Obec Bousín leží na náhorní planině Drahanské vrchoviny v okrese Prostějov v nadmořské výšce 620 m.
Součástí obce je osada Repechy. Rozloha katastru obce činí 342 ha. Okresní město Prostějov je vzdáleno asi 28 km.

Počet obyvatel v historii:
 

Rok

1870

1900

1930

1950

1991

Obyvatel

350

297

300

178

169

Domů

-

43

53

43

59

 
Občanské vybavení:

- kulturní dům
- hasičská zbrojnice
- smíšené zboží, hostinec
- knihovna

Od roku 1998 patří Bousín do zájmového sdružení obcí "Mikroregion Protivanovsko"


HISTORIE OBCE

Název Bousín je odvozen od osobního jména Bohuš - syn majitele hradu Drahuše. Proto se původně obec jmenovala Bohušín a od počátku patřila panství plumlovskému. Poprvé je uváděna roku 1347. Roku 1373 je
uváděna jako Bohussin, 1590 Bousín, 1602 Baussin, 1877 Bousin a Bohusin, od roku 1924 Bousín, za protektorátu Bauschin.
Obecní pečeť z roku 1672 má ve znaku ještěra a nápis "Peciet obecni dedini Bohusina - 1672"
Roku 1590 měl Bousín 19 usedlých rodin. Nejvíce obyvatel měl v roce 1870 - 350. Za okupace bylo 12 domů
úplně zničeno, 48 silně poškozeno.
Po válce byla zbudována silnice, budovy družstva - kravín, drůbežárna, požární zbrojnice, požární nádrž, rekonstruována škola a elektrické vedení.
Chráněnou památkou je zvonice z roku 1794 a lípy na návsi. První zmínka o škole pochází z roku 1837.

Místní částí Bousína jsou Repechy, sloučeny s Bousínem od roku 1960. Tato vesnice je doložena poprve roku 1480. V roce 1569 je ovšem zmiňována jako pustá a neobydlená. Její původní název zněl Rajpach či Rejpach - patrně z německého "zum reichen Bach". Jiný pramen uvádí původ jména z německého Reh-bach. V 16.  a 17. století se nazývala Rohrbach. Na místě zaniklé osady byla roku 1716 založena sklárna a později zde vznikla i nynější ves. První dělníci u panské sklené hutě byli národnosti německé. Obec měla ve znaku sekyru, motyku a rýč a v obvodu nápis: "Peczet obecny Diedini Repechi 1754". Na repešské návsi stojí kaplička Panny Marie z roku 1862, která je chráněnou památkou.

HOME