SABINA, Karel

Historie se uceluje budoucností.

 

SA'DI Abú Abdillah

Bázlivý hlas ministrů nikdy nedokáže donést ke sluchu králů stížnost nešťastníků, je třeba, aby křik lidu mohl proniknout až k trůnu.

Břicho je poutem na ruce a stejně tak řetězem na nohy. Kdo otročí břichu, je vždy otrokem. Chceš-li být svobodný, osvoboď se především od břicha. Jíš proto, abys ukojil hlad, a nikoliv proto, aby ses oddával rozkoším.

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení.

Člověk se má poučovati, i kdyby poučení bylo na kamenech napsáno.

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by to už hloupý člověk.

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoli spálit svět.

 

SAGANOVÁ, Françoise

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení.

Muž, který si bere nehezkou dívku, je prachobyčejný lenoch.

Vdaná žena se pozná nejlépe podle toho, že si kupuje květiny sama.

 

SAIKAKU

Krásná žena je jako krásná krajina. Když se na ni někdo dlouho dívá, určitě ho omrzí.

Láska je jako hra, při níž se tahá za nitky o štěstí, tolik je jich všelijak propletených a jenom na jedné je perla, která znamená výhru.

Žena je past, které se těžko odolává.

Žena je zboží, které nevydrží, ale zase je nezbytně nutné, aby se na světě dalo žít.

 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de

Běh času nikdy nemáme cítit, čas má zpevňovat a dávat zrát a stárnout.

Božstvo se vyjadřuje skrze jedince, který jde proti průměrnému vkusu.

Bůh je mlčení.

Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.

Bůh je stejně pravdivý jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat.

Co je podstatné, to je pro oči neviditelné.

Člověk bez řádu, žárlící na souseda, pokud ho soused v něčem převyšuje, se snaží strhnout ho na svou úroveň.

Člověk bohatne i ze svých útrap.

Člověk je sám i mezi lidmi.

Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám.

Člověk ... je v první řadě ten, kdo tvoří. A pouze lidé, kteří spolupracují jsou bratři. A jenom ti jsou živí, kdo v klidu neusedli k nastřádané sklizni.

Člověk poznává sám sebe, když zápasí s překážkami.

Dějiny člověka jsou dějinami pojmů, o které postupně rozšířil své znalosti.

Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat.

Domýšlivci slyší pouze chválu.

Dříve jsem míval málo úcty k dospělým. Byl to omyl, člověk nikdy nestárne.

Existuje pouze jediný opravdový přepych - přepych lidských vztahů.

Film a novinářství jsou upíři, kteří mi brání psát, co by se mi líbilo. Už léta nemám právo myslet způsobem, jaký mi jedině může vyhovovat.

Galeje nejsou tam, kde se kope krumpáčem... Galeje jsou tam, kde údery krompáče nemají smysl, nespojují toho, kdo kope, se společenstvím lidí.

Kdo jde pořád rovně, daleko nedojde.

Láska je především modlitba a modlitba je ticho.

Láska je tehdy láskou, neočekává-li od druhého žádnou lásku.

Láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar.

Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.

Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička! Člověk má ještě vyšší povinnost než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od ostatních.

Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.

Modlitba je plodná právě tím, že Bůh neodpovídá.

Násilí tě osvobozuje d přináší ti tu jedinou svobodu, která něco znamená.

Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.

Poušť je krásná právě proto, že někde skrývá studnu...

Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.

Pravda uhodí a třeba zničí tam, kde nejistota jen stále hlodá a otravuje.

Prospěšné je jen to, co klade odpor.

Řeč je pramenem nedorozumění.

Správné vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob, jak žít dlouho.

Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.  

Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málokdo se na to pamatuje.

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned úplně hotovou duši.

 

SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin de

Když už žena dala klíč k svému srdci, jen zřídkakdy nevymění zámek.

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.

Stárnutí je nepříjemné, ale je to jediný způsob, jak dlouho žít.

 

SAKJA PANDITA

Bláhovec vlastní přednosti vynáší na povrch, moudrý je skrývá uvnitř – v nedohlednu. Sláma na vodě plave, když ji tam někdo vrh, drahokam rychle ponoří se ke dnu.

Moudrý muž dovede odstranit vlastní vady, hlupákovi ta schopnost není dána.

Moudrým se v moudrých rčeních zlatě moudrost skví, hlupák se z moudrých rčení sotva co doví.

Na tomto světě máš radost z dobrého jména a na onom světě z dobrého skutku. Bohatství získané bez nich v sobě nic nemá, není ti k radosti, je leda k smutku.

Takové, kteří otevřeně, směle ti škodí, není ani těžké přemoci. Ale jak přemoci ty nepřátele, kteří se tváří, že ti chtějí pomoci?

To proto ať na daních král bere s mísou,ne více, aby tím nepoškodil svoje poddané. Uschne strom šálový, když příliš mnoho pryskyřice do kadidel se z jeho kmene dostane.

 

SAMMEROVÁ, S.

Za ženou a za tramvají se neženeme - přijede jiná.

 

SALLUSTIUS, Gaius S. Crispus

Bezúhonnost přináší více nebezpečí než poct.

Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje, stárne.

Ctnost se dostatečně projevuje sama o sobě.

Dříve než začneš, je třeba rozvahy, jakmile jsi rozvážil, je třeba jednat rychle.

Moc se snadno udrží těmi prostředky, jimiž byla na počátku získána.

Nejvyšší postavení skýtá nejméně volnosti.

Nikdo se nestal nesmrtelným díky své lenosti.

Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány.

Ve svornosti se i malé věci rozrůstají, z nesvornosti se hroutí i ty největší.

 

SALMON, André

Člověk musí umět chápat protiklady, jinak to nejde.

Člověk si sám dost nehledí toho, aby v sobě zdolal neřesti ranného mládí.

Harmonie v práci božské, harmonie v práci lidské.

Klavír... celý orchestr v deseti prstech... !

Neštěstí má nespočetné množství forem.

Originálnost je ctnost v úplně novém užití věčných pravd, podrobených nejvyšší kontrole, v souladu s duchem, a řekl bych dokonce se srdcem.

Žena v posteli se nemůže moc bránit.

 

SALVANESCHI, Nino

Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat.

 

SANDOVÁ, George

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Manželství je krásné pro milence a užitečné pro světce...

Manželství je závěrečný díl lásky.

Milovat, obětovat se, upustit od oběti, jen když je škodlivá těm, kdo jsou jejím předmětem a obětovat se zase v naději, že sloužíme pravé věci, to je láska.

Největší předností některých mužů je jejich žena.

Osamělý člověk je jen stínem člověka, a kdo není milován, je pořád mezi všemi sám.

Politika dělá nepochybně velké věci, ale jen srdce dělá zázraky.

Umění pít je nesnadnější než umění jíst.

Žena je slabá od přírody.

Žena potřebuje k nevěře muže. Nadprůměrná žena nadprůměrného muže. Muž potřebuje k nevěře ženu. Jakoukoliv.

Žít sám sobě je špatné...

Život je dlouhé zranění, které zřídka přestává bolet a nikdy se nezahojí.

 

SANTAYANA, George

Fanatik je ten, kdo zdvojnásobí své úsilí, když zapomněl na své cíle.

Je snazší udělat světce z volnomyšlenkáře než ze sprosťáka.

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná právě tak jako spánek.

Proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost.

Skepticismus je cudnost intelektu.

Umělec navštěvuje muzeum, pedant se tam odstěhuje.

 

SAPFÓ z Lesbu

Ošklivost má proti kráse tu výhodu, že zůstává.

Rozumbrada je jako eunuch - ví přesně jak na to, ale přitom to nedokáže.

Smrt je zlo – tak bozi uznali:
vždyť, kdyby byla krásná,
sami by zmírali.

 

SAROYAN, William

Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy i všechny ostatní lidi na světě.

Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo.

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám.

Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými. Ale nenávist hyne každou minutu.

Nejskvělejší vzbouřenec je tichý muž, který ví, jak všechno skončí, a přece ho těší dýchat dál. Jen mysl nemůže zemřít a usměvavá mysl věčně čeří prázdnotu vesmíru.

Trápení, trápení, samé trápení a toho smíchu kolem dokola.

Všechno, co spisovatel napíše, je o něm samém.

Zlí nevědí, že jsou zlí, a jsou proto nevinní. Zlému člověku musíme každý den odpouštět.

