajímavějších událostí v kosmonautice, raketové technice a ve výzkumu vesmíru za uplynulé čtvrtle
tí.

8.    VERNISÁŽ PUTOVNÍ VÝSTAVY "PODÍL ČESKÉ REPUBLIKY NA VÝZKUMU VESMÍRU"
           
Hvězdárna Valašské Meziříčí, 8.10.2003

9.    PŘEDNÁŠKA¨"MARS A OSTATNÍ PLANETY OČIMA KOSMICKÝCH SOND"
            Hvězdárna Uherský Brod, 10.10.2003, 20 posluchačů
            přednáší ing. RAJCHL

10.    PŘEDNÁŠKA "MINULOST A SOUČASNOST TĚLES SLUNEČNÍ SOUSTAVY"
            Hvězdárna Uherský Brod, 17.10.2003, 15 posluchačů
            přednáší ing. RAJCHL

11.    PŘEDNÁŠKA "ZEMĚ V POHYBU"
            Hvězdárna Uherský Brod, 24.10.2003, 25 posluchačů
            přednáší ing. Bohumil CHÁN, Geofyzikální ústav AV ČR
            foto z přednášky

12.    POZOROVÁNÍ PŘELETŮ JASNÝCH DRUŽIC S VÝKLADEM A POPISEM DRUŽIC
            Hvězdárna Uherský Brod, 18.10.2003, 19.10.2003, 23 návštěvníků
            ing. Tomáš METELKA

13.    VEČERNÍ ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ, PŘELETY ISS, ZÁBLESKY IRIDIÍ
            Hvězdárna Vsetín, 4.10.-11.10.2003, http://www.inext.cz/hvezdarna.vsetin/skt_vs.htm
            Michal VÁCLAVÍK

14.    PŘEDNÁŠKOVÉ PÁSMO - "CO PŘINESL ROK 2003", "VÝZKUM MEZIPLANETÁRNÍ
         HMOTY KOSMICKÝMI SONDAMI"
            Hvězdárna Vsetín, 10.10.2003
            Michal VÁCLAVÍK, Jiří SRBA

15.    PŘEDNÁŠKOVÉ PÁSMO - "VÝZKUM MARSU POKRAČUJE", "ZAJÍMAVOSTI A REKORDY
         PILOTOVANÝCH LETŮ", "COLUMBIA", ISS PO PĚTI LETECH"
            Hvězdárna Vsetín, 11.10.2003
            Přednášky celkem 82 návštěvníků
            Mgr. Jiří HAAS, Pavel SVOZIL, ing. Tomáš PŘIBYL

16.    ZPROVOZNĚNÍ "DATABÁZE KOSMICKÝCH SOND ..." - http://spaceprobes.fbi.cz
             Antonín HAVLÍČEK, autor internetové aplikace
            obrázek

17.    POŘAD "KOSMIČTÍ ŠPIONI"
            Hvězdárna a planetarium M.Koperníka Brno, 4.10.2003, účast 100 návštěvníků
            Jiří DUŠEK, podle námětu Karla PACNERA

18.    ČLÁNEK "BEZPEČNOST PILOTOVANÝCH LETŮ" - MF DNES
            Karel PACNER, 4.10.2003

19.    ZPROVOZNĚNÍ ČESKÉHO PŘEKLADU PROGRAMU "ORBITRON" SLEDUJÍCÍHO
         PŘELETY DRUŽIC NAD POVRCHEM ZEMĚ

            Přemysl LUKAVSKÝ, 4.10.2003, http://cestiny.idnes.cz/po/orbitroncz.html
            k 20.10.2003 - 327 přístupů, obrázek

20.    KOSMICKÉ A ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE. PŘEDNÁŠKY "MARS - PLANETA ROKU",
         "NOVINKY V ASTRONOMII", VIDEOFILMY
            Hvězdárna a planetárium v Prešově, Slovenská republika, 9.10.2003, 39 účastníků
            Vladimír DEMETER, Mgr. R.TOMČÍK, R.KOLIVOŠKOVÁ

21.    ZPROVOZNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK "PROJEKT SLUNEČNICE"
            EMP-Centauri, s.r.o., 10.10.2003, www.xprize.cz
            Marian VÁŇA, jednatel společnosti,
            obrázek

22.    PŘEDNÁŠKA "BUDOUCNOST MEZINÁRODNÍ KOSMICKÉ STANICE"
            Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 14.10.2003
            Mgr. Antonín VÍTEK, CSc.

