Jehlan

Výška je vzdálenost hlavního vrcholu od podstavy (tělesová - vt)

Stěnová výška je výška bočního trojúhelníku (vs)

Plášť jehlanu je složen ze všech bočních stěn

Síť jehlanu je složena ze všech jeho stěn

Pravidelný čtyřboký má podstavu čtverce (ten náš)

Podstavou může být jakýkoliv úhelník, pak nejde o pravidelný čtyřboký

Příkladové výpočty

Rozměry: Povrch: Objem:
a = 4 cm

vt = 5 cm

vs = 5,4 cm

S = a2 + 4 . (a . vs /2)

S = ? (cm2)

S = 42 + 4 . (4 . 5,4 /2)

S = 16 + 4 . (21,6 /2)

S = 16 + 4 . 10,8

S = 16 + 43,2

S = 59,2

S = 59,2 cm2

V = a2 . vt /3

V = ? (cm3)

V = 42 . 5 /3

V = 16 . 5 /3

V = 80 /3

V = 26,67

V = 26,67 cm3

Zpět na úvodní stranu