 

SARTRE, Jean-Paul

Brány svého vězení si neseme každý v sobě.

Být člověkem znamená snažit se být bohem.

Člověk buď musí mít rád lidi, nebo musí příštipkařit.

Člověk je nutně svobodný i proti své vůli.

Člověk, na kterého nadávají blbci, je hoden důvěry.

Člověk není nic jiného než to, čím se udělá.

Člověk není souhrnem toho, co má, ale souhrnem všeho toho, co ještě nemá, čeho může ještě dosáhnout.

Člověk žije, umírá, neví ani jak žije, ani jak umírá.

Hněv může podněcovat vzpouru, ale nestačí otřást režimem.

Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.

Jsme odsouzeni k svobodě.

Každá lidská bytost žije a umírá sama, o nic méně cizí sobě než ostatním.

Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.

Každý slib je na nejlepší cestě k tomu být falešný.

Kritičnost může být nepohodlná, ale nikdo neříká, že člověk je tu proto, aby žil v pohodlí.

Lidský život začíná na rubu zoufalství.

Mlčení, to je Bůh. Nepřítomnost, to je Bůh. Bůh, to je samota lidí.

Peklo, to jsou ti druzí.

Pohledná žena pozná i v nouzi přítele.

Puška má více částí. Škoda, že se daly dohromady.

Revoluce je koňská medicína. Společnost roztlouká své kosti ranami kladiva, ničí svou strukturu, obrací naruby své instituce, mění vlastnické poměry a nově rozděluje statky, zaměřuje výrobu podle jiných zásad, pokouší se co nejrychleji tempo jejího přírůstku, a právě v tuto chvíli nejradikálnějšího rozbíjení se snaží znovu budovat, vytvořit si novou kostru tím, že štěpuje kostní dřeň. Léčba je to radikální, často je nutno prosazovat ji násilím.

Svět dává rady, jen když se ptáme, a ptát se můžeme, jen když máme přesně vymezený cíl.

Umřít není všechno: musíme umřít včas.

Velkorysost, podobně jako lakota nebo rasismus, je pouze tajný balzám na zahojení našich vnitřních ran a nakonec nás otráví.

Zatímco ústa mluví a nic neříkají, oči se dorozumějí beze slov.

Život má smysl, jestliže mu ho člověk chce dát.

 

SCIVER

Lidé dobročinní podobají se kvetoucím stromům, z jejichž květů včely opětovně sbírají med, ale kterým proto ovoce nechybí.

 

SCOTT, Walter

Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.

Trochu stříbra zničilo víc duší než ostrý meč těl.

 

SCRIBE, Augustin-Eugéne

Ženy by povětšině byly vyléčeny ze žárlivosti, kdyby se jednou nestranně podívaly na své manžely.

 

SCUDER, Madelaine de

Žárliví muži vždy nacházejí víc než hledají.

 

SEGHERSOVÁ, Anna

Nemoc našeho věku je, že ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme.

 

SELLERS, Peter

Bigamie je jediný trestný čin, který je současně trestem.

Moudrá dívka by měla hledat ženicha mezi těmi, kteří právě ukončili prezenční vojenskou službu. Takový muž umí uklízet, zašívat, štepovat, přišívat knoflíky, mýt nádobí a stlát postele. Přitom potřebuje málo peněz, je spokojen s krátkým odpočinkem a vždycky uposlechne rozkazu!

 

SELYE, Hans Hugo Bruno

Teorie jsou nezbytné. Svádějí k rozporům, ale i to má svou dobrou stránku, neboť se tak obnaží slabá místa v našich představách a ukáže se, kudy musí jít náš výzkum. Hodnotná je i taková teorie, která se nehodí zcela přesně na všechny známé skutečnosti, pokud se na ně hodí lépe ne některé jiné představy.

Stres v žádném případě nemusí být pouze škodlivý; je zároveň koření života, neboť každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení.

Úplné osvobození od stresu znamená smrt.

 

SENECA, Lucius Annaeus

Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu. .. Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.

Bát se námahy není vlastností muže.

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

Bojácný je nevolníkem.

Být bez vlasti je nesnesitelné.

Být chudák uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.

Být si vědom prohřešku je počátek spásy.

Celý lidský život není nic jiného než cesta ke smrti.

Celý život je trestem.

Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.

Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré mravy.

Co je horší než stařec, jenž začíná žít.

Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě.

Co nemůže vyléčit rozum, často vyléčí čas.

Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.

Ctnost často polyká slzy.

Ctnost mi umožnila cestu ke hvězdám i k samotným nebešťanům.

Čas je půjčka, kterou ani vděčný příjemce nemůže vrátit.

Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.

Čas odhalí pravdu.

Často se zločiny vracejí k svému původci.

Činy, které jsou často trestány, často se páchají.

Čím prudší je bouře, tím kratší má trvání.

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

Člověk není dobrý, nýbrž v dobrého se utváří, aby se snažil vyrovnat se Bohu, pamětliv jsa svého původu. Nikdy není nešlechetné, snaží-li se někdo vystoupit tam, odkud sestoupil.

Diogénes měl jediného otroka a ten mu utekl. Když mu ukazovali, kde je, soudil, že nestojí za námahu přivést ho zpátky. Prohlásil: "Byla by to hanba, kdyby Manes mohl žít bez Diogéna, a Diogénes bez Mana ne."

Dlouhá je cesta poučování, krátká a účinná na příkladech.

Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.

Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel.

Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.

Drobné starosti hovoří, velké ztrácejí řeč.

Hanebné je jinak mluvit a jinak myslit; ale oč hanebnější je jinak psát a jinak myslit.

Hanebné vítězství je vítězství nad svými.

Hlad vyjde levně, draho vybíravost.

Hladový nepohrdne ničím.

Hlas lidu je posvátný.

Charakter se dá poznat právě v nejmenších věcech.

Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.

Chudobný člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.

Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc.

Chyba je věřit všemu, chyby je nevěřit ničemu.

I po špatné sklizni je třeba zasít.

I samotnému císaři, který může všechno, není právě proto mnohé dovoleno.

I z prostého domu vychází často velký muž.

Je krásné zemřít vlastní smrtí.

Je nemužné dát se na útěk před sudbou.

Je těžké zbavit se vad, které s námi vyrostly.

Je na omylu, kdo se domnívá, že vládce je bezpečný tam, kde není nic bezpečné před vládcem.

Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti.

Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.

Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum.

Jestliže soudíš, zkoumej, jestliže vládneš, rozkazuj.

Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.

Kdo už se narodil, tomu zbývá zemřít.

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

Kohout nejvíce zmůže na svém smetišti.

Král by měl dávat přednost vlasti před svými dětmi.

Králem je, kdo se nebojí ničeho, králem je, kdo po ničem netouží.

Láska přemáhá i bohy.

Léčení nic tak neškodí, jako častá změna léků.

Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.

Lehký je šal, když můžeš radám naslouchat.

Lidský duch je od přírody vzpurná, dere se vysoko a na opačnou stranu a jde spíš za někým dobrovolně, až aby se nechal vést.

Loď nemá nikdy kotvit na jednom laně.

Luza je nejhorší vykladač pravdy.

Majetek z nikoho neudělal boháče.

Mlčení se jeví jako přiznání.

Mluvme, jak smýšlíme, a mysleme si co říkáme: ať se slova shodují s životem.

Mnoho jídel způsobuje mnoho nemocí.

Mnoho pravd není pro vladaře o nic méně ostudných než mnoho pohřbů pro lékaře.

Mnohých se musí být, koho se mnozí bojí.

Množství knih rozptyluje. I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.

Moudrý je v bezpečí a nemůže se jej dotknout ani bezpráví, ani pohana.

Mýliti se je lidské.

Naděje je poslední útěchou v neštěstí.

Nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha.

Nectnost se k nám plíží pod jménem ctnost.

Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné.

Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení.

Nejlepší lék na hněv je prodlení.

Nejlepší smrt má ten, kdo umíraje je oplakáván svými.

Nejohavnější je ztráta času způsobená nedbalostí.

Největší část života uniká těm, kdo dělají špatně, veliká část těm, kdo nedělají nic, celý život těm, kdo dělají, co dělat neumějí.

Největší moc je moc nad sebou samým.

Největší moc má ten, kdo má sám sebe ve své moci.

Největší zlo je odejít z počtu živých dříve, než jsi umřel.

