Čtverec

Skládá se ze čtyř stejně dlouhých stran

Každé dvě sousedící strany svírají úhel 90 stupňů

Součet všech úhlů je 360 stupňů

Průsečík jeho úhlopříček je středem souměrnosti

Po rozdělení pomocí úhlopříček vznikají čtyři stejné trojúhelníky

Obě úhlopříčky jsou stejně dlouhé

Příkladové výpočty

Rozměry: Obsah: Obvod:
a = 4,5 cm S = a . a (a2)

S = ? (cm2)

S = 4,5 . 4,5

S = 20,25

S = 20,25 cm2

O = a + a + a + a (4 . a)

O = ? (cm)

O = 4,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5

O = 18

O = 18 cm

Zpět na úvodní stranu