AD&M  organizuje odborné akce pro širokou technickou veřejnost v oborech: 
                - měření a regulace, 
                - automatizace, 
                - inteligentních systémů, 
                - informačních systémů výroby (MES) 
AD&M  působí na celém území České republiky 
AD&M  disponuje aktualizovanou databází více než 5800 specialistů 
AD&M  pořádá : 
                - konference s mezinárodní účastí, 
                - odborné semináře, 
                - firemní dny, 
AD&M  ručí za kvalifikovanost auditoria
AD&M  od roku 1994 zorganizovala více než 30 odborných akcí po celé
republice