Nemocné štěstí dává zdravé rady.

Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho.

Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.

Nepotřebovat štěstí - to je vaše štěstí.

Neštěstí je příležitostí pro statečnost.

Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.

Neštěstí je příležitost pro statečnost.

Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.

Nevděčný je ten, kdo vrací dobrodiní bez úroku.

Nevěřte, že se člověk může může stát šťastným neštěstím jiných.

Nic se moudrosti tolik neprotiví, jako přespřílišná vtipnost.

Nikdo nemůže dosáhnout dlouhého života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení.

Nikdo nemůže vládnout, pokud neovládá sám sebe.

Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž se jím stává.

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém.

Opilost není nic než dobrovolné šílenství.

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.

Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.

Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.

Peníze ještě nikoho neudělaly šťastným.

Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.

Pláč uleví ve strastech.

Pokud žijeme, učme se žít.

Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme.

Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně.

Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.

Protože není jisté, na kterém místě tě čeká smrt, čekej ji všude.

Prvním uměním králů je umět nenávist snášet.

Průměrnost je nesmrtelná, podlost věčná.

Přátelství hledá rovné, nebo rovnými činí.

Přestaneš se bát, přestaneš-li doufat.

Příroda nám přikazuje lidem prospívat; kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek.

Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.

Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.

Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.

Rychlost času je nekonečná a ještě zjevnější pro ty, kteří se ohlížejí zpět.

Řeč pravdy je prostá.

S životem je to jako s hrou, nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.

Skvělé je být chválen člověkem, jenž je také chválen.

Sláva je cosi klamného, přelétavého, je méně stálá než vánek.

Sloužit sám sobě je největší otroctví.

Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé byla dobrodiním.

Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.

Statečnost míří ke hvězdám, strach k smrti.

Stát se dobrým člověkem je umění.

Stařec je zřídkakdy šťastný.

Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho.

Stud, který zemře, se už neumí vrátit.

Světlo se špatně snáší se špatným svědomím.

Škodlivé je všude to, co je přílišné.

Špatnostem se lze naučit i bez učitele.

Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem.

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.

Ten, kdo udělá dobrý skutek, má mlčet. Mluviti má ten, v jehož prospěch byl udělán.

Trvalé neštěstí má tu jednu výhodu, že ty, které sužuje, nakonec zocelí.

Učit se pro život, ne pro školu.

Úspěch dá leckdy čest i těžkým zločinům.

Útrapy konejší klid.

V každém dobrém člověku sídlí bůh, i když nevíme jaký.

V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí tělo.

Válka má požitek z krve.

Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.

Velké štěstí je velké otroctví.

Veselá bída je pěkná věc.

Veškeré umění je napodobováním přírody.

Veškerý soulad tohoto světa sestává z nesouladných věcí.

Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.

Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.

Všechno lidské je krátkodobé a prchavé a nezaujímá žádnou část nekonečného času.

Všechny neřesti, které se dějí veřejně, jsou méně závažné.

Všichni lidé nesou v sobě cítění králů: chtějí, aby oni mohli všechno proti druhým, druzí proti nim nic.

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

Všichni se ptáme, zda je bohat, ale nikdo, zda je dobrý.

Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.

Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho.

Zaslouží si být klamán, kdo dávaje pomýšlel na zisk.

Zbraně neznají míru.

Zdupán je davem, kdo padl.

Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.

Zlato se poznává v ohni, v neštěstí stateční lidé.

Zločin musí být zakryt zločinem.

Zločin spáchal ten, komu prospěl.

Zlomyslnost sama vypíjí největší část svého jedu.

Způsob řeči je obrazem ducha.

Zvířata, jejichž kopyta ztvrdla na drsné půdě, mohou jít po jakékoli cestě.

Žádná veliká bouřka netrvá dlouho.

Žádné skrblení nezasluhuje úcty, kromě toho, které se týká času.

Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se nestala (neopakovala).

Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.

Žaludek neposlouchá příkazy.

Žena buď miluje nebo nenávidí; u ní třetí možnost není.

Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví.

Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.

Žít je to poslední, nač má zaneprázdněný člověk čas, a není nic těžšího, než vědět, jak žít. Odborníků v jiných oborech je všude plno, některé z těchto nauk, jak se zdá, si osvojili úplní chlapci tak dobře, že by v nich mohli dávat i hodiny: žít se však musíš učit po celý život.

Žít znamená bojovat. - Vivere militare est.

Život je dost dlouhý, když víš jak ho prožít.

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno.

Život měříme skutky a ne časem.

 

SEUME, Johann Gottfried

Hudba je klíč k ženskému srdci.

Národ, který může a má spasit jediný muž, si zaslouží bič.

Nežije, kdo se smrti bojí.

 

SHAKESPEARE, William

Anonym nikdy za nic nestojí, nechť sám své jméno považuje za nic.

Bláznovství, pane, obchází kolem světa jako slunce; není místa, kde by nesvítilo.

Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost.

Být horlivý příliš je vždy nebezpečné.

Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.

Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí, jež za ním jdou.

Čisté srdce se snadno nepoleká.

Dobrá pověst je nicotná a velmi nesprávná představa, často se získá bez zásluhy a ztratí bez viny.

Dobře se oběsit - to vyloučí možnost špatně se oženit.

Duší vtipu je stručnost.

Hloupost bláznů bývá vždycky brouskem moudrých.

Chci každou hodinu mít denně zprávu, protože v minutě je mnoho dnů.

Choroba je nakažlivá, kéž by to byla i láska.

Jak školák je milý k milé, jak do školy však od ní zasmušile.

Kdo oloupen, se tomu směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí, okrádá sebe.

Kdyby každý dostal, co mu patří, kdo by pak byl bezpečen před výpraskem?

Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.

Když máme lepší, dobrý důvod padá.

Klobouk mnicha nedělá.

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.

Láska, když vadnout začíná a skomírat, vždy libuje se v tiché obřadnosti; jadrný cit se štítí cavyků.

Lidé by měli být, čím se zdají. A kteří tím nejsou, neměli by se tím ani zdát.

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

Lépe v pekle, nežli se ženou svárlivou v domě společném.

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

Moudrý je ten, kdo mluví pravdu.

Muž, co má jazyk, nemá muže cenu, když jazykem si neoblomí ženu.

Myšlenky jsou beze cla.

Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ta rozhoduje o tom, co z nich vyrosteů.

Nebylo dosud filosofa, který by mohl trpělivě snášet bolení zubů.

Nelze vidět sebe, jen obraz sebe v čemsi mimo nás.

Naděje bývá často jako pes bez čichu.

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.

Nelze vidět sebe, jen obraz sebe v čemsi mimo nás.

Ó, jak jsi mocná, lásko! Skrz tebe hovado si vede jako člověk a člověk jako hovado. Taky labuť jsi ze sebe dělal Jupitere, když jsi za Ledou chodil… Když už i bohové jsou tak zhůvěřilí, co mají dělat ubozí lidé?

Oloupený, jenž se směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí, okrádá sebe.

Ošklivost je mnohem ošklivější u ženy než u ďábla.

Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.

Pravé jméno lásky je zajetí.

Přátelství, jež nesvázala moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.

Přítel by měl snášet přítelovy slabosti.

Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

Sherry vstoupí člověku do mozku a vysuší tam všechny pošetilé, tupé a sprosté výpary, které jej obklopují, činí jej chápavým, bystrým, vynalézavým, plným hebkých, ohnivých a rozkošných představ.

Sketa, než zemře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutnává smrt.

Sláva se podobá kruhu na vodě, který se nepřestává šířit, až se samým šířením dočista ztratí.

Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.

Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.

Spláchni pitím všechnu nevlídnost.

Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.

Stručnost je duší vtipu.

Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.

Tučné břicho má hubený rozum.

Vědění jsou perutě, jimiž se vznášíme do oblak.

Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.

Vnější krása je o to cennější, oč více vnitřní krásy skrývá.

Zbabělci umírají mnohokrát před svou smrtí, silný okusí smrt pouze jednou.

Zlo, které lidé pášou, je přežívá. Dobro je mnohdy pohřbeno s jejich kostmi.

Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí ten, kdo otálí, i ten kdo cválá.

Žena je jak citlivé váhy: jen malounko se jí dotkneš, a již je jazýček v pohybu.

Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.

Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit a ta se proměnila v solný sloup.

Žert nehne duší v trýzni smrtelné.

