Liberecký krajský atletický svaz

Soutěže - 2002


Obsah:


Termínová listina
Soutěžní řád družstev
Soutěže družstev
Oblastní přebor juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Oblastní přebor starších žáků a žákyň
Oblastní přebor mladších žáků a žákyň
Nejmladší žactvo (roč. 1991 a mladší)
Rozpisy oblastních přeborů jednotlivců
Rozpisy jednotlivých přeborů
Rozpisy veřejných závodů na dráze
Zasílání výsledků
Sazebník odměn rozhodčím

Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů Libereckého kraje vydal Liberecký KAS.
Podle podkladů oddílů, klubů a dalších pracovníků výboru LKAS
zpracovali Petr Šindelář a Karel Šebelka.
Vydáno nákladem 50 výtisků.

Termínová listina 2002

   Leden:
    5.   Přebory okresu Jablonec ve vícebojích
        staršího a mladšího žactva, žáčků a žákyněk	Jablonec (14:00)
    8.   1.halové úterý					Jablonec (17:00)
    12.	KP v chůzi (mimo žactva), KP st.žáků 3km (běh)	Jablonec (12:00)
    12.-13.	KP ve vícebojích (mimo žactva)			Jablonec (13:00, 9:00)
    15.	2.halové úterý					Jablonec (17:00)
    19.	KP staršího žactva				Jablonec (11:00)
    22.	3.halové úterý					Jablonec (17:00)
    26.	KP dorostu a juniorů				Jablonec (12:00)
    29.	4.halové úterý					Jablonec (17:00)

   Únor
	1.	Veřejné náborové závody mládeže		 	Jablonec (10:00)
								(pořádá AC Liberec)
	2.	KP dospělých					Jablonec (12:00)
	5.	5.halové úterý					Jablonec (17:00, 15:00)
	7.	Žákovská liga ZŠ Jabloneckého okresu 3.kolo	Jablonec (14:30)
	9.	"Jablonex 2002" XXXI.ročník			Jablonec (11:00)
	9.-10.	M ČR ve vícebojích (mimo žactva)		Praha - Stromovka
    12.	6.halové úterý					Jablonec (17:00)
    16.-17.	M ČR dospělí					Praha - Stromovka
    16.-17.	M ČR žactva					Jablonec (14:00, 9:30)
    19.	7.halové úterý					Jablonec (17:00)
    23.	Jablonecký okresní přebor ml.žactva	 	Jablonec (13:00)
    23.-24.	M ČR juniorů a dorostu				Praha - Stromovka
    26.	8.halové úterý					Jablonec (16:30)
    28.	Žákovská liga ZŠ Jabloneckého okresu 4.kolo	Jablonec (14:30)

   Březen:
	3.	Memoriál Karla Líbala v běhu na 3000 m		Jablonec (10:30)
	7.	Pohár mládeže středních škol - 3.kolo		Jablonec (14:30)
	9.	KP mladšího žactva				Jablonec (11:00)
    16.	XII. M ČR veteránů				Jablonec (9:45)
    16.	Jarní běh 					Nový Bor
    21.	Pohár mládeže středních škol - 4.kolo		Jablonec (14:30)	
    23.	Velikonoční hala st.žactva - veřejné závody	Jablonec (14:00)
    24.	Běh městem					Jablonné v Podj.
    24.	Jitrnicová laťka				Zákupy
    30.	Okresní přebor v přespolním běhu		Česká Lípa

   Duben:
	6.	KP st. a ml.žactva ve vícebojích		Jablonec (13,00)
	6.	KP jednotlivců v přespolním běhu		Mladá Boleslav
	7.	Českolipský maratón - 3.ročník			Česká Lípa
    13.	M ČR v půlmaratónu mužů a žen			Domažlice
    13.	Běh kolem Kamenického vrchu			Zákupy
    20.	M ČR v přespolním běhu dorostu a žactva		Hluboká n.V.
    27.	KP jednotlivců v dlouhých bězích		Česká Lípa
    28.	KP jednotlivců v chůzi				AC Rumburk

   Květen:
	1.	Žákovské štafety 5x400 m			Zákupy
	4.	1.kolo KP dorostu a juniorstva			Jablonec
	8.	Běh Českou Lípou - 11.ročník			Česká Lípa
    11.	1.kolo KP dospělých				Jablonec
  do 18.	1.kolo KP st. žactva
    19.	M ČR v maratónu					Praha
    19.	Memoriál Ludvíka Daňka				Turnov
  do 25.	1.kolo KP ml. žactva
    25.	M ČR v chůzi na 50 km mužů a 20 km žen		Poděbrady
    25.	2.kolo KP dorostu a juniorstva			Česká Lípa
  do 31.	okresní kola Poháru Českého rozhlasu		

   Červen:
	1.	1.kolo extraligy				Jablonec
	1.	2.kolo 1.ligy					Turnov
	2.	2.kolo KP dospělých				Liberec
	8.	3.kolo 2.ligy					Jablonec
	8.	3.kolo 1.ligy					Česká Lípa
  do 8.	2.kolo KP st. žactva 
	9.	3.kolo KP dospělých				Turnov
    11.	1.úterý na tartanu				Jablonec (16:00)
    11.-13.	krajská kola Poháru Českého rozhlasu		Turnov (OR AŠSK)
  do 15.	2.kolo KP ml. žactva 
    15.	KP jednotlivců - dorost a juniorstvo		Jablonec
    15.	KP jednotlivců - starší žactvo			Liberec
    15.	M ČR v chůzi na 20 km mužů			Domažlice
    18.	2.úterý na tartanu				Jablonec (16:00)
    22.	KP jednotlivců - mladší žactvo			Česká Lípa
  do 23.	3.kolo KP st. žactva
    22.-23.	M ČR juniorů a dorostu na dráze			Plzeň
    29.	KP jednotlivců - dospělí			Turnov
    29.	Letní závody (zač. 20:00)			Česká Lípa
    29.-30.	M ČR žactva na dráze				Třinec

   Červenec:
	5.-6.	M ČR ve víceboji (mimo dospělých)		Praha
    19.-21.	M ČR dospělých na dráze + víceboje dospělí	Ostrava
    27.	Letní závody (17:00)				Česká Lípa

   Srpen:
	9.	Letní závody (17:00)				Česká Lípa
    10.	M ČR v běhu do vrchu dospělých a juniorů	Jánské Lázně
    20.	3.úterý na tartanu - KP - dlouhé překážky	Jablonec (16:00)
    24.	Mladá Evropa					Jablonec (14:00)
    27.	4.úterý na tartanu				Jablonec (16:00)
    24.-25.	KP jednotlivců ve vícebojích (kromě ml.žactva)	Česká Lípa
    31.-1.9.	M ČR do 22 let na dráze				Praha

