Pohánějte Váš naftový motor surovým předehřátým rostlinným řepkovým olejem

překlad z angličtiny a úprava: AG, 18.11.2000

veg-tuning-volvo2.JPG (74698 bytes)

  jd..rapstuning.JPG (40855 bytes)  
jd4240s-instrument1.JPG (47138 bytes)
veg-turning-inger6.jpg (66094 bytes) engine-volvo.JPG (64482 bytes)
Informace
Surový čistý řepkový olej získáte přímo z lisu na rostlinný olej.  Optimální lisy pro  zemědělce s nejlepším poměrem výkon/cena jsou  tyto
Surový řepkový olej je velice dobrý olej na vaření. Můžete ho i jíst.


Surový řepkový olej má vysokou viskozitu (cSt)  
okolo 80 cSt při  +20 C.  Ovšem jakmile ho ohřejete na cca. +75 C má řepkový olej viskozitu okolo 10 cSt.
Pokud je  naftový motor zahřátý - nastartujete a můžete dobře jezdit  na surový rostlinný  olej 
Je velice levný na výrobu v porovnání s výrobou bionafty .

Na výrobu  bio nafty musíte rostlinný olej zpracovat, abyste se zbavili vysoké viskozity.

Předehřátý rostlinný olej teče přímo do teplého naftového motoru.

Příklad mechanického zapojení
   bransle-systemrapsolja.jpg (91226 bytes)    
Elektrické zapojení
elchema konvertering veg-tuning.jpg (82982 bytes)
elchema konvertering veg-tuning2.jpg (35135 bytes)

1    Na začátku, abyste zahřáli rostlinný olej na potřebnou teplotu nastartujte Váš naftový motor na naftu z přídavné naftové nádrže s objemem 5 nebo i více litrů . Zároveň Vám řepkový olej cirkuluje do normální nádrže (některé motory vyžadují  podpůrné čerpadlo paliva  například Facet 40107 . Je rovněž výhodou pokud máte v naftovém filtru  integrovaný předehřev. Jakmile se naftový motor zahřeje na potřebnou teplotu, automaticky  je sepnut elektrický ventil (pomocí termostatu a relé)  a přívod paliva  se přepne na surový  rostlinný olej .
 Nyní můžete automatickým elektricky spínaným ventilem zastavit zpětnou cirkulaci rostlinného oleje zpět do nádrže, protože již je olej dostatečně teplý .
 Nyní přitéká  předehřátý  filtrovaný surový rostlinný olej přímo k naftovému motoru.

3    Motor můžete pohánět 100%-ním filtrovaným surovým rostlinným olejem bez dalších přísad.

4    Jakmile dojezdíte,  vypnete motor. Motor se zastaví, a 3/2-cestný  elektricky spínaný magnetický ventil přepne - např. pomocí časového spínače - přívod paliva na naftu (resp. bionaftu) po dobu asi  30 sec  a řepkový olej je ve vstřikovacím čerpadle vyměněn za naftu .
Vzdálenost mezi ventilem a vstřikovací pumpou je velice krátká a proto tato výměna  netrvá dlouho. Poté se samo vše vypne. 
Jakmile pak znovu  zapnete motor, nachází se ve vstřikovacím čerpadle nafta což je nutné především tehdy,  pokud  je venkovní teplota příliš  nízká.

Výhody: 
 
1   Surový rostlinný olej  v nádrži se v případě nehody jen tak lehce nevznítí (nad 300°C).
2   Surový rostlinný olej   je velice šetrný k životnímu prostředí i v případě úniku jeho úniku z nádrže
3   Surový rostlinný olej je velice dobrým mazivem pro naftové motory.
Surový rostlinný olej dobrý jak pro výrobce-zemědělce tak  pro půdu z důvodu obměny pěstovaných plodin.
Surový rostlinný olej je příznivý pro kůži i  pro zdraví 
Surový rostlinný olej nevytváří žádný skleníkový efekt, což je jedním z největších ekologických problémů
Surový rostlinný olej je velice čistý, takže v případě, že máte hlad, tak ho můžete i sníst (pít).
Surový rostlinný olej lze v nádrži v libovolném poměru smíchat (doplnit) s naftou resp. bionaftou  (na cestách kde nemáte  rostlinný olej k dispozici)
9   Surový rostlinný olej  lze používat již dnes a nemusíme čekat dalších 20 roků na drahou vodíkovou technologii
    Zajímavé srovnání  užití rostlinného oleje a  vodíku jako paliva naleznete například zde  

Když  Vaše vozidlo prodáváte, můžete přemístit toto zařízení  do svého nového vozidla a není tudíž zapotřebí stavět popř. kupovat ho znovu.  Proč byste ale takové vozidlo vůbec prodávali  ? :-)

Na obrázku zobrazeny  příklady součástek pro přestavbu:
komp-raps-omb.JPG (58183 bytes)

Nevýhody/Rizika :