 

SHARIF, Omar

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači.

 

SHAW, George Bernard

Až jednou v honbě za štěstím, je opravu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na na nose.

Bůh, který nedokáže odpovědět na mé otázky, mi není k ničemu...

Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý hlupák může dělat totéž.

Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.

Civilizovaná země je tak závislá na oběhu peněz, jako živočich na oběhu krve.

Cudnost je spiknutí necudnosti s mlčenlivostí.

Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější ... Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy.

Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé jinde.

Člověk, který poslouchá rozum, je ztracen. Rozum zotročí všechny, jejichž mysl není dost silná na to, aby ho potlačila.

Člověk, který věří v peklo, může věřit v cokoli...

Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám nebude vládnout lépe než si zasluhujeme.

Demokracie je posledním trikem tyranie.

Demokracie nahrazuje pověření několika úplatných - volbou mnoha neschopných.

Divadlo nabývá důležitosti jakožto společenské médium. Špatná divadla jsou stejně škodlivá jako špatné školy nebo špatné kostely, protože moderní civilizace rychle násobí tu kategorii, pro kterou je divadlo jak školou, tak kostelem.

Divoch se klaní před modlami ze dřeva a kamene, civilizovaný člověk před modlami z masa a krve.

Dobrý autor tvoří, neschopný poučuje.

Domácnost nelze udržet v čistotě bez špinavé práce.

Dramatik má vyprávět dobrý příběh, režisér zase dostat jej přes rampu.

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: buď příliš často říkaly ne, nebo příliš často ano.

Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor.

Džentlmenem našich dnů je ten, kdo má dost peněz k činnostem, které by provozoval každý hlupák, kdyby si to mohl dovolit: tj. konzumuje, aniž cokoliv vyrábí.

Hezká dívka může vydělat neřestí daleko víc, než její ošklivá sestra jako počestná žena a matka.

Hledání zlatých pravidel chování je stejně chimérické jako hledání kamene mudrců.

Hlupák, který udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to byla jeho povinnost.

Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.

Hra je živý organismus, a ne mechanická konstrukce... zápletka je zkáza příběhu, a proto i zkáza hry, která je především příběh... hra nikdy nemá mít zápletku, protože, má-li v sobě přirozený život, bude se konstruovat sama, jako rostlina když kvete, a to mnohem krásněji, než by ji dokázal vědomě konstruovat autor.

Hromadění peněz není bezpečný způsob šetření.

Chce-li člověk zabít tygra, říká se tomu sport, chce-li tygr zabít jeho, nazývá to zvířeckou krutostí.

Chirurg se liší od jiných lidí tím, že si omývá ruce i před operací.

Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím. Trpět ji je zločinem na národu.

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.

Je nebezpečné být upřímný, nejste-li zároveň též hloupý.

Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.

Jediný talent muže spočívá v tom, že je schopen opravdu milovat. Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.

Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda Bohem ničemů.

Jsou vládcové, kteří vládnou z boží milosti, a jsou takoví, kteří vládnou z božího dopuštění.

Kapitalizace nám neškodí, dokud je kapitál naším služebníkem a nikoliv naším pánem.

Každý domýšlivý hlupák se považuje za rozeného vládce lidí...

Každý národ má žít v ustavičné, zdravé revoltě.

Kdo něco umí, dělá to. Kdo neumí nic, ten učí.

Kolik hlupáků po se zjištění, že děvče má krásné oči a nohy, ožení s celým zbytkem.

Komplimenty každou konverzaci velice znehodnocují.

Komunismus je laickou formou katolicismu a znamená ve skutečnosti totéž; proto mu nikdy nescházeli kazatelé.

Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.

Krása je po třech dnech stejně nudná jako ctnost.

Kritici jsou krvežízniví lidé, kteří to jen nějakým nedopatřením nedotáhli na kata.

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu.

Lenost je matkou více filosofů než moudrost.

Lidé vždycky dávají prostředí vinu za to, jací jsou.

Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.

Lidé žijící v pohodlném manželství se domnívají, že když jiné páry jsou na tom hůře, že to musí být jejich vina, právě tak jako se bohatí rádi domýšlejí, že chudí si sami způsobili chudobku a dobře jim tak.

Literární kritik je člověk, který může najít v díle i takové myšlenky, o kterých autor nevěděl, že tam jsou.

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí.

Manželství bude i dále prakticky nevyhnutelné; čím dříve si to uvědomíme, tím spíše se dáme do práce, udělati je slušným a rozumným.

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.

Manželství je v oblibě proto, že v sobě spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí.

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.

Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.

Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda, že se jím plýtvá pro děti!

Morálka národa a charaktery lidí se podobají zubům: čím jsou zkaženější, tím více bolí, když se jich někdo dotkne.

Moudrost nepřátel nikdy tak neškodila, jako hloupost přátel.

Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.

Mozek blbce přetaví filosofii v slabomyslnost, vědu v pověru a umění v puntičkářství. Za tím účelem existuje univerzitní vzdělávání.

Muž který hovoří o svém svědomí, podobá se příliš ženě mluvící o své skromnosti.

Muž, který nemá přes čtyřicet, není k ničemu.

Muži jsou udatní. Když ne od přírody, tak ze strachu před výsměchem.

Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete. Počestnost je odborová organizace vdaných a ženatých.

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Nejlépe se člověk seznámí s určitým námětem, když o něm napíše knihu.

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

Není lásky opravdovější nad lásku k potravě.

Neposlušnost je nejvzácnější a nejsrdnatější ze všech ctností. Často ji neodlišujeme od nedůslednosti, což je nejzbabělejší a nejrozšířenější neřest.

Nezaměňujte škroukání v břiše za hlas svědomí.

O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.

Odvaha z víry, třebas je to víra falešná, vždycky překoná odvahu ze vzteku.

Optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností, o nichž víme, že jsou zoufalé.

Osvobození žen od vojenské služby je založeno nikoliv na nějaké přirozené neschopnosti, jež se u mužů nevyskytuje, nýbrž na tom, že společnost se nemůže obnovovat bez spousty žen. Mužové se dají daleko snadněji postrádat a jsou podle toho obětováni.

„Padl souboji“, jak romanticky to zní. V překladu: „Zemřel, když se mu nepodařilo zabít.“

Patriotismus je přesvědčení, že vaše země jest nadřazena všem ostatním z toho důvodu, že jste se tam narodil vy.

Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, protože se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.

Po šedesáti letech se vyhýbej každé namáhavé práci, zejména s nožem a vidličkou.

Počestnost je odborová organizace vdaných a ženatých.

Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.

Potíž s lidmi, kteří mají co říci, je v tom, jak jim zabránit, aby to neříkali příliš často.

Předností většiny knih je, že je možno se bez nich obejít.

Předpokládám, že myslíte jen zřídka. Je jen málo lidí, kteří myslí třikrát nebo čtyřikrát do roka. Já jsem se stal slavným tím, že myslím jedenkrát nebo dvakrát týdně.

Předpokladem úspěch ve společnosti je schopnost nechat se otravovat.

Příroda nedovoluje, aby kdokoli z nás byl zcela svoboden.

Příšerné zaměstnání, tohle školství, nad vše pomyšlení!

Román: prolhaná historie o dvou lidech, kteří nikdy nežili a kteří by byli jednali docela jinak, kdyby vskutku žili.

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Z toho plyne, že veškerý pokrok je dílem člověka nerozumného.

Se srdcem jsou neustálé maléry. Když jsme mladí, ztrácíme díky jemu rozvahu. Ve středním věku ztrácíme kvůli němu čas. Ve stáří ztrácíme svou důstojnost spolu s rozvahou i časem, a ještě k tomu i peněženku.

Schopný tvoří, neschopný poučuje.

Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých.

Stát se moudrým je maličkost: jen se naučit skrývat svou hloupost.

Svoboda je zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.

Škleb nesluší ani lidské tváři, ani lidské duši.

Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dost času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastní či nikoliv.

Tituly povznášejí průměrné lidi, uvádějí v rozpaky vynikající a jsou znesvěcovány lidmi bez ceny.

To je zvláštní, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou.

Učenec je lenoch zabíjející čas studiem. Střez se jeho falešného vědění, je nebezpečnější než nevědomost.

Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti odpuštěno nikdy.

Umění vládnout je umění organizovat modlářství.

