Reklamní zapalovače s ochrannou známkou ATC
fy ATC, Astro Telescope Company, a.s., Nordic Park, Seifertova 33, P.O.Box 75, 750 02 Přerov


V roce 1991 vystavovala firma ATC na obou veletrzích v Brně - mezinárodním i prodejním, kde byly mimo vystavovaných exponátů k dispozici různé reklamní předměty.

Firma ATC, Astro Telescope Company navazuje na tuto tradici a stále nabízí zákazníkům možnost zakoupení reklamních předmětů.







Modrý zapalovač v metalíze plnitelný, elektronický, typ SLIDE, v ceně 30,- Kč
Zapalovač je označený ochrannou známkou ATC, firmy ATC, Astro Telescope Company


ATC, Astro Telescope Company, a. s.
P. O. Box 75, Nordic Park, Seifertova 33, 750 02 Přerov,
e-mail: atc-astro@quick.cz
* Pravidla pro komunikaci e-mailem *
http://www.atc-astro.cz


Upozornění: Podle zákonů o autorských právech v České republice oprávnění používat označení s ochrannou známkou ATC pro tento druh zboží má jen firma ATC, Astro Telescope Company. Zneužívání je protizákonné.

Copyright by ATC


Autorská práva vyhrazena,
jakákoliv textová i obrazová část nesmí být bez písemného souhlasu nikde uvedena, kopírována a přenášena elektronickým a jiným způsobem