Římskokatolická farnost u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Pravidelně

Úvodní stránka Historie Kostely Pracovníci farnosti Svátosti Pravidelně Aktuality Sváteční slovo Odkazy

Obsah

Pořad bohoslužeb ve farnosti

Pravidelný program ve farnosti

Příležitosti ke svátosti smíření

Adorace Nejsvětější Svátosti

Setkání farních společenství


Pořad bohoslužeb ve farnosti

  Ne Po Út St Čt So
Katedrála svatého Bartoloměje 700; 1030 800 800 800 800 800 a) 800
Kostel sv. Jana Nepomuckého 900; 1100 c)
1730
1730 1730 1730 1730 1730 1730
Kostel Nanebevzetí P. Marie 800; 2000 1200 1200 1200
1900 d)
1200 800 b)
1200; 1830
1800 c)
a - není první pátek v měsíci
b - pouze první pátek v měsíci
c - mše ve slovenštině podle rozpisu
d - mše pro studenty
Kaple sv. Maxmiliána Kolbého každý 2. a 4. čtvrtek a neděle v měsíci v 1600
Malesice dvakrát v měsíci v 1515 (viz. aktuální rozpis)
Chotíkov každá sobota v 1600
Řeckokatolické bohoslužby každá neděle v 1600 - Petrohrad
každá středa v 1730 - kaple na biskupství

Pravidelný program ve farnosti

Pondělí
1730 farní budova příprava ke svátosti křtu dospělých
1730 biskupství biblická hodina
1830 učebny biskupství zkouška scholy od sv. Bartoloměje (vede Ing. Petr Kryl)
Úterý
0900 katedrála úklid kostela, po něm setkání v sakristii (1x za 14 dní)
1600 farní budova Slovíčko pro nejmenší a hodinka pro mladší děti (do 4. tř)
1700 farní budova hodinka pro starší děti (od 5. tř)
Středa
0900 farní budova otevřené společenství pro všechny, kdo se chtějí setkat k modlitbě
1700 farní budova otevřené společenství pro všechny, kdo se chtějí setkat k modlitbě
2000 farní budova setkání mládeže a studentů s P. Robertem Falkenauerem
Čtvrtek
0900 kostel Nanebevzetí P. Marie úklid kostela, po něm setkání na faře (1x za 14 dní)
1500 učebna biskupství (přízemí) setkání farní charity (každý 3. čtvrtek v měsíci)
1530 farní budova zkouška Dětského sboru (vede MgA. Miroslav Pšenička)
1630 farní budova setkání Sekulárního františkánského řádu (třetí čtvrtek v měsíci)
1830 kostel sv. Jana Nepomuckého po mši sv. setkání společenství (poslední čtvrtek v měsíci)
1930 farní budova zkouška scholy od sv. Jana Nepomuckého (vede Ing. Antonín Švehla)
Pátek
1700 farní budova zkouška scholy od Nanebevzetí P. Marie
1915 farní budova setkání mládeže
Neděle
1500 farní budova setkání farníků (poslední neděle v měsíci)
2000 farní budova zkouška katedrálního sboru Resonance

Příležitosti ke svátosti smíření

na požádání kdykoli a kdekoli


Odrážkakatedrála sv. Bartoloměje

před každou mší sv.


Odrážkakostel Nanebevzetí Panny Marie

před každou mší sv.

První pátek v měsíci od 730 do 1100 a od 1530 do 1815


Odrážkakostel sv. Jana Nepomuckého

před každou mší sv.

první pátek v měsíci od 1400 do 1715 


Protože zpověď vyžaduje čas a klid, nenechávejte ji, prosíme, na poslední chvíli. Bohoslužby pak budou moci začínat včas.


Adorace Nejsvětější Svátosti

Odrážkakostel Nanebevzatí Panny Marie

Každý první pátek v měsíci od 900 do 1100 a od 1500 do 1815

Večeřadlo: rozjímavá modlitba sv. růžence v první neděli v měsíci v 1900 (úmysl: - aby skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie přistupovali mladí lidé zodpovědně k manželství a rodičovství. Aby i přes mnohé rodinné problémy a neúspěchy se nerozváděli.)


Odrážkakostel sv. Jana Nepomuckého

První pátek v měsíci v 1715

Vždy 13. každého měsíce - Pobožnost k Panně Marii Růži tajemné v 1700


Setkání farních společenství

Odrážkana duchovní správě ve Františkánské

Každou středu v 0900 setkání otevřené ke sdílení nad Božím slovem, k rozhovoru a při modlitbě, v 1700 je otevřené společenství, při kterém chceme chválit Pána a sloužit PŘÍMLUVNOU MODLITBOU.

Poslední neděli v 1500 setkání farníků na faře

Každý třetí čtvrtek v měsíci v 1630 (začíná mší sv.) setkání bratří a sester SFŘ (františkánských terciářů)


Odrážkakostel sv. Jana Nepomuckého

Poslední čtvrtek v měsíci v 1830 setkání společenství po večerní mši sv.