C e n y   a   o d h a d y   n e m o v i t o s t í

  I n g.  B U B E N Í K   K a r e l
č l e n    K o m o r y   s o u d n í c h   z n a l c ů   Č R

Z N A L E C    A    O D H A D C E

 

Kancelář : 

ul.Tyršova čp.1902 Benešov u Prahy                         PSČ  256 01  

telefon - 317 742 089

mobil   - 724 369 410

E-mail : bubenik.k@quick.cz

http : web.quick.cz/bubenik.k

Certifikát
česky německy
kulaté razítko
hranaté razítko

Živnostenský list ze dne 30.9.1993 – IČO 489 29 620
Certifikát spol. EUREX Zert dle
 EN 45 013 pro země EU,  

Odpovědný zástupce stavební fi. BDS Benešov s.r.o