Římskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Pracovníci farnosti

Úvodní stránka Historie Kostely Pracovníci farnosti Svátosti Pravidelně Aktuality Sváteční slovo Odkazy

P. Emil Soukup, farář

Narodil jsem se dne 30.6.1939 v Plzni. Po maturitě v roce 1957 jsem začal studovat na bohoslovecké fakultě v Praze – Litoměřicích a současně jsem byl přijat do litoměřického semináře. Vysvěcen na kněze jsem byl 24. června 1962 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Mým prvním působištěm byly Domažlice, kde jsem byl ustanoven kaplanem. V roce 1969 jsem se stal administrátorem v Lomnici nad Lužnicí (Třeboňsko) a od roku 1974 jsem působil jako administrátor v Českém Krumlově. V roce 1993 mě přijal mons. František Radkovský do plzeňské diecéze a ustanovil mě farářem v Domažlicích. Od 1.9.2001 působím jako farář u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Kontakty:
e-mail: esoukup@volny.cz
mobil: 602 487 657

P. Miroslav Martiš CM, farní vikář

 P. Martiš se narodil 13.05.1968 v Ilavě na Slovensku, vystudoval střední odbornou školu a stal se z něj umělecký brusič křišťálu. Po studiu teologie byl vysvěcen na kněze 25.06.1994 v Bratislavě. Pak 8 let působil v Košicích jako farář, jako představený místní komunity a ve věznici. Je minionářem společnosti sv. Vincence de Paul. Farním vikářem naší farnosti je od 01.12.2003. P. Martiš zároveň vede Slovenské katolické centrum v Plzni a je pověřen duchovní službou ve vězení na Borech.

Kontakty:
e-mail: s.k.c.plzen@centrum.cz
tel: 377 226 098