   Září:
	7.	4.kolo 1.ligy					Liberec
	7.	4.kolo 2.ligy					Jičín
	8.	4.kolo KP dospělých				TJ Rumburk
    11.	finále KP st. žactva				Jablonec
    14.	KP jednotlivců ve víceboji ml.žactva		Desná
    14.	3.kolo KP dorostu a juniorstva			Turnov
  do 14.	3.kolo KP ml. žactva
    15.	Běh Cvikovem
        - krajské finále Běžeckého poháru mládeže	Cvikov
    21.	Závod v horské chůzi				Jablonec
    22.	finále KP mladšího žactva			Česká Lípa
    22.	5.kolo KP dospělých				Jičín
    28.	SF M ČR juniorů					dle vylosování
    	SF M ČR dorostu					dle vylosování
    	SF M ČR staršího žactva				dle vylosování
    29.	Brejchův memoriál - 20.ročník			Česká Lípa
    29.	M ČR v silničním běhu (mimo žactva)		Běchovice

   Říjen:
	3.	krajské finále CORNY Středoškolského poháru	Česká Lípa
	3.	finále KP nejmladšího žactva			Liberec
	5.	Vrhačský trojboj - 2.ročník			Česká Lípa
	5.	F M ČR juniorů					Praha
		F M ČR dorostu					Jablonec
		F M ČR staršího žactva				dle vylosování
    19.	Červený okruh					Doksy
    20.	Běh kolem Lemberka				Jablonné v Podj.
    26.	M ČR v přespolním běhu dospělých a juniorů	Most

   Listopad:
	2.	Krosmaratón					Sosnová
	3.	Žandovská desítka				Žandov

   Prosinec:
	1.	57.ročník Mikulášského běhu na Bradech		Jičín
	7.	Pomerančový mítink žactva			Jablonec (13:00)


Soutěžní řád družstev pro rok 2002

1.Soutěže družstev se řídí soutěžním řádem Českého atletického svazu, platnými pravidly atletiky a tímto soutěžním řádem. Změny, doplňky a výklad jednotlivých ustanovení vydává STK Libereckého KAS buď přímo nebo prostřednictvím řídících pracovníků jednotlivých soutěží.

2.Krajské soutěže řídí STK prostřednictvím řídících pracovníků, kteří osobně řídí jednotlivá kola, vydávají organizační pokyny a oficiální tabulky ve zpravodajích soutěží, rozhodují o všech technických záležitostech své soutěže. Pokud se řídící pracovník nemůže kola zúčastnit a nezajistí-li si sám zástupce, přejímá povinnost řízení kola pořádající oddíl nebo klub (dále jen oddíl).

3.Každé družstvo musí před zahájením I.kola předložit řídícímu pracovníkovi soupisku, která se doplňuje. Všichni startující kategorií dospělých, juniorů a dorostu musí být od I.kola řádně registrováni, starší žactvo má povinnost registrace všech startujících závodníků ve finále oblastního přeboru. Přihlášky k jednotlivým disciplínám se v každém kole provádějí na kartičkách (Přihláška k atletické soutěži) s uvedením nejlepšího výkonu 2002 a dále předložením "Přehledu startujících". Všechny kartičky je nutno dodat řídícímu pracovníkovi 30 minut před zahájením první disciplíny. Pokud má oddíl v soutěži více jak jedno družstvo, může být ve finále "A" družstvo doplněno o závodníky "B" družstva.

4.Pořadatel má za povinnost rozmnožit výsledky a pokud nejsou vedoucím družstev předány přímo v den konání, rozeslat do tří dnů po utkání zúčastněným družstvům, řídícímu pracovníkovi a dále dle rozdělovníku, uvedeném v další části brožury.

5.Maximální počet startujících za družstvo: muži 24, ostatní kategorie 20 závodníků nebo závodnic (dále jen závodník). Minimální počet startujících za družstvo v kole jsou tři závodníci. Nesplnění tohoto počtu znamená odečtení hlavního bodu, pomocné body se započítávají. V soutěži nejmladšího žactva má družstvo 8 závodníků.

6.Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá mateřský oddíl.

7.Doporučuje se, aby závodníci jednoho družstva startovali v jednotném dresu.

8.Muži a ženy mohou v jednom utkání startovat nejvýše v pěti disciplínách, junioři a juniorky nejvýše ve čtyřech disciplínách, dorostenci, dorostenky a žactvo maximálně ve třech disciplínách. Závodník v kategorii mládeže může startovat za jedno družstvo mládežnické kategorie a za jedno družstvo dospělých. Start ve dvou družstvech mládeže v jednom stupni soutěže není povolen. Mladší žactvo může startovat pouze v jedné žákovské kategorii.
Závodníci kategorií dorostu a žactva mohou v jednom kole startovat v jednom běhu na 800m a delším. Nepřípustná je kombinace tří závodů na tratích 300m a delších.
V družstvu mohou v jednom kole startovat maximálně dva cizí státní příslušníci, registrovaní za oddíl. Za družstvo mohou v počtu šesti v jednom kole nastoupit závodníci, kteří mají do oddílu řádně udělené hostování včetně dvou cizinců.

9.Za umístění v jednotlivých disciplínách všech kategorií se udělují pomocné body podle umístění na 1. - 10. místě (1.místo 11 bodů, 2. místo 9 bodů atd.) a to i v případě, že startuje méně než deset závodníků. Při účasti pěti a méně družstev v soutěži dospělých, juniorů a dorostu se udělují pomocné body podle umístění na 1. - 6. místě (1.místo 7 bodů, 2.místo 5 b. atd.). U žactva se boduje vždy 1. - 10. místo.
Podle počtu docílených pomocných bodů se udělují hlavní body podle skutečného počtu zařazených družstev (např. při 8 družstvech za 1.místo 8 hlavních bodů, za 2.místo 7 hl.b. atd.). V kolech, ve kterých nastoupí menší počet družstev než bylo přihlášeno se boduje stejným způsobem. Pokud v kole získají dvě nebo více družstev stejný počet pomocných bodů, je pro udělení hlavních bodů rozhodující větší počet prvních, příp. druhých míst.

10.Protesty v soutěžích družstev musí být podány písemně vrchníkovi discipliny do 30-ti minut po úředním vyhlášení výsledků, odvolání musí být podáno při utkání řídícímu pracovníkovi a doloženo vkladem 50,- Kč. Případné odvolání po skončení utkání se zasílá na adresu předsedy STK krajského svazu se stejným vkladem.

11.Pořádající oddíl je povinen zajistit uskutečnění všech disciplin dle rozsahu disciplín. V mimořádných případech z technických důvodů lze některé disciplíny vypustit za předpokladu souhlasu řídícího pracovníka a včasného sdělení všem družstvům, zařazeným do soutěže. Rovněž tak je v kompetenci řídícího pracovníka provést změny ve střídajících se disciplínách. Je povoleno uspořádat závod v chůzi na dráze společně pro muže a ženy, žáky a žákyně.

