Dovolte, přivítat Vás na stránkách stavební firmy DIPSON spol. s r.o., která sídlí v Branišovské ulici v Českých Budějovicích. Naše firma vznikla v roce 1999 a již od samého počátku se zabývá těmito činnostmi:

INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY


Kanalizace, vodovody, plynovody, ČOV, odvodnění, meliorace, úpravy toků, nová výstavba, rekonstrukce či oprava objektů na vodních tocích, opravy hrází, výstavba a rekonstrukce opěrných zdí, výstavba a rekonstrukce mostů a další.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ


Na chodnících i na větších plochách lze jako finální vrstvu použít zámkovou dlažbu. Od konstrukce komunikací po finální vrstvu možno dle přání investora provést množstvím používaných technologií.

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STAVEB


Všechny naše schopnosti, které používáme při stavbě nových objektů, použijeme také při rekonstrukci. Kromě rekonstrukcí jednoduchých provádíme také velmi komplikované, většího rozsahu. Provádíme rekonstrukce zdravotnických zařízení nebo historických objektů v péči památkového úřadu.

ZATEPLOVÁNÍ OBJEKTŮ, FASÁDY, OMÍTKY


Další specializací firmy je provádění zateplování objektů a to buď kontaktním způsobem (mokrý proces), nebo montážním způsobem (suchý proces). Následuje, dle výběru zateplení, finální povrch.

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, ÚPRAVY POVRCHŮ


Přednosti průmyslových podlah:
Vysoká rovinnost, dlouhá životnost, jednoduchá údržba, možnost aplikace ve všech druzích provozu, možnost protiskluzové úpravy, barevnost, vysoká pevnost-5let záruka, odolnost proti oleji, ropě,tuku,vodě atd.

SANACE ZDIVA, BETONOVÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ

Sanace zdiva je prováděna buď podřezáváním cihelného zdiva a vložením dostatečné hydroizolace, nebo chemickou injektáží.
DEMOLICE OBJEKTŮ

KONTAKT:
DIPSON spol. s r.o.

Branišovská 36
370 05 České Budějovice

Telefon: 385 310 416
Tel./fax: 385 310 969

E-mail: dipson@quick.cz