Bylo by neférové neupozornit na některá rizika. Jak je známo, tak v každém motoru dochází při provozu k průniku paliva do motorového oleje, což urychluje jeho stárnutí a způsobuje vyšší opotřebení motoru.  Nafta či benzín se z větší části mohou z motorového oleje i odpařit. Rostlinný olej se však neodpaří ! Po dlouhodobých zkušenostech  seriózní firmy ,  provádějící  přestavby vozidel na  rostlinné oleje, jenž nemají zájem pouze na vlastním rychlém zisku, nýbrž na dlouhodobém  přínosu pro zákazníka ( především v SRN) proto doporučují následující opatření:

1.  zkrácení intervalu výměny motorového oleje o 1/3 až 1/2 !! (což není příliš ekologické ani ekonomické) a nebo
2.  instalaci tzv. přídavného obtokového/bypasového filtru (tzv, Feinstfilter, Bypass Filter, Nebenstromfeinstfilter) motorového oleje, který dokáže ostranit především jemné nečistoty ( kvalitnější mikrofiltry až od 0.1 mikronů !)   které chemicky reagují s motorovým olejem resp. s proniklým rostlinným olejem. Tyto speciální mikrofiltry z motorového oleje odtraní i   velmi nebezpečnou vodu a  navíc prodlužují životnost vlastního motoru. V případě pohonu vozidla na klasické palivo lze měnit motorový olej až po 150.000km či dokonce i později. Tento přídavný bypasový mikrofiltr lze tak jako celou přestavbu přenést do dalšího vozu, neboť většinou  vydrží  fungovat bez problému několik desítek roků a několikanásobně zaplatí svou investici  Navíc je jeho použití velkým přínosem pro životní prostředí, neboť se ušetří velké množství motorového oleje.  Automobilový a olejový průmysl však z pochopitelných důvodu nemá na masovém nasazení bypasových mikrofiltrů žádný zájem.
 
Při provozu na rostlinný olej se daleko rychleji projeví horší stav vstřikovacích trysek či žhavicích svíček, je proto nutné mít obojí v naprostém pořádku .  Dále se ve větší míře projeví i sebemenší netěsnost v palivovém systému a průnik vzduchu tj. takzvané zavzdušnění systému. Toto se může projevit jako problémy při startu či dokonce i během jízdy ve formě krátkodobého výpadku paliva.  Pro odstranění zavzdušenění systému především při zapojení zpětného vývodu paliva z vstřikovacího čerpadla nakrátko je vhodné použít automatický  odvzdušňovací ventil .  Zavzdušnění systému může mít u moderní systémů jako jsou CR (Common Rail) až fatální důsledky.  

Shrnutí:

Z originální nádrže přechází rostlinný olej přímo do tepelného výměníku přes přídavný filtr k elektrickému ventilu 6/2  (resp. 3/2) a do motoru.

Přídavný filtr je v případě nízkých venkovních teplot zahřát po dobu  cca. 5 minut.  Můžete rovněž zabudovat přídavné čerpadlo pro cirkulaci ohřátého rostlinného oleje zpět do nádrže aby se nádrž zahřála.  Je velmi účelné tepelně odizolovat palivový filtr, tepelný výměník  i hadice, k tomu může posloužit například Neoprén používaný na potápečské obleky a nebo speciální samolepicí tepelně-izolační páska .

Přídavný ventil zastaví zpětnou cirkulaci rostlinného oleje do nádrže jakmile se pohon přepne na rostlinný olej, abyste zbytečně neztráceli další teplo z motoru do nádrže. Vracející se olej vtéká přímo zpět ke vstupu u přídavného filtru na rostlinný olej ( tzv. zpátečka nakrátko )

Dále u dvounádržové přestavby do vozu zabudujete a připevníte přídavnou nádrž na naftu o velikosti cca. 5 až 25 litrů (může to být i jednoduchý kanistr) a přídavný naftový filtr. Nafta je čerpána z přídavné nádrže - k filtru - přes  6/2-cestný   resp. 3/2-cestný  elektricky ovládaný ventil   až do motoru.

Při startu je elektricky ovládaný ventil přepnut na naftu. Po tom, co se motor zahřeje (může trvat až 10 minut dle venkovní teploty) tak se přívod paliva přepne na rostlinný olej
Pokud použijete termostat nebo časovací spínač, automaticky se přívod paliva přepne na rostlinný olej, jakmile se motor zahřeje.  Pro snížení spotřeby nafty a urychlení ohřevu paliva  lze s úspěchem jak u jednonádržových tak 2-nádržových systémů použít specielní vysocevýkonný přídavný elektrický ohřev paliva . Při použití tohoto přídavného elektroohřevu s integrovanou  termoregulací  se doba ohřevu paliva na 75°C zkrátí u osobního vozu až  na 2km vůči původním 10-15km. Toto vedle další úspory znamená že Vaše přídavná nádrž s naftou Vám vydrží daleko delší dobu než budete znova muset navštívit čerpací stanici :-)
Na konci jízdy  vypněte motor. Motor se zastaví a elektricky ovládaný ventil automaticky vymění palivo ve vstřikovací nádrži a sice po dobu asi 30 sekund (časový spínač) vyčerpává z čerpadla rostlinný olej a načerpá místo něj naftu (bionaftu).