12.Vítězné družstvo mužů postupuje do kvalifikace o postup do II.ligy pro rok 2003. Družstva žen mají právo se přihlásit do II.ligy pro rok 2003. Družstva na prvních třech místech v juniorských a dorosteneckých kategoriích postupují do semifinále M ČR.
V soutěžích staršího žactva postupují do finále první tři družstva. Prvá dvě družstva z finále postupují do semifinále M ČR.
V soutěžích mladšího žactva postupují do finále z každé skupiny prvá tři družstva.
V soutěži nejmladšího žactva postupují do finále prvá dvě družstva.

13.Pořadatelé jednotlivých kol všech stupňů mají povinnost zaslat nejpozději 14 dní před konáním všem přihlášeným družstvům a řídícímu pracovníkovi písemné informace o místě konání, době zahájení, případné úpravy časového pořadu a další sdělení (doporučuje se předat na vždy na předchozím kole). V přeboru mužů, žen, juniorů a dorostu se doporučuje doba zahájení v 10 hodin. Povinností pořadatele je dále určit hlavního rozhodčího a zajistit potřebný počet rozhodčích. Doporučuje se, aby hostující oddíly daly pořadateli k dispozici své rozhodčí.

14.Základní výšky:

    	    Výška   Tyč               Výška   Tyč

Muži : 155 250 Ženy : 130 180 Junioři : 150 240 Juniorky : 130 180 Dorostenci : 145 220 Dorostenky : 130 180 Starší žáci : 130 180 Starší žákyně : 120 Mladší žáci : 120 Mladší žákyně : 110
15.Vzorové časové programy jsou uvedeny v příloze, pořadatel má právo po dohodě s řídícím pracovníkem provést úpravy, zejména pro finálová kola žactva. Všechna tři kola juniorů a dorostu se konají společně.

16.V případě neuskutečnění některého z pěti kol přeboru mužů a žen bude stanoven náhradní termín, který je v kompetenci řídícího pracovníka po dohodě s oddíly. V soutěžích mládeže o náhradním termínu rozhodne v případě nutnosti řídící pracovník tak, aby nebyl narušen postup družstev do semifinále.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Oblastní přebor mužů a žen :

Muži: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m (I. a V. kolo), 10000m (IV.), 3000m (II.),
   3000m přek. (III.), 110m přek., 400m přek., 5000m chůze, výška, dálka, trojskok,
   tyč, koule, disk, oštěp, kladivo, 4 x 100m (I. a III.), 4 x 400m (II.),
   800-400-200-100m (IV.), 400-300-200-100m (V.)
Ženy: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m (I.,III. a V.kolo), 3000m (II. a IV.),
   100m přek. (I.,III. a V.), 400m přek. (II. a IV.) 3000m chůze , výška, dálka, koule,
   disk, oštěp, 4 x 100m (I. a III.), 4 x 400m (II.), 800-400-200-100m (IV.),
   400-300-200-100m (V.)

Muži Ženy Pořadatel kola Termín


LIAZ Jablonec C LIAZ Jablonec C LIAZ Jablonec sobota 11.5. AC Sn Liberec B AC Sn Liberec B AC Sn Liberec neděle 2.6. AC Turnov B Sn Varnsdorf AC Turnov neděle 9.6. TJ Rumburk TJ Rumburk TJ Rumburk neděle 8.9. AC TJ Jičín Jablonné v Podj. AC TJ Jičín neděle 22.9. AC Česká Lípa B AC Rumburk B AAK Turnov Řídící pracovníci : Muži : Stanislav Skalický, 407 47 Varnsdorf, Raisova 1327 Ženy : Vzorový časový pořad : - 0,30 5000m chůze M, 3000m chůze Ž - 0,20 Tyč M Kladivo M 0,00 400m př. M Dálka M Výška Ž Oštěp M Koule Ž 0,10 400m př. Ž 0,25 100m R M 0,40 100m R Ž 0,55 800m M Oštěp Ž Koule M 1,05 800m Ž Dálka Ž 1,15 110m př. M 1,25 100m př. Ž Výška M 1,35 100m F M Disk Ž 1,40 100m F Ž 1,50 1500m M 2,00 1500m / 3000m / Ž Trojskok M 2,15 400m M Disk M 2,25 400m Ž 2,40 200m M 2,55 200m Ž 3,10 5000m / 10000m / 3000m př. M 3,40 Štafeta M 3,50 Štafeta Ž

Oblastní přebor juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek:

Junioři a  100m (I. a II.kolo), 200m (II. a III.), 400m (I. a III.), 800m (I. a II.),
dorostenci: 1500m (II. a III.), 3000m (III.), 110m přek. (I. a III.), 400m přek. (II. a III.),
       2000m př. (I.), 4x100m (I. a III.) 4x400 m (II.), výška (I. a II.),
       dálka (I. a III.), trojskok (I. a II.), tyč (II. a III.), koule (I. a II),
       disk (I. a III.), oštěp (II. a III.), kladivo (I. a III.),
       3000 m chůze (II. a III. - jen dorostenci)
 
Juniorky a  100m (I. a II.), 200m (II. a III.), 400m (I. a III.), 800m (I. a II.)
dorostenky: 1500m (II. a III.), 3000m (I. a III.), 100m přek. (I. a III.),
       400m přek. (II. a III.), 4x100(I. a III.), 4x400m (II.), výška (I. a II.),
       dálka (I. a III.), trojskok (I. a II.), tyč (II. a III.), koule (I. a II.),
       disk(I. a III.), oštěp (II. a III.), kladivo (I. a III.),
       3000 m chůze (II. a III. - jen dorostenky)
 
	Junioři       Juniorky     Dorostenci    Dorostenky
LIAZ Jablonec LIAZ Jablonec LIAZ Jablonec LIAZ Jablonec AŠ M.Boleslav AŠ M.Boleslav AŠ M.Boleslav AŠ M.Boleslav AC Turnov AC TJ Jičín Sn Varnsdorf Jablonné v Podj. AC Sn Liberec AC Sn Liberec AC Sn Liberec AC Sn Liberec AC Česká Lípa AC Česká Lípa TJ Rumburk SPŠES Varnsdorf TJ Rumburk
Společná kola všech čtyř kategorií:
I.kolo Sobota 4.5. Jablonec  II.kolo Sobota 25.5. Č.Lípa.  III.kolo Sobota 14.9. Turnov
Řídící pracovníci:
Junioři, dorostenci :    	Jan Rain,  408 01 Rumburk, SNP 140/25
Juniorky, dorostenky:	 	Jiří Cikán, 466 01 Jablonec n.N., Opletalova 16,