Velikost je pouze jedním z pocitů malosti ... Kdyby velký muž mohl dosíci toho, že bychom mu rozuměli, oběsili bychom ho.

Věda nikdy nevyřeší jeden problém, aniž by vyprodukovala deset dalších.

Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.

Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, kterým jste se obětovali, budou nenávidět.

Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí.

Zlo můžeme zničit beze zloby pouze smíchem.

Zloději došli své pomsty v okamžiku, kdy Marx usvědčil buržousty z krádeže.

Znalci žen jen málokdy mívají sklony k optimismu.

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře.

Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.

Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých lží, jež spolu dohromady nazýváme klasickým vzděláním.Příroda činí vždy skoky. Snad potřebuje dvacet tisíc let, než se k něčemu rozkývá, ale když už se konečně rozhodne, je ten skok velký, že nás přenese do zcela nové doby.

Žena, která hledá manžela, je nejnebezpečnější ze všech dravců.

Žena nás všechny redukuje na společného jmenovatele.

Ženatý muž smí prováděti, co mu je libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrný.

Ženské šaty jsou výsledkem neustálého zápasu mezi přiznanou touhou obléci se a nepřiznanou touhou svléci se.

Ženy, které jsou zvyklé myslet, jsou ty, na které muži nemyslí.

Ženy nikdy nedokáží být jen dočasnými hosty, neumějí to. Všechny se v skrytu duše usídlují natrvalo, s tupou, pudovou úporností budují domovy za potop a válek, v předvečer vpádů, v dobách, kdy se hroutí státy.

Ženy si pořád vybírají muže, nikdy si nedají pokoj. Vejdou do místnosti, a když je tam pět mužů, začne jim mozek hned pracovat jako mechanický počítač. Označuje dírkami: výběr, druhá jakost, přijatelná partie, uvidím, nepřichází v úvahu.

Život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě.

 

SHELLEY, Percy Bysshe

Brzy se i kuchařské umění zdokonalí tak, že kuchař, který peče pstruhy, nebude umět usmažit kapra.

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Nejjistěji lže ten, kdo pravdu pouze zfalšuje a nevymýšlí si úplnou lež; nejlépe je tu a tam ubrat kousek pravdy a nahradit ždibcem nepravdy.

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

Satira málokdy dokáže napravit. Proto nechť není pouze úsměvná, ale i sžíravá, aby hlupáky, které nemůže polepšit, aspoň poleptala.

V manželství se spíše stydíme projevit lásku duchovní než tělesnou, před manželstvím spíše naopak.

Velké duchovní vlastnosti málokdy dopomohou manželství ke štěstí, protože zřídka kdy zapůsobí. Zato malé pozornosti a zvyklosti a ústupný rozum jsou základem štěstí.

Vtipnou lichotku snese i ten nejskromnější.

Žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu.

Ženy čtou v cizím srdci lépe než ve vlastním.

 

SHERIDAN, Richard Brinsley

Býti odporným bezmyšlenkovitým davům, jest ctností lidí, kteří jsou celými muži.

Kdyby někde kolovala nějaká pomluva a nemohl být vypátrán vydavatel té lži, ať mají postižení právo hojit se na těch, kteří ji odkoupili.

Skromnost je vlastnost, kterou ženy na svých milencích spíše chválí než obdivují.

Udice je dlouhý prut, na jehož jednom konci visí červ a na druhém konci - lenoch.

Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.

 

SCHIFF, M.

Odbory: organizace, která bojuje o to, aby stále více lidí za stále více peněz stále méně dělalo.

 

SCHILLER, Friedrich von

Člověk je tím, za co ho pokládají.

Dobročinná je síla ohně, když jej člověk zkrotí a hlídá.

Drahý je mi přítel; ale i nepřítel mi může posloužit; ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.

Chceš poznati sebe? Pohlédni na lidi a jejich díla. Chceš poznati lidi? Pohlédni ve své vlastní srdce.

Každý určuje si svou cenu sám.

Láska je odměnou lásky.

Láska je schodiště, po němž se blížíme k Boží podobě.

Lidem nelze zabránit, aby se nemysleli, co chtějí.

Mládí je hned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože.

Nejhezčí sny o svobodě se zdají ve vězení.

Největší ze všech statků je krása ženy.

Řekněte mu, aby měl v úctě sny svého mládí, až bude mužem.

S hloupostí i bohové bojují marně.

Svět má tak úzké obzory, a mozek nekonečné možnosti.

Svoboda je jenom v říši snů a krása žije jenom ve zpěvu.

Těžko lze rozeznat hlas pravdy v ryku rozvášněných stran.

Věda: jednomu je vznešenou bohyní, jinému jen krávou, která mu mléko dává.

Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky odháním.

Život znamená snít.

 

SCHLEGEL, Friedrich

Nevzdělaný člověk je karikaturou sebe samého.

SCHLIEMANN, Heinrich

Teorie je jen nástroj. Když nástroj není pro práci k potřebě, musí se vymyslet jiný.

 

SCHMIDT, Louis

Krása je moc, úsměv její meč.

Pesimista je člověk, který není šťastný, leč cítí-li se nešťastný. A ani potom není spokojen.

Soucit je tvá bolest v mém srdci.

Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.

Vtip je náhlá svatba dvou myšlenek; před jejich spojením nikdo nevěřil, že se k sobě hodí.

 

SCHOPENHAUER, Arthur

Astrologie je dokladem ubohosti subjektivity, vedoucí k tomu, že člověk vztahuje všechno na sebe a od každé myšlenky míří rovnou k sobě.

Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.

Čest se propůjčuje každému, dokonce na úvěr, jenom zachovat si ji musí. To však je úkol: neboť jediným ničemným skutkem se ztratí neodvolatelně.

Čím někdo více patří budoucnosti, tj. vůbec a vcelku lidstvu, tím cizejší je své době.

Činy pominou, ale díla zůstávají.

Číst se má jen tehdy, když vyschne pramen vlastních myšlenek, což se i tomu nejduchaplnějšímu přihází dosti často. Ale kvůli cizí knize zaplašit svou vlastní samorostlou myšlenku, toť těžký hřích proti duchu.

Člověk může dělat to, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl.

Člověk se správným úsudkem mezi pošetilci se podobá člověku, jehož hodiny jdou správně, ve městě, kde všechny věžní hodiny jdou špatně. On sám zná pravý čas, ale co je mu to platné?

Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.

Družnost patří k nebezpečným, ba zhoubným zálibám, poněvadž nás přivádí ve styk s bytostmi, jejichž většina je morálně špatná a intelektuálně tupá nebo zvrácená. Nespolečenský je ten, kdo je nepotřebuje.

Duchaplné řeči nebo nápady patří před duchaplnou společnost, v obyčejné jsou nenáviděny, abychom se v obyčejné líbili, musíme být povrchní a omezení. V takové společnosti se musíme tedy s těžkým sebezapřením vzdát tří čtvrtin svého já, abychom se podobali ostatním.

Dva darebáci se i ve velké společnosti najdou okamžitě, jako by na klopě nosili nějaký odznak.

Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.

Charakter je vůbec nenapravitelný; poněvadž všechno lidské jednání vyplývá z jednoho vnitřního principu, podle něhož musí člověk za týchž okolností činit totéž; jinak nemůže.

Chyby, kterých jsme se dopustili, bychom neměli, jako často činíme, omlouvat sami před sebou nebo je zkrášlovat či zmenšovat; nýbrž měli bychom si je přiznat a uvědomit si je v celé jejich velikosti, abychom si jasně vštípili zásadu, že se jich příště nedopustíme.

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.

Každý národ vidí nedostatky jiných a všichni mají pravdu.

Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, ten se určitě stane jejich obětí nebo hříčkou.

Krása je otevřený doporučující dopis, který pro vás již předem získává srdce druhých.

Lidé se podobají dětem v tom, že se stávají nezpůsobnými, když se rozmazlují.

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.

Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť.

Na světě jen jediný tvor lže: člověk.

Neexistuje nesmysl, který - byť by byl zprvu vštípen jen třem osobám - by se nemohl stát všeobecným přesvědčením.

Nejšlechetnější čin má účinek jenom dočasný, ale geniální dílo žije, působí a povznáší po všechny časy.

Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním.

Nic není těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozuměl.

Noc dává každému a všemu svou černou barvu.

Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný se ho snaží využít.

Odpustit znamená vyhodit oknem těžce nabytou zkušenost.

