česky |  english |  francois ||  kdo jsme? |  další plány |  výstavy |  zpět na hlavní stranu |  e-mail

  KDO JE ČESKÁ EXPEDIČNÍ SPOLEČNOST
Česká Expediční Společnost je nevýdělečná organizace, která se zabývá přípravou a realizací projektů v různých částech Země. Je sdružením cestovatelů a zájemců o účast na výpravách expedičního charakteru. Hlavní náplní těchto výprav je výzkum a studium přírodního a kulturního dědictví Země.

Jako jediná česká organizace je Česká Expediční Společnost členem nejstarší zeměpisné společnosti -Royal Geographical Society v Londýně.

Bohaté zkušenosti z cestovního ruchu umožňují získat , a to nejen pro členy Č.E.S., levnější letenky do mnoha míst světa. Členové Č.E.S. mají také jedinečnou možnost získat informace o zemích, expedicích, apod. z bohatého archivu britské Royal Geographical Society v Londýně.

  Podrobnější informace, podmínky členství

   Cíle a poslání CES
  • příprava a realizace projektů se zaměřením na přírodní a kulturní dědictví Země
  • informační servis
  • setkání cestovatelů a jejich příznivců

 PROČ NA VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM S CES

  Všechny výpravy jsou připraveny na základě důkladného průzkumu oblasti spolupracovníky CES. Malé skupiny umožní minimalizovat negativní dopady na navštívenou oblast. Výpravy jsou realizovány tak, aby se vyšlo vstříc individuálním přáním účastníků. Nejedná se o cestu, kde bude vše naplánováno a realizováno bez ohledu na Vás. Některé výpravy jsou speciálně přizpůsobeny zájmovým skupinám jako jsou fotografové, cyklisté, apod. Jelikož díky členství v Royal Geographical Society jsme v kontaktu s cestovateli celého světa a máme přístup k aktuálním informacím ohledně výprav po celém světě, můžeme Vám navrhnout a pomoci realizovat výpravy do všech koutů Země. Vítáme všechny vaše požadavky.

Navíc každý účastník výprav CES obdrží:
- roční členství v CES včetně výhod s tím spojených zdarma
- 5% bonus na další výpravu
- speciálně navrženou cestovní brašnu
- z každé skupiny, jež bude realizována bude jeden účastník vylosován a obdrží slevu až 50% z ceny výpravy!!!
Expedice CES jsou organizovány pro omezený počet účastníků. Expedice s účastní skupina odborníků různých oblastí a podpůrný tým. Každá expedice je připravena a vedena zkušenými odborníky. Expedice jsou navrženy pro účastníky s průměrnou fyzickou zdatností. Speciální znalosti a zkušenosti nejsou vyžadovány. Příprava každé výpravy zahrnuje víkendové přípravné setkání účastníků expedice na kterém si mohou ověřit a prohloubit potřebné znalosti pro pohyb v odlehlých oblastech světa.

 ČLENSTVÍ ČESKÉ EXPEDIČNÍ SPOLEČNOSTI

Členem CES se muže stát každý, kdo chce přispět k poznání a záchraně Země. Členství není omezeno věkovou hranicí ani geografickými hranicemi. Jedná se sdružení amatérů a profesionálů z různých oblastí a oborů. Členství může být zrušenou výkonnými orgány společnosti, jestliže došlo k hrubému porušení etických principů. Členství musí být schváleno výkonnými orgány CES.

Kategorie :

- osobní:

1 základní
1.1 Při zaplacení poplatku 500Kč obdrží člen členskou průkazku, jež mu umožňuje volný vstup na akce CES jako jsou výstavy, besedy, apod.
- bude informován o všech připravovaných akcích a projektech CES expedičním občasníkem
- má jedinečnou možnost získat informace o zemích, expedicích, apod. z archivu britské Royal geographical society v Londýně
- obdrží nabídku výprav za poznáním do různých koutů Země. Na tyto výpravy obdrží 3% slevu.
- bude informován o všech připravovaných expedicích a projektech CES a může se vybraných projektů aktivně zúčastnit
- získává volný vstup na některé akce Royal geographical society v Londýně a vstup do jejího sídla, kde jsou uloženy
jedinečné sbírky map, knih a dalších materiálů týkajících se výzkumů a objevování Země
1.2 Při úhradě 950Kč obdrží nový člen všechny výhody jako v bodě 1.1 avšak navíc obdrží triko CES se speciálním návrhem pro CES. Na výpravy za poznáním obdrží 5% slevu.
1.3 Při úhradě 1250 Kč obdrží nový člen všechny výhody jako v bodě 1.2 avšak navíc obdrží grafický list se a speciálním návrhem pro CES. Na výpravy za poznáním obdrží slevu 7%.
Vždy se jedná o roční příspěvek.

- partnerské:

pro všechny společnosti či jednotlivce, jež mají zájem podpořit aktivity CES v jakékoliv formě, je připravena speciální nabídka.
V případě vašeho zájmu, vás s ní rádi seznámíme osobně.

  Více informací lze získat na naší adrese nebo e-mail(em)   ZPĚT