	Vzorové časové pořady
	I. kolo
	0:00   110 m př. Jři     dálka D 	    koule D
	0:05   110 m př. Dci
	0:15   100 m př. Jky           výška H
	0:20   100 m př. Dky
	0:30   100 m Jři R
	0:40   100 m Dci R		
	0:50   100 m Jky R	    dálka H		    koule H   disk D
	1:00   100 m Dky R
	1:10   800 m H
	1:20   800 m D
	1:30   100 m Jři F            výška D
	1:35   100 m Dci F
	1:40   100 m Jky F
	1:45   100 m Dky F	    trojskok D		kladivo D  disk H
	1:55   400 m Jři
	2:05   400 m Dci
	2:15   400 m Jky
	2:25   400 m Dky
	2:35   2000 m př. H	    trojskok H		kladivo H
	2:45   3000 m D
	3:00 4 x 100 m H
	3:10 4 x 100 m D
	3:20 3000 m chůze Dci a Dky
	
	II. kolo
	0:00   100 m R. Jři     výška H   tyč D 	koule D
	0:10   100 m R. Dci
	0:20   100 m R. Jky
	0:30   100 m R. Dky
	0:40   400 m př. Jři 		  trojskok D
	0:50   400 m př. Dci
	1:00   400 m př. Jky 	výška D         koule H	   oštěp D
	1:10   400 m př. Dky
	1:20   100 m F Jři
	1:25   100 m F Dci
	1:30   100 m F Jky
	1:35   100 m F Dky        	  tyč H
	1:45   800 m H
	1:55   800 m D
	2:05   200 m Jři 		      trojskok H        oštěp H
	2:15   200 m Dci
	2:25   200 m Jky
	2:35   200 m Dky
	2:45   1500 m H
	2:55   1500 m D
	3:05 4 x 400 m H
	3:15 4 x 400 m D

	III. kolo
	0:00   110 m př. Jři     dálka D	  tyč H    oštěp D	   kladivo H
	0:10   110 m př. Dci
	0:20   100 m př. Jky
	0:30   100 m př. Dky
	0:40   200 m Jři
	0:50 	 200 m Dci
	1:00	 200 m Jky 			        oštěp H
	1:10	 200 m Dky 	    dálka H
	1:20	 1500 m H		                   kladivo D
	1:30   1500 m H
	1:40   400 m Jři
	1:50   400 m Dci
	2:00   400 m Jky		      tyč D    disk D
	2:10   400 m Dky
	2:20	 3000 m H
	2:35	 3000 m D
	2:50	 400 m př. Jři
	3:00	 400 m př. Dci			        disk H
	3:10	 400 m př. Jky
	3:20	 400 m př. Dky
	3:30 4 x 100 m H
	3:40 4 x 100 m D
	3:50	 3000 m chůze Dci a Dky


Oblastní přebor starších žáků a žákyň :

Starší žactvo: 60m, 150m (II.kolo), 300m (I. a III.), 800m (I. a III.), 1500m (II.),
        2000m chůze, 100m přek.(I. a III.), 200m přek.(II.), výška, dálka, tyč (III.),
        koule, disk (I. a III.), oštěp (I. a II.), kladivo (II. a III.),
        4 x 60m (I. a III.), 3 x 300m (II.)
        Ve finále všechny disciplíny. Místo 2000m chůze bude 3000m chůze.

	Skupina A     	   Skupina B           Skupina C
LIAZ Jablonec (H i D) TJ Tumburk (H i D) AC Turnov (H i D) 5.ZŠ Jablonec A (H i D) Sn Varnsdorf (H i D) TJ Jilemnice (H i D) 5.ZŠ Jablonec B (H i D) AC Česká Lípa (H i D) AŠ Ml. Boleslav (H i D) AC Sn Liberec (H i D) SK Jablonné v P. (H i D) AC TJ Jičín (H i D) Slavia Liberec (jen H) KŠSK Vrchlabí (jen D) Ji Nový Bor (jen D) Společná utkání žáků a žákyň: 1.kolo do 18.5. 2.kolo do 8.6. 3.kolo do 23.6. Finále 11.9. - 5.ZŠ + LIAZ A B TJ Rumburk Česká Lípa Varnsdorf C Turnov Jičín Turnov 0:00 4 x 60m D (1,3) Tyč (3) H Kladivo (2,3) H 0:10 4 x 60m H (1,3) Výška D Disk (1,3) / Oštěp (1,2) D 0:20 Dálka H Koule H 0:25 100m př.(1,3) / 200m př. (2) H 0:35 100m př.(1,3) / 200m př. (2) D 0:45 60m R H Kladivo (2) D 1:00 60m R D Výška H Disk (1,3) / Oštěp (1,2) H 1:15 1500m (2) / 800m (1,3) H Dálka D Koule D 1:25 1500m (2) / 800m (1,3) D 1:35 60m F H 1:45 60m F D 1:55 150m (2) / 300m (1,3) H 2:05 150m (2) / 300m (1,3) D 2:15 2000m chůze D i H 2,35 4 x 300m H (2) 2,45 4 x 300m D (2) Pro finále bude časový pořad upraven pořadateli!
Řídící pracovníci:
   Skupina A :  Karel Šebelka, Na jezírku 642, 460 06 Liberec 6
       B :  Josef Bělka, Svojsíkova 753, 473 01 Nový Bor
       C :  Petr Pivrnec, Kampelíkova 516, 512 51 Lomnice n. Pop.


Oblastní přebor mladších žáků a žákyň:

Mladší žactvo: 60m, 150m (II.), 300m (I. a III.), 800m (I. a III.), 1500m (II.),
        60m př., 4 x 60m, 2000m chůze, výška, dálka, koule, míček.
        Ve finále se běží 150m i 300m.

	Skupina A          Skupina B          Skupina C
LIAZ Jablonec A (H i D) TJ Rumburk (H i D) AC Turnov (H i D) LIAZ Jablonec B (H i D) SK Jablonné v P. (H i D) TJ Jilemnice (H i D) 5.ZŠ Jablonec A (H i D) AC Česká Lípa (H i D) AŠ Ml.Boleslav (H i D) 5.ZŠ Jablonec B (H i D) Slavia Liberec (H i D) AC TJ Jičín (H i D) AC Sn Liberec A (H i D) Cvik. Cvikov (H i D) KŠSK Vrchlabí (jen H) AC Sn Liberec B (H i D) TJ Desná (H i D) Společná utkání žáků a žákyň: 1.kolo do 25.5. 2.kolo do 15.6. 3.kolo do 14.9. Finále 22.9. AC Česká Lípa A B TJ Rumburk Česká Lípa Varnsdorf C Vrchlabí Turnov Jičín 0:00 4 x 60m H 0:10 4 x 60m D 0:20 60m př. H Dálka H Koule H 0:30 60m př. D Výška D Kriket D 0:40 60m R H 0:50 60m R D 1:00 800m H Dálka D Koule D 1:10 800m D Výška H 1:30 60m F H Kriket H 1:35 60m F D 1:50 1500m H 2:00 1500m D 2:10 150m (2) H / 300m (1,3) H 2:20 150m (2) D / 300m (1,3) D Pro finále bude časový pořad upraven pořadateli!
Řídící pracovníci:
   Skupina A :  Rudolf Rozmahel, Praž.povstání 17, 466 01 Jablonec n.N.
	   B :  Petr Fridrich, Rynoltice 154, 463 53 Křižany
	   C :  Hana Pelantová, V.Klementa 836, 293 01 Mladá Boleslav


