Agentura AURA vznikla na podzim roku 1997 ve Valašském Meziříčí, z potřeby zakladatele firmy legalizovat aktivity související s pořádáním nejrůznějších společenských akcí.Snahou agentury je doplňovat oficiální kulturní městský program o alternativní, menšinové, amatéristické a originální podniky. 
V průběhu 90-tých let pořádáme s přáteli festiválek "Sejdeme se na Hrachovce", který se stává, společně s nezapomenutelnými večírky, zdrojem zkušeností, nápadů, omylů a pochybení pro další akce.Ty se odehrávají především na hudebním poli - koncerty v Policích, Rožnově pod Radhoštěm, v Mikulůvce a okrajových částech Valmezu. Dosavadním vrcholem v tomto směru činnosti agentury se staly koncerty skupin Buty, -123 min a Čechomoru na "Hrachovce", a na druhé straně nepravidelná setkání regionálních kapel v krčmě Batalion v Policích. 
V roce 1998 agentura poprvé uskutečňuje soutěž posádek netradičních létacích strojů - "Soutěž o najlepšího valašského ftáka", která je v posledních letech její hlavní náplní.Tato akce ,pořádaná nepravidelně již od roku 1987 do r.92 okruhem nadšenců okolo valmez. M-klubu, v současnosti přitahuje tisíce diváků z celé Moravy na břehy vodní nádrže Kacabaja v Hodslavicích. Jejím smyslem je vyzdvihnout originalitu, humor a svéráz amatérů a zároveň pobavit doprovodným programem nejširší publikum.
Od roku 2000 rozšiřuje agentura svůj okruh činnosti na provozování letního koupaliště v obci Mikulůvka. Kromě služeb, souvisejících se zajištěním provozu bufetu a dvou bazénů, se snažíme zpříjemnit pobyt návštěvníkům i pořádáním sportovních a kulturních akcí-turnaje, živé koncerty. Závěr sezóny pak patří ojedinělému "Kaprobraní".
Velká část podniků uskutečňovaných pod hlavičkou agentury AURA, vzniká a je realizována za pomoci mnoha spřízněných duší. Za nápady, odvahu, podporu…..

Díky
Karel Mikuš - Agentura Aura
Smetanova 975, Valašské Meziříčí 757 01
tel.fax 571 622 117
mob. 608 909 913