ZERA Rájec a.s. Rájec - Jestřebí

STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY
OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
"PŘÁTELÉ OBCE RÁJEČKO"


ÚVODNÍ STRÁNKA  ZERA
DEVASTACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ JE S VĚDOMÍM STÁTNÍ SPRÁVY


Tato fotogalerie publikuje fotodokumentaci činnosti společnosti Zera Rájec a.s. se sídlem v Rájci-Jestřebí a je součástí stránek, které byly vytvořeny jako reakce na činnost ZERA Rájec a. s. a postup orgánů státní správy jakož i jednotlivých úředníků. V březnu 2001 vzniklo v Ráječku občanské sdružení jako obrana proti páchnoucímu chovu vepřů v těsné blízkosti rodinných domů v ulici Na výsluní.

Už při prvních pokusech dosáhnout nápravy rozumným jednáním s představiteli obce a pracovníky státních orgánů jsme se setkali s nechutí státních úředníků řešit tento problém týkající se několika desítek občanů Ráječka. I když činnost společnosti ZERA Rájec je v rozporu s celou řadou zákonů a předpisů, ať už se jedná o porušování stavebního zákona používáním objektů v rozporu s kolaudačními rozhodnutími, porušování veterinárního zákona ve smyslu zajištění podmínek chovaným zvířatům, zacházení s uhynulými zvířaty, oplocení objektů atd., porušování zákona o životním prostředí vyvážením prasečí kejdy do volné přirody, porušování vodního zákona znečišťováním spodních i povrchových vod z nezajištěných skládek kejdy nedošlo přes řadu intervencí ke zjednání nápravy.
Proto jsme se rozhodli vytvořit tyto stránky, které mají informovat co nejširší veřejnost o této kauze a přístupu státních orgánů k řešení problému.  ZERA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   AREÁL ZERA V RÁJEČKU   SKLÁDKY KEJDY A HNOJE