Nejmladší žactvo (roč. 1991 a mladší):

Disciplíny ve dvou blocích: A) 60m, hod míčkem, 4 x 200m
              B) dálka, 800m, 4 x 60m nebo podle dohody
                v jednotlivých skupinách
              Ve finále trojboj 60m, dálka, míček plus štafeta 4 x 200m

	Skupina A          Skupina B          Skupina C
LIAZ Jablonec A (H i D) Cvik. Cvikov (H i D) AC Turnov (H i D) LIAZ Jablonec B (H i D) SK Jablonné v P. (H i D) TJ Jilemnice (H i D) AC Sn Liberec A (H i D) AC Česká Lípa (H i D) AŠ Ml.Boleslav A(H i D) AC Sn Liberec B (H i D) Ji Nový Bor (H i D) AŠ Ml.Boleslav B (H i D) TJ Desná (H i D) AC TJ Jičín A (H i D) AC TJ Jičín B (H i D) TJ Lomnice n P. (H i D) Nejmladší žactvo absolvuje ve své soutěži tři kola (dvě do prázdnin, jedno v září). Finále - 3.10. v Liberci
Řídící pracovníci:
   Skupina A	:  Martin Galuška, 46861 Desná v Jizerských horách
       B	:  Miloslav Sviták, Okružní 2102, 47001 Česká Lípa
          (tel. 0425/824159, e-mail: miloslav.svitak@seznam.cz)
       C :  Petr Šindelář, Štrauchova 691, 50601 Jičín
          (tel. 0433/535682, e-mail: manduss@razdva.cz)ROZPISY OBLASTNÍCH PŘEBORŮ JEDNOTLIVCŮ
pro rok 2002

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Věkové kategorie:  Muži a ženy		  nar. 1982 a dříve
           Junioři a juniorky			1983 - 1984
           Dorostenci a dorostenky		1985 - 1986
           Starší žáci a žákyně		1987 - 1988
           Mladší záci a zákyně		1989 a mladší

Přihlášky:
Zasílají oddíly a kluby v předem určeném termínu pro jednotlivé přebory písemně na kartičkách pro každou disciplínu s uvedením nejlepšího výkonu v roce 2002. Upřesnění přihlášek provedou vedoucí nejpozději půl hodina před zahájením první disciplíny.

Podmínky účasti:
Na výzvu ředitele závodu nebo technického delegáta se musí každý závodník nebo závodnice (dále jen závodník) prokázat platným registračním průkazem ČAS. Výjimka je povolena u kategorie mladšího žactva. Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá mateřský oddíl.

Omezení startu:
Na oblastních přeborech mohou startovat závodníci jen v disciplinách rozsahu závodění své kategorie. Pořádající oddíl má právo odmítnout závodníky s nižší výkonností v případě velkého počtu přihlášených v některé disciplině. V kategoriích mládeže může jeden závodník startovat maximálně ve třech disciplinách a štafetě.

Tituly a odměny:
Vítěz každé discipliny získává titul přeborníka Libereckého kraje a obdrží přebornický diplom. Závodníci na druhém a třetím místě obdrží diplom. K udělení přebornického titulu je třeba, aby v disciplině a kategorii startovali nejméně tři závodníci.

Hospodářské záležitosti:
Z prostředků oblastního svazu budou hrazeny pořadateli náklady na technické uspořádání ve sjednané výši. Náklady jízdného, příp. stravného závodníků, jsou na náklady vysílajícího oddílu nebo na náklady závodníka.

Startovné:
Za každého přihlášeného závodníka zaplatí závodník (oddíl) 10,- Kč. Za změnu v přihlášce nebo neuskutečněný start dalších 10,- Kč. Tyto poplatky musí být uhrazeny v závodní kanceláři před zahájením přeboru.

Technická ustanovení:
Všechny oblastní přebornické soutěže se konají v souladu s pravidly atletiky a rozpisy mistrovských soutěží, vydaných ČAS pro rok 2002. Pouze v případě mimořádných úprav má pořadatel právo vydat před přeborem upřesňující oběžník. Provedení drobných úprav, zejména časového pořadu, obdrží vedoucí v den konání přeboru v závodní kanceláři. Musí však být dodržen sled disciplín. Pořadatel má povinnost vydat úplné výsledky v den konání přeboru, mimořádně je zaslat zúčastněným oddílům a dle rozdělovníku uvedeném v další části této brožury nejpozději do tří dnů po uskutečnění. Na dráze nebo rozběžišti s umělým povrchem jsou závodníci povinni používat tretry s hřebíky pro tartan. Pokud zúčastněné oddíly dají k dispozici rozhodčí, pořádající oddíl je zařadí podle potřeby k jím určeným disciplínám.ROZPISY JEDNOTLIVÝCH PŘEBORŮ

 Krajský přebor v přespolním běhu všech kategorií:

 Pořadatel:   	AŠ Mladá Boleslav
 Termín:      	sobota 6. dubna 2002
 Místo:    		tradiční Běh Štěpánkou
 Ředitel závodu: 	Bohuslav Zítko
 Hlav. rozhodčí:  	Jindřich Hromada
 Tech. delegát:   	Karel Šebelka
 Přihlášky:     	do 1.4. na adresu oddílu AŠ Mladá Boleslav
	        (Možno i v den závodu)
 Poznámka:    	závod je otevřený 
 
 Krajský přebor v chůzi na silnici všech kategorií:
 
 Pořadatel:		AC Rumburk ve spolupráci s SK SPŠES Varnsdorf
 Termín:		neděle 28. dubna 2002
 Místo:		Lesní treninkový prostor AC Rumburk - Dýmník Rumburk
			(asfaltový úsek 1500 m bez výškového rozdílu 450 mnm.)
 Ředitel závodu: 	Rain Jan
 Hlav. rozhodčí:  	
 Tech. delegát:   	
 Disciplíny:     	2000m ml.žactvo, 3000m dorostenky, starší žáci a žákyně,
 			5000m ženy, juniorky a dorostenci, 10000m muži a junioři
 Přihlášky:     	do 9:30 hodin na místě
 
 Krajský přebor mužů a žen na dráze:
 
