GASTROPROJEKT

Ing. PAVEL MATĚJEK

autorizovaný projektant pozemních staveb

 

 

 

  • projekty gastronomických provozů
  • studie pro gastroprovozy – provozní a technologické řešení
  • projekty restaurací a penzionů, výrobních, skladových a administrativních objektů, rodinných domků
  • projekty pro rekonstrukce a stavební úpravy
  • konzultace pro projektovou přípravu
  • poradenství a konzultace finanční náročnosti realizace projektu (jak a kde ušetřit )
  • odborný stavební dozor investora – koordinace provádění staveb včetně profesí EL, ÚT, ZTI, VZT
  • kompletní projekty pro veškeré objekty a provozy vyžadující schválení hygieny dle platné vyhlášky MZ č. 107 z 9.3.2001
  • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy – hygiena, stavební úřady - zajištění projektu pro vzduchotechniku, požární zprávy a hlukové studie
  • poradenství pro nájemní smlouvy na objekty pro prodej a výrobu potravin: restaurace, hotely, penziony, bistra, herny, prodejny potravin, cukrárny, výrobny lahůdek a prodejny rychlého občerstvení

 

Využijte patnáctiletou zkušenost v projektování a všestrannou praktickou znalost oborů souvisejících (realizace např. kuchyně restaurace Farma Bolka Polívky, pizzerie a restaurace v Domě pánů z Lipé (Brno), ...).

 

Kontakt: Ing. Pavel Matějek

Tel./fax: 549 247 360, mobil: 723 315 360, e-mail: gastroprojekt@quick.cz

 

 

Děkujeme za návštěvu našich stránek.      •        [  ]      •      Poslední úprava .      •      Stránku vytvořil © Valenta.