23.    VÝSTAVA - KOSMONAUTIKA
            Dům dětí a mládeže Kuřim, 6.-20.10.2003, 260 návštěvníků
            Jana TOMANOVÁ
            foto1, foto2

24.    VÝSTAVA - KOSMONAUTIKA
            Základní škola Býšť, 15.-16.10.2003, účast 118 žáků
            Základní škola Přelouč, 21.-23.10.2003, účast 300 žáků
            Vladimír PLACHÝ, Pardubice

25.    PŘEDNÁŠKA "ZEMĚ V POHYBU"
            Gymnázium Uherský Brod (připravila Hvězdárna Uherský Brod), 24.10.2003, 67 posluchačů
            přednáší ing. Bohumil CHÁN, Geofyzikální ústav AV ČR

26.    PŘEDNÁŠKA "VOLACÍ ZNAK ČAJKA, ANEB ŽENY V KOSMU"
            15.9.2003 – Základní škola Lešná, účast 96 žáků
            22.9.2003 – Gymnasium Valašské Meziříčí, účast 107 posluchačů
            13.10.2003 – Základní škola Jablůnka, účast 123 žáků a učitelů
            připravila Hvězdárna Valašské Meziříčí

27.    PUTOVNÍ VÝSTAVA "VOLACÍ ZNAK ČAJKA, ANEB ŽENY V KOSMU"
            15.9.-20.10.2003 - Putovní výstava, věnovaná účasti žen-kosmonautek na výzkumu vesmíru.
            Výstava je postupně instalována na základních a středních školách ve Valašském Meziříčí a okolí.
            účast do 15.10.2003 - 2073 návštěvníků
            připravila Hvězdárna Valašské Meziříčí

28.     HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HRADEC KRÁLOVÉ
            povídání o kosmonautice (Columbia, sondy na Mars, Čínská kosmonautika) v rámci pravidelných školních akcí
            a pozorování pro veřejnost - účast 560 návštěvníků
            Karel BEJČEK, Josef BARTOŠKA - Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

 

PROPAGACE SKT 2003:

1.    ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ - http://www.czechspace.cz
            Organizace a kordinace Světového kosmického týdne v České republice
            ing. Jan KOLÁŘ, národní koordinátor WSW

2.    ZPRAVODAJ KOSMOS-NEWS, č.46 - září 2003
            Informace o aktivitách v rámci Světového kosmického týdne 2003 v České republice
            Milan HALOUSEK, vydavatel KOSMOS-NEWS

3.    SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN  - http://skt.kosmo.cz
            Speciální webová stránka informující o konání SKT 2003
            bannerová reklamní akce - www.smartblue.net
            Aleš HOLUB, Martin KOSTERA, Miroslav KÁŇA - autoři stránek

4.   SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN - WEBOVÉ STRÁNKY - http://web.quick.cz/SKT
            Speciální webová stránka informující o aktivitách v rámci SKT 2003 v České republice
            Milan HALOUSEK, autor webových stránek

5.    ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST PARDUBICE
            Informování návštěvníků Hvězdárny (DDM Delta Pardubice) o SKT
            Renata KŘIVKOVÁ, předsedkyně Astronomické společnosti Pardubice

6.    SPACE-PORTAL - http://portal.kosmo.cz
            Informace o konání SKT 2003
            Martin KOSTERA, Miroslav KÁŇA, autoři webových stránek

7.    AMATÉRSKÁ PROHLÍDKA OBLOHY - http://www.astronomie.cz
           
Propagace SKT 2003 na stránkách APO
            Marek KOLASA, koordinátor stránek APO

8.    KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO - http://www.kpufo.cz
            Propagace Světového kosmického týdne na webových stránkách KPUFO
            Luboš ŠAFAŘÍK, tajemník KPUFO

9.    HVĚZDÁRNA UHERSKÝ BROD - http://www.ub.cz/hvezdarna
            Propagace SKT na webových stránkách Hvězdárny Uherský Brod
            577 unikátních IP adres s 1981 shlédnutími
            ing. Tomáš METELKA, autor webových stránek SKT
            obrázek

10.    HVĚZDÁRNA VSETÍN
            Propagace SKT na webových stránkách Hvězdárny Vsetín
            Michal VÁCLAVÍK
            obrázek

11.    SPACE SCOPE - http://www.mujweb.cz/veda/leemer
            Propagace SKT na webových stránkách SPACE SCOPE
            Michal VÁCLAVÍK, autor webových stránek
            obrázek

12.    ENCYKLOPEDIE "SPACE 40"
            Informace o SKT, aktualizace 10.10.2003
            Mgr. Antonín VÍTEK, CSc.

13.    TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI
            tiskové prohlášení č.52 k SKT vydané 2.10.2003
            text zpracoval Ing. Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, předseda Astronautické sekce ČAS
            Pavel SUCHAN, tiskový tajemník ČAS

14.    ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
            propagace SKT a informace na webu ČAS - www.astro.cz
            Karel MOKRÝ, správce stránek www.astro.cz

15.    HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
            informace o SKT na Hv.V.M. - Deník PRÁVO – 4. 10. 2003, Regionální deník Naše Valašsko – 7. 10. 2003
            František MARTÍNEK, Hvězdárna Valašské Meziříčí

16.     MALÁ ENCYKLOPEDIE KOSMONAUTIKY - http://mek.kosmo.cz
            propagace SKT na stránkách MEK, speciální informační stránka, on-line diskuse
            spuštění www.kosmo.cz
            Aleš HOLUB - autor stránek MEK
           

 

Zpět na úvodní stránku SKT

Stránky World Space Week