 Pořadatel:	 	AC Turnov
 Termín:       	sobota 29. června 2002 od 10:00
 Místo:        	Stadion AC Turnov - MONDO
 Ředitel závodu: 	František Svoboda
 Hlav. rozhodčí:  	Jiří Vales
 Tech. delegát:	
 Disciplíny:	 	muži -	100m,200m,400m,800m,1500m,5000m,110mpř.,400mpř.,4 x 100m,
				výška, dálka, trojskok, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo
		 	ženy - 100m,200m,400m,800m,1500m,5000m,100mpř.,400mpř.,4 x 100m,
                výška, dálka, trojskok, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo
 Startují:		muži, ženy a v rozsahu svého závodění i junioři, juniorky, dorostenci,
            dorostenky a starší žácí a starší žákyně, kteří byli přihlášeni svými
			oddíly a jejich přihláška nebyla pořadatelem odmítnuta.
 Základní výšky: 	výška - 160cm/140cm;	tyč - 200cm/140cm
 Přihlášky:      	do pondělí 24.6. na adresu AC Turnov, Skálova 540, 511 01 Turnov
 Závodní kancelář:	na stadionu od 8:30 hodin, konec prezentace v 9:30 hod.
 Časový pořad:
  10:00   110m př. MR	tyč Ž    dálka Ž   oštěp Ž   kladivo Ž
  10:10		    výška M
  10:20   100m př. ŽR
  10:45   100m RM
  11:00					            kladivo M
  11:10   100m RŽ
  11:20			       dálka M   oštěp M
  11:30   800m M
  11:45   800m Ž	    výška Ž
  12:00   110m př. FM	tyč M			        koule Ž
  12:20   100m př. FŽ
  12:35   100m FM
  12:45   100m FŽ		       trojskok Ž  disk Ž
  12:55   5000m M
  13:20   400m př. Ž				        koule M
  13:30   400m př. M
  13:45   200m Ž
  14:00   200m M		       trojskok M  disk M
  14:15   5000m Ž
  14:25   400m M
  14:40   400m Ž
  15:00   1500m M
  15:10   1500m Ž
  15:20 4 x 100m M
  15:30 4 x 100m Ž

 Krajský přebor juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze:

 Pořadatel:		TJ LIAZ Jablonec n.N.
 Termín:		sobota 15. června 2002
 Místo:		Jablonec n.N. - Střelnice
 Ředitel závodu: 	Ing. Zdeněk Budínský
 Hlav. rozhodčí:  	Mgr. Ivan Šembera
 Tech. delegát:   	Jiří Cikán a Petr Šindelář
 Disciplíny:     	junioři a dorostenci - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m dci,
            5000m jři, 110m př., 400m př., 4 x 100m, výška, dálka, trojskok,
            tyč, koule, disk, oštěp, kladivo
            juniorky a dorostenky - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m př.,
            400m př., 4 x 100m, výška, dálka, trojskok, tyč, koule, disk, oštěp,
            kladivo
 Základní výšky:    výška - junioři 	155	juniorky	135
	        výška - dorostenci	150	dorostenky	130
	        tyč - junioři	    280	juniorky	210
            tyč - dorostenci	260	dorostenky	190
 Závodní kancelář:   bude otevřena na stadionu v budově rozhlasu v den závodu od 8:30 hodin.
            Prezentace bude ukončena v 10:00 hodin.
 Přihlášky:     	na adresu LIAZu do 11.6.2002
 Časový pořad:
  11:00   110m př	Dci R	  dálka Jky	  kladivo Jři
  11:10   110m př.	Jři R			  disk Dky
  11:25   100m př.	Jky F			  koule Dci
  11:30		      výška Dci, Jři
  11:35   100m př.	Dky R
  11:40   100m	Dci R
  12:00   100m	Dky R	  dálka Dci	  kladivo Jky
  12:15   100m	Jři R
  12:30   100m	Jky R			  oštěp Jři
  12:40   1500m	Dci F			  koule Dky
  12:50   1500m	Dky, Jky F		  kladivo Dci
  13:00   1500m	Jři F
  13:10   100m př.	Dky F
  13:20   110m př.	Jři F	  dálka Dky
  13:30   110m př.	Dci F
  13:40   100m	Dci F			  oštěp Dky     koule Jky
  13:50   100m	Dky F			  kladivo Dky
  14:00   100m	Jři F	
  14:10   100m	Jky F
  14:20   3000m	Dci F	  dálka Jři
  14:35   200m	Dky F			  disk Jři
  14:45   200m	Dci F
  15:00   200m	Jky F	  výška Dky, Jky  oštěp Dci
  15:10   200m	Jři F
  15:25   5000m	Jři F	  tyč Dky, Jky	  trojskok Dky, Jky
  15:45   400m př.	Dky F			  disk Jky
  15:55   400m př.	Dci F			  koule Jři
  16:05   400m př.	Jky F
  16:10   400m př.	Jři F			  oštěp Jky
  16:20   400m	Dky F
  16:30   400m	Dci F	  trojskok Dci
  16:45   400m	Jky F	          disk Dci
  16:55   400m	Jři F
  17:05   800m	Dci F
  17:15   800m	Dky F
  17:25   800m	Jři F	  trojskok Jři
  17:35   800m	Jky F
  17:45 4 x 100m	Dci F
  17:55 4 x 100m	Dky F
  18:05 4 x 100m	Jři F
  18:10 4 x 100m	Jky F	

 Krajský přebor mladšího žactva na dráze:

 Pořadatel:		AC Česká Lípa
 Termín:		sobota 22. června 2002 od 10 hodin
 Místo:		Stadion AC Česká Lípa - polytan
 Ředitel závodu: 	Roman Málek
 Hlav. rozhodčí:  	Stanislav Rotta
 Tech. delegát:   	Oldřich Slaměný
 Disciplíny:     	60m, 150m, 800m, 1500m, 60m př., 2km chůze, 4 x 60m,
            výška, dálka, koule, míček
 Základní výšky:    žáci - 120cm, žákyně - 110cm
 Závodní kancelář:   na stadionu od 8:30 hodin
 Přihlášky:     	v kanceláři do 9:30 hodin
 Poznámka:       startují ročníky narození 1989, 1990, vyjímečně 1991
 Časový pořad:
  10:00 4 x 60m H
  10:20 4 x 60m D
  10:40   800m H	    výška D	  dálka H	koule H   míček D
  10:50   800m D
  11:00   60m RH
  11:20   60m RD
  11:40  1500m H
  11:50  1500m D	    výška H	  dálka D	koule D   míček H
  12:00   60m př. H
  12:10   60m př. D
  12:20   60m F H
  12:30   60m F D
  12:40  2000m chůze H, D
  13:00   150m H
  13:15   150m D

 Krajský přebor staršího žactva na dráze:

 Pořadatel:		AC Slovan Liberec
 Termín:		sobota 15. června 2002 od 10:00 hodin
 Místo:		Liberec, městský stadion - polytan
 Ředitel závodu: 	Mirko Gräf
 Hlav. rozhodčí:  	Blanka Musilová
 Tech. delegát:   	Karel Šebelka, Petr Jeřábek
 Disciplíny:     	60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 100m př., 200m př.,1500m př.(žáci),
            3000m chůze, 4 x 60m, 3 x 300m, výška, dálka, tyč, koule, disk,
            oštěp, kladivo
 Základní výšky:    výška - 140cm žáci, 125cm žákyně    tyč - 180cm žáci i žákyně
 Závodní kancelář:   od 9:00 na stadionu
 Přihlášky:     	do pondělí 10.6. (datum razítka) na adrese:
			AC Slovan Liberec, Široká 2, 460 01 LIBEREC
 Poznámka:       startují pouze starší žáci a starší žákyně ročníku 1987 - 1988
 Informace:      AC Sn Liberec tel+fax 048-5113409, večer 048-5109260 (Gräf)
 Časový pořad:
  10:00    3km chůze H,D	  tyč D	kladivo H	oštěp D
  10:30  4 x 60m H
  10:45  4 x 60m D
  11:00   100m př. RH			    	       výška H
  11:15   100m př. RD		    kladivo D	oštěp H
  11:30	60m RH
  11:45	60m RD	      tyč H
  12:00   800m H	      dálka D
  12:10   800m D
  12:25   100m př. FH		    koule H
  12:35   100m př. FD			        disk D
  12:50    60m FH				               výška D
  13:00    60m FD
  13:15   300m H
  13:30   300m D	      dálka H
  13:45   1500m H		
  13:55   1500m D		        koule D     disk H
  14:10   200m př. H
  14:25   200m př. D
  14:40   1500m př. H
  14:55   150m H
  15:10   150m D
  15:25 3 x 300m H
  15:40 3 x 300m D
     
 Krajský přebor ve vícebojích dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva:

 Pořadatel:		AC Česká Lípa
 Termín:		sobota 24. srpna a neděle 25. srpna 2002
 Místo:		Stadion AC Česká Lípa
 Ředitel závodu: 	Roman Málek
 Hlav. rozhodčí:  	Stanislav Rotta
 Tech. delegát:   	Oldřich Slaměný
 Disciplíny:     	muži, junioři a dorostenci - desetiboj
	        starší žáci - devítiboj
	        ženy, juniorky, dorostenky a starší žákyně - sedmiboj
 Přihlášky:     	na místě
 Závodní kancelář:   od 9:00 na stadioně
 Ubytování:      předem na adrese: Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
    	    e-mail: malek@geodezie.cz, tel. 0425/524308, 0603/286045
 Poznámka:       Možno startovat i v individuálních disciplínách v rámci
            Letních veřejných závodů

 Krajský přebor ve vícebojích mladšího žactva:

 Pořadatel:		TJ Desná
 Termín:		sobota 14. září 2002
 Místo:		Stadion AC Česká Lípa - polytan
 Ředitel závodu: 	
 Hlav. rozhodčí:  	
 Tech. delegát:   	
 Disciplíny:     	60m, dálka, 60m př., míček, 800m
 Závodní kancelář:   na stadionu od 8:30 hodin do 9:30 hodin - ukončení přihlášek
 Poznámka:       startují ročníky narození 1989, 1990, vyjímečně 1991

 Krajský přebor ve vytrvalostních bězích:

 Pořadatel:		AC Česká Lípa
 Termín:		sobota 27. dubna 2002
 Místo:		Stadion AC Česká Lípa
 Ředitel závodu: 	Roman Málek
 Hlav. rozhodčí:  	Stanislav Rotta
 Tech. delegát:   	Oldřich Slaměný
 Disciplíny:     	muži a junioři 10000m, dorostenky, juniorky a starší žáci 3000m
 Závodní kancelář:   od 9:00 hodin na stadionu

 Krajský přebor v dlouhých překážkových bězích:

 Pořadatel:		TJ LIAZ Jablonec
 Termín:		úterý 20. srpna 2002 od 16:00 hodin
 Místo:		Stadion TJ LIAZ Jablonec
 Informace:      viz 3.úterý na tartanu

 Krajské finále Běžeckého poháru mládeže 2002

 Pořadatel:		Cvikováček Cvikov
 Termín:		sobota 15. září 2002
 Místo:		Cvikov - Běh Cvikovem
 Startují:       mladší žactvo, starší žactvo a dorost
 Postup:        do celostátního finále postupuje 6 nejlepších z každé kategorie

Rozpisy veřejných závodů na dráze pro r. 2002

 3. Českolipský maratón

 Datum:	neděle 7. dubna 2002 od 11:00 hodin
 Místo:	budova Správy a údržby silnic v České Lípě - Sosnové
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start./

 Velká cena České Lípy (zároveň KP v dlouhých bězích)

 Datum:	sobota 27. dubna 2002 od 9:30 hodin
 Místo:	městský stadion v České Lípě
 Disciplíny:  muži - 60m, 100m, 300m, 1500m, 110m př., dálka, výška - VC, oštěp, tyč,
        10km muži a junioři, 3km starší žáci - krajský přebor
        ženy - 60m, 100m, 300m, 1500m, 100m př., dálka, výška - VC, oštěp, tyč,
        3km ženy a juniorky - krajský přebor
        nejmladší žactvo - 60m, 100m, 300m
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start./

 11. Běh Českou Lípou

 Datum:	středa 8. května 2002 od 9:00 hodin
 Místo:	areál před KD Crystal v České Lípě
 Kategorie:  muži a ženy - 10km, žactvo a ostatní kategorie od 50m do 1,8km
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start./

 Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově

 Datum:	neděle 19. května 2002
 Místo:	Turnov, stadion AC za Sokolovnou, dráha MONDO
 Disciplíny:  muži a ženy: 100m, 400m, 800m, 110/100m př., výška, dálka, trojskok, tyč, koule
        muži navíc 1500m, 5000m, 400m př., oštěp, disk
 Informace:	František Svoboda, Přepeřská 1802, 511 01 Turnov
        tel.zam. 0431/625294, byt 0436/21428
 Memoriály:  Disk - L.Daňka a dále: 800m - A.Lederera a J.Kašpárka, 5000m - J.Krouzy,
        400m přek. - M.Kobosila, tyč - F.Svobody, oštěp - A.Koška

 1. úterý na tartanu

 Datum:	úterý 11. června 2002 od 16:00
 Místo:	Jablonec - Střelnice
 Disciplíny:  muži i ženy - 60m, 300m, 500m, 1 míle, 5000m, tyč, výška, trojskok, koule,
        oštěp, kladivo
 Informace:	Ing. Zdeněk Budínský, tel. 0428/319774, 0428/710688, fax 0428/713375,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

 2. úterý na tartanu

 Datum:	úterý 18. června 2002 od 16:00
 Místo:	Jablonec - Střelnice
 Disciplíny:  muži i ženy - 100m, 200m, 600m, 3000m př., 110/100m př., 400m př.,
        výška, dálka, kladivo, disk
 Informace:	Helena Vojtěchová, tel. 0428/319774, 0428/710688, fax: 0428/713375,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

