PŘIJÍMAČ US9


 

 

Základní technické parametry přijímače US9:

Typ zařízení:  Komunikační superhet s jedním směšováním

Pracovní rozsah: 200 kHz až  500 kHz a 1,5 MHz až 18 MHz,

Druhy provozu:   A1, A2, A3 (nemodulovaný a modulovaná telegrafie, amplitudová modulace)

Citlivost:   4 mikroV pro odstup signál a šum 10 dB při příjmu nemodulované telegrafie,

15 mikroV pro odstup signál a šum 10 dB při příjmu telefonie s AM modulací

Selektivita:  pod 8 kHz pro 6 dB, při zařazeném krystalovém filtru pto příjem letegrafie pod 2 kHz

Mezifrekvenční kmitočet:   915 kHz 

Rozsah AVC:    

Potlačení parazitních přijmů:   

Anténní vstup:   vysokoohmový

Výstupy: pro sluchátka 4000 Ohm, pro 600 Ohm linku, pro reproduktor 5 Ohm. NF výkon 2 W

Ovládací prvky:  přepínač rozsahů, ladění, dolaďování anténního obvodu,  NF hlasitost + síťový vypínač, VF zesílení, vypínač AVC, šířka pásma, vypínač BFO, ladění BFO, S-metr, výstup na sluchátka, tónová clona, tlumení přijímače při spolupráci s vysílačem, omezovač poruch, fázování krystalu MF filtru. V zadní části přijímače konektor pro propojení s napíjecím zdrojem, výstup pro linku, nízkoohmový a vysokoohmový anténní konektor, konektor pro uzemění, konektor pro připojení kalibrátoru, cejchovájí S-metru.

Napájení: střídavé napětí 110V / 125V / 150V / 200V / 220V / 240V, 40 až 60 Hz. Dále je možné napájení ze stejnosměrného napětí 12V pomocí rotačního měniče a nebo z baterií 300V / 100mA pro anodové napětí a 12V / 2,5A pro žhavení..

Spotřeba:  56 až  60W při napájení ze ss palubní sítě 27V.

Osazení:  3x elektronka 6K7, 1x elektronka 6Ž7, 1x elektronka 6S5, 1x elektronka 6F7, 1x elektronka 6B8S, 1x elektronka 6P6S, 1x stabilizátor SG2S.

Rozměry:   50 x 21x 23 cm (Š x V x H) , váha 18 kg,

Provozní teplota:  -20°C až +40°C, při relativní vlhosti 30 až 90%


STRUČNÝ POPIS

Přijímač US9 je 8 elektronkový superheterodyn s jedním směšováním pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3, telegrafních signálů modulovaných A2 a nemodulovaných Al v rozsahu dlouhých vln o kmitočtu 200 až 500 kHz a v rozsahu krátkých vln o kmitočtu 1,5 MHz až 18 MHz, celkem se uvedený rozsah kmitočtů prolaďoval v 6 frekvenčních pásem.  V mezifrekvenčním zesilovači lze zařadit jednoduchý jednokrystalový filtr krystalový filtr pro zúžení šíře pásma MF zesilovače, pro příjem telefrafie. Za mezifrekvenčním zesilovačem následuje demodulátor a nízkofrekvenční zesilovač s výstupem pro sluchátka. Pro příjem nemodulovaných signálů (Al) je vestavěn řiditelný záznějový oscilátor (BFO). Přijímač je vybaven vypínatelným AVC a ručním řízením citlivosti. 

Přijímač se vyráběl od II. sv.války licenčně v bývalem SSSR. Jeho vzorem byl přijímač z třídy BC-348. Tyto přijímače byly navrženy a vyráběny v USA pro jednotky U.S. Army Signal Corps a bylo jich vyrobeno 100 tisíc. Konstrukce pochází z 30.let. Po válce se přijímač vyráběl ještě v 50.letech. US9 byl vyráběn především pro instalaci na palubách letadel, vojenských i civilních. A zde sloužil jak pro příjem signálů dlouhovlných komunikací, případně navigačních zařízení, tak pro komunikaci s řídící věží v pásmech KV. Přijímač létal jak na palubách vojenských strojů, ale našli bychom ho i v kokpitu civilních IL-14, i v těch, létajících pro ČSA.

Vedle letecké služby bychom US9 ale našli na stanicích lodní a pevné služby. Ať již jako samostatný přijímač nebo ve spojení se spolupracujícím vysílačem. Z příbuzných zařízení bychom našli např. přijímač US8, který je vybaven mechanismem pro dálkové ovládání přijímače (tato verze sloužila hlavně na palubách letadel s bez radiotelegrafisty).

Přijímač je navržen pro napájí ze stejnosměrné palubní sítě o napětí 27V. Ve skříji přijímače proto najdeme napíjecí blok s motorgenerátorem, vyrábějící ss napětí pro anody elektronek.

Ovládání přijímače není náročné a respektuje specifika provozu, pro který byl navržen. Na předním panelu najdeme především stupnici s přepínačem pozsahů a ladící knoflík. Dále zde najdeme přepínače pro zapínání BFO, krystalového filtru a přepínání ručního a automatického řízení citlivosti. Další tři knoflíky řídí hlasitost (citlivost), ladění BFO, pro dolaďování anténního obvodu a pro řízení osvětlení stupnice. Nesmíme zapomenout 5A pojistku, jistící přívod 27V k motordynamu. Sluchátka, anténa a uzemnění je také připojují do konektorů na předním panelu. V zadní části skříně již najdeme jen konektor pro kabel pro přívod napájení.

Mechanická stavba

Přijímač je vestavěn do hliníkové skříně a i jeho další prvky jsou z lehkých slitin. Přijímač byl na palubách instalovám pomocí rámu, chránící zažízení před vibracemi.

 

Elektrická stavba

 Sledujeme-li postup signálu od antény, vázané kapacitní vazbou, zjistíme, že postupuje přes dva stupně vysokofrekvenčního zesilovače. Za nimi následuje  směšovač. V následujícím třístupňovém mf zesilovači je vypínatená krystalovým filtrem. V poslední sdružené elektronce MF zesilovače je navíc detektor signálu a obvodu AVC. NF stupeň je jeden s transformátorovou výstupní vazbou na sluchátka.

Potřebná napětí pro anody elektronek vyrábí motordynamo. Napětí se filtruje jednoduchým filtrem a pro napájení místního oscilátoru se navíc stabilizuje doutnavkovým stabilizátorem.


Fotogalerie

Návod k použití a údržbě Schema