Osud míchá karty, my hrajeme.

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

Peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jejím prorokem.

Peníze jsou lidská blaženost in abstracto: proto kdo už není schopen se z nich prakticky těšit, pověsí se na ně celým srdcem.

Pokora je psovská ctnost.

Postavit někomu pomník za živa znamená nedůvěřovat budoucnosti.

Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby v sobě nosil to, co kdy snědl.

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život.

Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako astronomický teleskop ke sledování divadelního představení.

Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má.

Projevovat ducha a rozum je nepřímý způsob jak vytýkat jiným jejich neschopnost a tupost.

Sláva a mládí najednou, to je pro smrtelníka příliš mnoho. Náš život je tak chudý, že se jeho statky musí rozdělovat hospodárněji. Mládí má dost svého vlastního bohatství, a tím se musí spokojit. Ale ve stáří, kdy všechny rozkoše a radosti uvadly jako stromy v zimě, pak pučí strom slávy nejpříhodněji, zimní zelení - také se dá přirovnat k zimním hruškám, které rostou v létě, ale jí se v zimě. Ve stáří není krásnější útěchy, než že jsme všechnu sílu svého mládí vložili do děl, která s námi nestárnou.

Sláva je něco, co se musí vyhrát - často je něco, co se nesmí ztratit.

Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.

Spánek je pro člověka totéž co natahování pro hodinky.

Spravedlivost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.

Stáří se dovede lépe vyhýbat neštěstím, ale mládí je dovede lépe snášet.

Teprve až vnikne do lidí ona prostá, nad všechnu pochybnost povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata bez práv a nebudou vydána ukrutnosti každého kluka... Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže být dobrý.

Umírání je vlastně účelem bytí.

Utrpení je účelem života.

Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.

Velcí duchové pobývají jako orlové ve výškách sami.

Vůle je silný slepec, který nese na ramenou chromého vidoucího.

Zcela šťasten se necítí nikdo, leda že by byl opilý.

Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král.

Zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem.

Žádné zvíře nikdy netrýzní, aby trýznilo, dělá to však člověk a takto vzniká ďábelská povaha, která je daleko horší než je povaha zvířecí.

Žena je oslnivý efekt přírody...

Ženy mají velký talent, ale nemají génia, protože zůstávají stále subjektivní.

Život člověka je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií, ale v podrobnostech připomíná komedii.

 

SCHWEITZER, Albert

Boj mezi optimismem a pesimismem v nás není nikdy dobojován. Pořád kráčíme po drobivé suti nad propastí pesimismu.

Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé.

Být člověkem znamená být podroben moci strašného pána, jehož jméno je Bolest… Kdo zůstal ušetřen vlastního utrpení, nechť se cítí být povolán mírnit utrpení jiných.

Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si ukládá nějakou oběť.

Dobré svědomí je vynález ďáblů.

Dobrý příklade není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.

Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.

Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.

Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.

Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.

Humanita spočívá v tom, aby člověk nebyl nikdy obětován cíli.

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.

Kdyby lidé v dospělosti byli těmi, kým toužili být ve čtrnácti, byl by svět zcela jiný.

Láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.

Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku.

Myšlení je konfrontace mezi chtěním a poznáním, která probíhá v mém nitru.

Nacionalismu je vlastenectví, které ztratilo svou vznešenost.

Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.

Opozice je politické využívání antigestového efektu: Může si dovolit všechno, aniž musí mít strach z následků.

Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.

Světový názor má vždy své historické důsledky.

Úcta k životu je nejvyšší instance.

Zkušenosti, které bychom my dospělí měli sdělovat mladým, nezní „Život už s vašimi ideály zatočí!“, nýbrž „Pevně zapusťte kořeny do svých ideálů, aby vám je život nedokázal vzít!“

 

SICA, Vittorio de

Bible nás učí, abychom milovali své nepřátele jako přátele. Pravděpodobně proto, že jsou to titíž lidé.

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce.

Televize je jediný uspávací prostředek užívaný očima.

Umění žít je schopnost vzdát se něčeho důležitého, abychom si mohli dovolit něco zbytečného.

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní.

 

SIENKIEWICZ, Henryk

Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život.

Člověk najde ve světě vždycky snadněji filozofování než dobrou radu.

Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol.

Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.

Láska se dává, láska se nebere.

Milovat, to ještě nestačí, člověk musí umět milovat a musí umět lásce naučit.

Stáří a bezmocnost jsou smutní druhové posledních let života.

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se samy dopustí.

 

SILENTARIUS Paulus

Co je na začátku chybné, to se během času nemůže napravit.

 

SILIUS Italicus

Mír je nejlepší z věcí, které člověk mohl poznat; jeden mír je nad nesčetné triumfy.

Pouhý mír má větší cenu než bezpočetná vítězství.

 

SILVA, Carmen

Jsou rodiče, kteří se mstí svým dětem za to, že je od začátku špatně vychovávali.

 

SIMONOVÁ, C.

Žena má vždy vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, myslit jako muž a dřít jako kůň.

 

SINCLAIR, Upton Beall

Tělo je stroj, ale s řidičem, a má-li dobrý stroj řidiče opilého a neodpovědného, nezůstane dlouho neporušen. Jinak řečeno: tělo potřebuje, aby se změnil duch.

 

SISMONDI, Jean Charles Léonard de

Charakter národa je zcela určován charakterem vlády.

Politické změny buď předcházely změny národního charakteru, nebo je provázely.

Skotská přísloví

Bohatí se učí penězům, chudí knihám.

Každý jinak pláče pro nebožku – jeden moc a druhý ani trošku.

Naše Lhota – celý svět, naše mouchy – orli.

Pověste zloděje, dokud je mladý; nebude krást až bude stár.

Smysl činů je srozumitelnější než smysl slov.

Spánek je jako zlato: čím déle spíš, tím více po spaní bažíš.

 

SLATER, B.

Staří mládenci jsou muži, kteří vědí, jak malá je šance najít v ústřici perlu.

 

SLAUGHTER, Samuel

Jsou dva druhy žen: oženit se s jedněmi, je šílenství, oženit se s druhými je zločin.

 

SLAVÍČEK, Antonín

Člověk už iluzí nemá, ty spadnou dřív než na podzim listí, ale raduje se jen z jedné věci - z nepromarněných dnů, - z práce ...

 

Slezské přísloví

Ráno do maštale, večer do postele.

 

Slovenská přísloví

Adamové deti sú divné smeti.

Čert vždy na velkú hromadu drísta.

Dlhej nemoci konec – motyka.

Dobrá žena do roka skape.

Hocijakej mršine musíš tak dať žrať, jako najlepšiemu koňovi.

Každý cigán svojho koňa chválí.

Kto dloho kašle, dloho žije.

Kto má mrcha ženu, netreba mu chrenu.

Nedal pán boh svini rohy, ani žene mužské nohy.

Nešťastný taký dom bývá, kde kohút mlčí a sliepka spieva.

Nieto žiadnej zelinky, ktorá by nemala účinky.

Vínko hreje, vínko páli, vínko múdre hlavy šiali.

 

SMETANA, Josef František

Celým světem Mamon vládne,
jemu náš se klaní věk,
celou zeměkoulí točí
průmysl a výdělek.

 

Směrnice, uveřejněná v Německu 7. března 1880.

Železnice je podnik zaměřený na opakovanou dopravu osob nebo věcí na vzdálenosti nikoli bezvýznamné, na kovovém podkladě, který je určen k tomu, aby umožnil svou skladbou, konstrukcí a hladkostí dopravu velkého váhového množství, popřípadě aby docílil poměrně významné rychlosti dopravního pohybu, a s touto vlastností je ve spojení s oněmi kromě toho k výrobě dopravního pohybu užitými přírodními silami – parou, elektřinou, zvířecí nebo lidskou svalovou činností, při nakloněné rovině dráhy také ji tíží dopravních nádob a jejich nákladem atd. – při provozu podniku, které poměrně ohromnou účinností – podle okolností jen účelným způsobem užitečnou, nebo také lidský život ničící a lidské zdraví poškozující – jsou schopny vyrobiti.

 

SMILES, Samuel

Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.

Dobrota je nejkouzelnější mocí.

Kniha dobrá je poklad, kniha špatná je duch mučící.

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.

Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako rez železo.

Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná rezignace, fatalistický klidný názor na běh života, víra v pomíjejícnost všeho, nejen dobrého, ale i zlého, schopnost neoddávati se ani radosti ani žalu.

Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže činí z nich muže.

Práce je nejlepším cvičitelem charakteru, neboť vyvíjí pilnost, pozornost, sebezapření, úsudek, poznání jiných a sympatie vůči nim.

Práce je zákonem našeho bytí, je živým principem, pomocí kterého lidé a národy jdou vpřed.

Pohodlí dělá z lidí děti, obtíže z nich dělají muže.

Smělost spojená s energií a vytrvalostí, přemůže i nepřekonatelné těžkosti, dodává sílu, důraz a nepřipustí žádný ústup

Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, vážit si i malinkých náhodných radostí.

 

SMITH, Adam

Člověk je živočich, který obchoduje.

Lidskost je ctností žen, velkodušnost ctností mužů.

Věda je účinná protilátky proti jedu nekritického nadšení a pověr.

 

SMITH, Hamilton

Dobrá rada je urážka, kterou slušný člověk má podle možnosti prominout a za všech okolností zapomenout.

 

SMITH, Logan Pearsall

Bestseller je pozlacená hrobka průměrného talentu.

Pomlouvání mladých je nezbytnou součástí duševní hygienou starých a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.

 

SMITHOVÁ, Beesie

Člověk neobjímá všechno dost vřele, dokud to má každý den. Je třeba se vždycky dívat tak, jako bychom to viděli buď poprvé nebo naposledy. Jenom tak naplníme svůj čas na tomto světě radostí.

 

SOFOKLÉS

Bohatství je schopno se vplížit ve svatyně i v úřady.

Bozi rozum vštěpují nám lidem, nejdražší náš majetek.

Co nevím přesně, nerad říkám nazdařbůh.

Děti jsou kotvy, které drží matčin život.

Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí.

Jen pravda vytrvá.

Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.

Kdo se nehrozí činu, slov se nelekne.

Lež nikdy nežije tak dlouho, aby byla stará.

Mlčení mluví pro toho, do má slovo.

Mlčení tak přílišné je špatným znamením.

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je druhá věc.

Moudrý člověk mlčí o tom, co neví.

Ne moudrost, hloupost je umíněná.

Nejsladší je žít v nevědomosti.

Nejtěžší prokletí lidstva jsou peníze.

Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší!

Nikdo nemiluje život tak, jako starý člověk.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.

Pravda je vždycky nejsilnější argument.

Strasti z vlastní vůle nejvíc bolí.

Zřít v oči rodičů je radost nejsladší.

Zlá žena v domě jako manželka, ta mrazí v objetí!

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti.

 

SOKRATES

Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.

Děti jsou nyní tyrany, nikoli služebníky svých domovů.

Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.

Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň ... Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum ... Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku ... stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.

Jaký je rozdíl mezi nezdrženlivým a nejhloupějším člověkem? V čem se liší od nerozumného dobytčete člověk, který nerozená, co je nejlepší, a snaží se za každou cenu dělat, co se mu nejvíce líbí? Jen tomu, kdo se dovede ovládat, je dána schopnost rozpoznat, co je nejlepší, teoreticky i prakticky všechno roztřídit podle druhů a pak zvolit dobré a vyhnout se špatnému.

Jenom se vesele žeňte; dostane-li se ti žena dobrá, budeš vzácnou výjimkou, dostane-li se ti zlá, staneš se filosofem.

Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.

Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných příležitostí.

Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.

Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.

Orel neloví mouchy.

Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.

Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.

Řeč člověka je jako jeho život.

Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude použito k čemukoliv.

Vím, že nic nevím.

Vzdálenost nezabrání přátelství, ona může jen omezit jeho výkonnost.

Život je nemoc.

 

SOLLERS, Philippe

Za mlada se vzpíráme přijímat hotové situace, a když na ně přistoupíme, vždycky jen s tragickým akcentem, který úplně kalí jejich smysl.

 

SOLÓN

Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.

Nauč se poslouchat, budeš umět vládnout.

Nikdo není před smrtí blažen.

Raď občanům ne nepříjemnější, ale nejlepší věci.

Rovný ať si bere rovného, cokoli je nerovné, se rozpadne.

Žádný není před smrtí šťastný.

 

SORDI, Alberto

Manželství je spravedlivé zařízení: žena musí denně vařit a muž musí denně jíst.

Pláž je místo, na kterém mladé dámy hledají manžela a manželé – mladé dámy.

 

SOUTHEY, Robert

Ať žijeme jakkoli dlouho, prvních dvacet let je nejdelší polovinou života.

 

SOVA, Antonín

Chrám nedokončený víc k nebi jásá.

 

SPEIDEL, L.

Fejeton je jednodenní nesmrtelnost.

 

SPENCER, Herbert

Čas: je to, co se člověk neustále snaží zabít, ale co nakonec zabije jeho.

Pokus regulovat všechny činnosti ve společnosti legislativou nemůže znamenat nic jiného než zbídačování a donucování.

Tvrzení, že krása je něco povrchního, je právě tak povrchní.

Věda jsou organizované poznatky.

Život je neustálým přizpůsobováním  vnitřních situací vnějším.

 

SPINOZA, Benedictus (Baruch)

Blaženost není odměnou ctnosti, nýbrž sama ctnost.

Ctnost a síla jsou jedno a totéž.

Emoce přestává být emocí, jakmile si o ní vytvoříme jasnou a zřetelnou ideu.

Každý má tolik práva, kolik má moci.

Lidská duše nemůže být úplně zničena zároveň s tělem, ale zůstane z ní cosi takového, co je věčné.

Moudrostí je pozorování života, ne smrti.

Náš druh (homo) je součástí Přírody, nikoliv v ní uzavřená říše.

Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.

Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.

Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.

Není smrti, nýbrž jen řada přeměn, které jsem již přežil a lepší z nich ještě přežiji.

Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat.

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.

Pocit, který je utrpením, přestane být utrpením, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a zřetelnou představu.

Příroda sama je Bůh.

Radost, to je dokonalost.

Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.

Ve svobodném státě si smí každý myslit, co chce, a vyjadřovat, co si myslí.

Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.

Zkušenost nás učí, že lidé málo ovládají svůj jazyk.

 

SPITTELER, Carl

Fantazie je nejkrásnější dcera pravdy, jen o něco živější než matka.

Lichocení – to slovo zní ošklivě; proto říkáme raději takt.

 

SPURGEON, Charles Haddon

Člověk bez náboženství je pravý věčný žid, nesmrtelný ve svém nepokoji.

Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.

Chyby druhých nám mají být zrcadlem, abychom viděli svoje.

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.

Lenivost je klíčem k žebráctví, je kořenem všech neřestí.

Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.

Manželství pochází z ráje a vede do ráje.

Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.

Pravda zůstane pravdou, byť se i do opánků obuje.

Trpělivost každý chválí, ale málokdo ji má.

Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je člověk bez víry.

Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.

Urážky jsou jako falešné mince: nemůžeme zabránit, aby nám byly dávány, ale nemusíme je brát.

 

Srbská přísloví

Blázen není nikomu mil, a bláznu ledakdo.

Dluh neplacen, hřích neodpuštěn.

Dluh zlý druh.

Kdo dřív vstal, hůlku do ruky vzal – ten je kaprál.

Švagr je jako pluh – dobrý, když je v zemi.

 

STAËL, Germaine de

Jednotlivci musí se učit poddati se osudu, národové nikdy.

Originalita je neodhalený plagiát.

Osobnost ženy je vždy rozpolcena, kdežto osobnost muže má za cíl jen sebe.

Věrnost je v lásce vzácná ctnost. Někteří muži ji dokonce násobí tak, že jsou věrní najednou několika ženám.

 

STANLEY, Henry Morton

Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého Tvůrce.

 

Staroegyptská moudrost

Polovina toho co sníme, udržuje naživu nás - druhá polovina lékaře.

 

Staroegyptská náhrobní deska

Jméno smrti jest „Pojď sem!“. Všichni, které k sobě volá, jdou k ní hned, ačkoli se jejich srdce chvějí strachem před ní.

K čemu jsou léta, která nejsou trávena na povrchu země?

Nedopřávej klidu své touze po jídle a pití, opojení a rozkoších lásky! Hoduj a ukájej svá přání ve dne i v noci, nevpouštěj starost do svého srdce! K čemu jsou léta, která nejsou trávena na povrchu země?