 Letní závody

 Datum:	sobota 29. června 2002 od 20:00 hodin
 Místo:	městský stadion Česká Lípa
 Disciplíny:  muži a ženy - běh na 12 minut, hodinovka na dráze, chůze 5km
        žactvo a ostatní kategorie - běh na 12 minut
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start/

 Letní závody

 Datum:	sobota 27. července 2002 od 17:00 hodin
 Místo:	městský stadion Česká Lípa
 Disciplíny:  muži a ženy - 50m , 300m, 1 míle, 110/100m př., výška, dálka, koule, oštěp
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start/

 Letní závody

 Datum:	pátek 9. srpna 2002 od 17:00 hodin
 Místo:	městský stadion Česká Lípa
 Disciplíny:  muži a ženy - 60m, 150m, 800m, 400m př., trojskok, tyč, koule, disk
        muži navíc 3000m př.
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start/

 3. úterý na tartanu

 Datum:	úterý 20. srpna 2002 od 16:00
 Místo:	Jablonec - Střelnice
 Disciplíny:  muži i ženy - 100m, 400m, 1000m, 3000m př., (M - 2000m př., 1500m př.),
        tyč, trojskok, koule, oštěp, kladivo
 Informace:	Ing. Zdeněk Budínský, tel. 0428/319774, 0428/710688, fax 0428/713375,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

 Mladá Evropa 2002 - 3.kolo juniorské GRAND PRIX

 Datum:	sobota 24. srpna 2002 od 14:00
 Místo:	Jablonec - Střelnice
 Disciplíny:  junioři a juniorky do 19 let: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m (Jři),
        110m př. (Jři), 100m př. (Jky), 400m př., výška, dálka, trojskok, tyč,
        koule (7,26 + 4 kg), disk (2 + 1kg), oštěp (800 + 600g), kladivo (7,26 + 4kg)
 Přihlášky:  do 16. srpna 2002 (datum pošt. razítka), do 19. srpna 2002 (fax nebo e-mail)
 Informace:	Ing. Zdeněk Budínský, tel. 0428/319774, 0428/710688, fax 0428/713375,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

 4. úterý na tartanu

 Datum:	úterý 27. srpna 2002 od 16:00
 Místo:	Jablonec - Střelnice
 Disciplíny:  muži i ženy - sprinterský trojboj, 800m, 3000m, 200m př., 10km chůze,
        výška, dálka, koule, disk
 Informace:	Helena Vojtěchová, tel. 0428/319774, 0428/710688, fax: 0428/713375,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

 Závod v horské chůzi

 Datum:	sobota 21. září 2002 v 10:00
 Místo:	Jablonec n.N. (Mšeno) (u hotelu Zlatý Jelen) - Janov n.N. (Královka)
 Disciplíny:  muži, ženy, junioři, juniorky - 13,8km, převýšení 380m
 Informace:	JUDr Josef Macek, tel. 02/51431448, Jakub Macek 0428/314636,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

 Brejchův memorial

 Datum:	neděle 29. září 2002 od 9:30 hodin
 Místo:	městský stadion Česká Lípa
 Disciplíny:  muži i ženy - 100m, 200m, 1000m - BM, 400m př., výška, trojskok, oštěp, tyč
        nejmladší žactvo - 60m, 200m
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start/

 Vrhačský trojboj - 2. ročník

 Datum:	sobota 5. října 2002 od 10:00 hodin
 Místo:	městský stadion Česká Lípa
 Disciplíny:  muži i ženy - vrhačský trojboj - koule, disk, kladivo
 Informace:	Roman Málek, Pražská 2925, 470 01 Česká Lípa
        tel. 0425/524308, 0603/286045
        e-mail malek@geodezie.cz, URL http://www.volny.cz/m.start/

 Pomerančový mítink žactva

 Datum:	sobota 7. prosince 2002 od 13:00 hodin
 Místo:	Jablonec n.N. - Střelnice, městská atletická hala
 Disciplíny:  starší žactvo - 60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 60m př., 4 x 150m, výška, koule,
                2km chůze
        mladší žactvo - 60m, 300m, 1500m, 60m př., 4 x 150m, dálka, koule, 2km chůze
 Informace:	Ing. Zdeněk Budínský, tel. 0428/319774, 0428/710688, fax 0428/713375,
        e-mail sekretariat@atletika.jablonec.cz, URL http://atletika.jablonec.cz

ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ

Pořadatelé všech závodů v Libereckém kraji jsou povinni zasílat ihned po závodech, nejpozději však do jednoho týdne (není-li rozpisem stanoveno dříve) podrobné výsledky na tyto adresy:

Zasílají se výsledky všech závodů a kategorií, konaných na území Libereckého kraje, včetně závodů místního či okresního významu.

SAZEBNÍK OŠATNÉHO ROZHODČÍCH

Dnem 1. ledna 1999 nabyla účinnost Směrnice ČAS z 6.11.1998 o poskytování odměn a náhrad cestovních výdajů rozhodčím, řídícím pracovníkům a technickým delegátům v atletických soutěžích.

V souladu s touto směrnicí schválil výkonný výbor Libereckého atletického svazu sazebník od roku 1999. Je závazný pouze pro oblastní přebory jednotlivců všech kategorií a pro soutěže pořádané oblastním svazem jako např. "Pohár rozhlasu", "Středoškolský pohár" a pod.

Oddíly, pořádající oblastní soutěže družstev všech kategorií, mohou pro tyto soutěže určit částky nižší. Tento sazebník se vztahuje na rozhodčí, ředitele závodu, řídící pracovníky, technické delegáty a pracovníky závodní kanceláře.

Zkratky:HF - hlavní funkce rozhodčích a ředitel závodu, instruktor
TD - technický delegát, řídící pracovník
ZK - pracovníci závodní kanceláře
VF - vedoucí funkce rozhodčích
OF - ostatní funkce rozhodčích

Doba trvání
soutěží
Výše odměny [Kč]
HF - TD - ZK VF OF
nad 8 hod.280210160

Doba trvání polodenní atletické soutěže je určena časem, stanoveným rozpisem pro zahájení první discipliny a časem skončení poslední discipliny. K této době se připočte u ředitele závodu, hlavního rozhodčího, instruktora, řídícího pracovníka, technického delegáta a pracovníků závodní kanceláře jedna hodina, u ostatních půl hodiny.

Uvedené částky se vyplácejí v plné výši bez zdanění. Neodvádí se zdravotní ani jiné pojištění. Rozhodčí je povinen na svoji výlučnou právní odpovědnost provést z těchto příjmů odvody ve smyslu zákona č.589/92 Sb. a č.592/92 Sb. ve znění zákona č.10/93 Sb. Z tohoto důvodu při každé odměně - ošatném obdrží na vyžádání od plátce ošatného "Potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti".

Jindřich Hromada
předseda komise rozhodčích
Karel Šebelka
hospodář KAS


Zpracoval: Josef Pavlík, Liberec, 26.2.2003
josef.pavlik@seznam.cz