Ing. Ivana Nejezchlebová 

Sekerkovy Loučky 82, 51101 Turnov  

tel.: 481 311 207
e-mail: i.nejezchlebova@quick.cz
 


konzultační služby v oblasti životního prostředí *vodní hospodářství *odpadové hospodářství *hospodaření s obaly *ochrana ovzduší *chemické látky *havarijní připravenost *integrovaný registr znečišťování

zpracování Plánů odpadového hospodářství
poradenství pro průmyslové podniky, podnikatele, investory, projektanty, orgány státní správy a obce
vypracování dokumentací i oponentních posudků 
v rámci procesu E.I.A.(hodnocení vlivů na životní prostředí)
zpracování žádostí o finanční příspěvky na ekologické akce
výběrová řízení  investičních akcí