Starý zákon

Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.

Dobré víno rozveseluje srdce člověka.

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.

Propast vyvolává propast.

Z mnohého vědění mnoho smutku.

 

STATIUS, Publius Papinius

Ctnost je mým bohem a mečem.

Krátká vláda nešetří lid.

Nesluší se člověku vědět, co zítra se přivalí na nás.

První, kdo na světě stvořil bohy, byl strach.

 

STEINBECK, John

Kriminály by mohly báječně plnit své poslání, kdyby v nich seděli hodní lidé.

Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední.

Odborníci se vždy zlobí, když laikovi napadne něco, co by je nikdy nenapadlo.

Spisovatel se musí rozhodnout buď pro talent nebo pro peníze. Když vám talent dopomůže k penězům, v tu chvíli vám peníze odpomohou od talentu.

Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.

Zjistil jsem dlouhou zkušeností, že obdivuje všechny národy a nenávidím všechny vlády.

Ženská se dovede spíš změnit než mužskej… ženská má celej život ve svým náručí. Mužskej ho má v hlavě.

 

STENDHAL, Henri

Bylo by mi skoro milejší, kdyby se mne má žena jednou do roka pokusila ze vzteku probodnout, než aby mne každý večer ubíjela svými rozmary.

Civilizace pokročila kupředu a lidé se zastyděli za nelíčenou prudkost svých prvotních žádostí.

Co nám udělá stáří, když jsme dva?

Člověk, který vypravuje o svých citových hnutích, je většinou směšný.

Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nalezl štěstí.

Dobrá hudba není nic jiného než citové pohnutí.

Chladná žena je jen ta žena, která se ještě nesetkala s tím, koho by milovala.

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu; pochybujeme-li o jejím srdci, nestaráme se o její obličej.

Každý génius je pro lidstvo ztracen, narodí-li se jako žena.

Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razila sama.

Láska je líbezný květ,ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašlivé propasti.

Láska nepozná stáří.

Milenec brzy dospívá k tomu, že shledává svou milenku krásnou právě v té podobě, jakou má, aniž myslí na pravou krásu.

Muž pociťuje dlouhé obléhání jako pokořující, ženě přispívá ke slávě.

Na muže, kteří nejsou s to milovat vášnivou láskou, působí krása právě nejživěji; přinejmenším je to nejsilnější dojem, za který mohou ženám děkovat.

Nejnebezpečnějšími soky jsou právě nejodlišnější mužové.

Neobyčejně krásné ženy udivují druhý den méně.

Nezbytná kvalifikace pro historika je neschopnost vymýšlet si.

Nic není hroznějšího, než lidé, kteří mají vždy pravdu.

Od té chvíle co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá.

Pohledem lze říci všechno, a přitom lze každý pohled zapřít, protože jeho obsah a význam nelze reprodukovat.

Rozumná žena má dopřát svému milenci všeho pouze tehdy, když se již nemůže bránit.

Upejpavost je nejhorším druhem lakomství.

Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat svého milence.

Žena se často mění, blázen, kdo její lásku cení.

 

STERNE, Laurence

Člověk, který se směje, nebývá nebezpečný.

Kdykoliv se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, o kousíček si nastaví ten svůj cancourek života.

Samota je nejlepší pěstounkou moudrosti.

 

STEVENSON, Robert Louis

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí i k chladnému a opuštěnému stáří.

Každý lže, když něco prodává.

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami.

Manželství je bitevní pole a ne záhon růží.

Nejhorší doba je ta naše.

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.

 

STONE, Irwing

Jak duchaplný dovede být člověk druhý den ráno!

Láska je solí života. Člověk ji potřebuje, aby poznal, jak chutná svět.

Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší.

Radost je jedna z nejdůležitějších složek života, právě tak jako potrava, nápoj nebo umění.

 

STREISANDOVÁ, Barbra

Dnes platí muž za gentlemana, když vyjme cigaretu z úst, než ženu políbí.

Móda je zvláštní věc – módní tvůrci se mohou mýlit a mnozí to také dělají. Vždy se pak najdou miliony žen, které za to rády zaplatí.

Žena je schopna odpustit a vzdát se čehokoliv, ale jediné, co muži neodpustí, je, když ji opustí.

 

STRINDBERG, August

Divadlo je podivuhodná věc,. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti.

Dobrá slova dávají člověku sílu pokusit se být takovým, jaký by chtěl být.

Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.

Ponížit muže je posledním cílem ženské ctižádosti.

Přátelé se rozcházejí nejčastěji kvůli vzájemné antipatii svých žen.

 

SUETONIUS

Ať si nenávidějí, jen když se bojí. – Oderint, dum metuant.

Dobré je to, co dobře končí.

Dobrý pastýř má ovce stříhat, nikoliv dřít z kůže.

Hrozí-li odevšad nástrahy, je mnohem správnější se jim jednou postavit, než stále být ve střehu.

Liška mění kožich, ne způsoby.

Spíše nepřípadně, než nepůvabně.

 

Sumerská moudrost

Kdo má hodně peněz, může být šťasten, kdo má hodně obilí, může být šťasten, kdo však nemá vůbec nic, může spát.

 

SVĚTLÁ, Karolina

Boj za právo je poezie života.

Člověk v štěstí paměť tratí.

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři.

Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hříčky, když zestárnou, máme být jejich služkami.

Dopisování je poloviční přítomnost.

Chceš-li pocítit, co je radost, jiným radost připravuje.

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.

Malé děti jedí chléb rodičů, velké jejich srdce.

Stárnutí nezpůsobuje věk, ale opuštění ideálů.

To co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů.

 

Světová zdravotnická organizace

Zdraví neznamená pouhou nepřítomnost nemoci, nýbrž je stavem fyzické, duševní a sociální pohody.

 

SVOBODOVÁ, Růžena

Štěstí, které se o minutu opozdilo, není to jako opožděná milost popravenému?

 

SWIFT, Jonathan

Apollon byl bohem lékařství i původcem nemocí. Od počátku bylo obojí jedním řemeslem a zůstalo jím dodnes.

Člověk by se nikdy neměl ostýchat přiznat svůj omyl. Tím přece dává najevo, že se vyvíjí a že je chytřejší než včera.

Člověk, který se přičinil, aby rostly dva klasy, kde dosud rostl jeden, více vykonal pro blaho pozemské, než všichni politikové a filozofové dohromady.

Do všech chvalozpěvů je přimíseno trochu máku.

Drobné starosti nám stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké.

Filozofové nám tvrdí jistým právem, že nic není velké ani malé, leda, když to navzájem srovnáme.

I génius má své hranice, kdežto hloupost je nekonečná.

Ještě jsem nepotkal vtipálka, aby to nebyl hňup.

Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý.

Kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečný.

Lichotka je prý potravou hlupáků, avšak kolik rozumných lidí je ochotno pozřít občas aspoň drobet této potravy!

Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám.

Nejlepšími lékaři na světě jsou dieta, klid a veselost.

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost.

Nikdo nepřijímá rady, ale každý by přijal peníze. Z toho vyplývá, že peníze jsou lepší než rady.

Poněvadž tito ministři volně nakládají se všemi úřady, udržují se u moci tím, že podplácejí většinu v senátě nebo v nejvyšší radě; a posléze prostředkem, zvaným omilostnění, pojistí se proti dodatečnému vyúčtování a odejdou z veřejnosti na odpočinek, obtíženi kořistí z celého národa...

Satira je zrcadlo, v němž lidé vidí kohokoli kromě sebe sama.

Sloni se kreslí v podživotní velikosti, zato blechy v nadživotní.

Staří lidé vidí nejlépe na dálku, jak očima porozumění, tak svýma přirozenýma.

Šťastných manželství je málo proto, že slečny raději nastražují sítě, než aby budovaly klícky.

Tři nejlepší lékaři na světě: Dr. Střídmý, dr. Klidný a dr. Veselý.

Učení stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: uřízněme si nohy, abychom se nemuseli shánět po střevících.

Uvádět argumenty je ten nejhorší způsob konverzace.

Žádný mladý člověk se nepřeje být mladší.

Žárlivost je oheň - parohy se v něm snad scvrknou, ale ten zápach!

Život je komedie pro toho, kdo myslí, a tragedie pro toho, kdo cítí.

Život je neustálý podvod ve velkém i malém.

Zpět.