EMAILOptimalizováno pro
rozlišení 800 x 600 dpi

Členská základna našeho oddílu

V současnosti má naše členská základna přes 75 členů.

Z toho oddíl mládeže má 18 čilých badmintonistů a badmintonistek.

Dospělá část oddílu má v nyní přes 25 aktivních hráčů a hráče.
Nejstarším hráčem našeho oddílu je pan Jaroslav Šponer, kterému v roce 2003 bude 73 let.

.

COPYRIGHT©2001Roman Maláč , Designed by Roman Maláč, ©2001-2002