Pokud by se náhodou stalo, že byste na  cestě měli mít problémy s ucpáním přídavného filtru na rostlinný olej, můžete kdykoliv ručně  přepnout  ventil  6/2  resp. 3/2 na naftový pohon. (přídavný spínač). Jinak je známo, že rostlinný olej se lépe mícha s bionaftou než s naftou, proto bionafty stačí menší přimíchat množství (především u jednonádržových systémů).  Výhodu mají proto majitelé vozidel, která mohou být upravena na jednonádržový systém například kombinací elektroohřívače s vodním výměníkem či dokonce instalací samostatného kompaktního  kombinovaného ohřívače , který v sobě má integrovaný jak elektrický předehřev tak  vodní výměník. V takovém případě je i investice na přestavbu podstatně nižší než u dvounádržového systému. a její návratnost ještě rychlejší. Tento kombinovaný ohřívač je vhodný jak pro jednonádržové, tak 2-nádržové přestavby vozidel  s průměrnou spotřebou do 7L/100km. Kdo nemá čas na výběr a sestavování jednotlivých komponent, může si dnes již i v ČR pořídit jak jednonádržovou tak dvounádržovou přestavbovou sadu za rozumnou cenu.

          Není doporučeno používat oleje  starší než 6 měsíců,  jinak by toto mohlo z důvodu kyselé reakce mít vliv na kovové povrchy a tyto naleptávat .

Surový za studena lisovaný rostlinný olej vyžaduje povrchy například:  elektricky pozinkované kovy či opatřené ochrannou vysoce odolnou vrstvou.
Je výhodou mít rovněž v nádrži palivovou měrku.

Víko nádrže může být rovněž elektricky pozinkováno . Galvanizované povrchy kovů
jsou rovněž dostatečně ochráněny.

Příklady použitých součástek ( Konverze traktoru John Deer  JD 3130-79 ) :


Přídavný filtr a topné tělísko :  JohnDeere Tractor original Roosa Master 18711 , z ekonomický i ekologických důvodů se doporučuje  rovněž použít předfiltr hrubých nečistot s vymyvatelnou vložkou
Elektrický ventil  6/2   OLEODINAMICA L561004 VS240 F12DC.IT VS240/F-12DC GM-5042-6V3/8G 6cestný
                    odchylovací/sběrný ventil  3/8-6/2  12 Volt HYMAB +46 19261020
nebo .             2 kusy   BÜRKERT-CONTROMATIC AB SW00222 601400-C02, 5FFMSGM82-5-012/DC-08 , SIRAI L340
                    Bürkert-Contromatic AB +46 87240120 a nebo   nové magnetické ventily české výroby specielně vyvinuté a přizpůsobené pro přestavby na rostlinný olej značky Pevekoil


Čerpadlo      HÜCO Elektrische Kraftstoff pumpe Electric Fuel Pump 133000 14 volt Made in Germany
                    (Art 52-3225 Biltema)
                    120 litre/hour 0,25 bar
nebo.             HARDI 070019 3312-1 12volt Made in Germany
nebo             FACET AUTOMOTIVE UL Listed 574A 12 volt US Pat NO 5 3629674 CARGO DieselParts 070027  popřípadě Facet 40107N
                    0,5 - 0,65  bar 170 litre/hou r Branzells
tepelný výměník       kompaktní  a vysoce výkonný  či   tento
tepelný výměník 2:    CB14-HVC           Skeppsta Maskin AB +46 19228005
Teploměr:  
Přístroje ve vozidle :  
Časovač:            CROUZET MUR3 88 826 103  3593150 000060 Made In France Volt 12-240VAC/DC 50/60Hz
                    0,1-100h        OEM +4614069580
Termostat s teploměrem : DIXELL XR10C Singel Stage Thermostat  20A 12VAC/DC
                   PRO SWEDE-ELAB +46  40-186969     Pro SWEDE-EL AB   +4640381570
Senzor:        PTC S6S  6X40 mm 1,5 M -55 +140 C
Více-stup. spínač : BENEDIKT & JÄGER   M4H-EZB22-STO32 22,5 2-POL Made in Austria   Art.5000073
                   Pro SWEDE-EL AB      +4640381570
Přídavná nádrž   (např. 5-25 litrový kanistr) 

Poznámka:  odkazy označené v textu  tučným písmem jsou již dostupné i v ČR

zajímavé odkazy:

www.oilpress.com
automotive.europecon.net
www.autoabeceda.cz/jak-na-to/rostlinny-olej-misto-nafty.htm
www.autorevue.cz/Magazin/Ar.asp?ARI=6536
www.jakbydlet.cz/jbClanekDetail.aspx?intRubrKis=511&intUniKis=30000175
0 Upozornění: veškeré zde uváděné informace jsou bez záruky a evt. úpravy Vašeho vozidla  provádíte výhradně na vlastní  riziko !