Občanské sdružení EKOJOGA ČR

Janáčkova 760/4 790 23 JESENÍK

IČO: 68911572 přímá linka: 0645/414045

tel.: 0645/ 412 174, 411 396 / 220,

Č.ú: U. B. Jeseník 601133108/3400

e- mail:ekojogacr@quick.cz