Koule

Je množina všech bodů v prostoru, které mají od jejího středu S vzdálenost menší nebo rovnu poloměru r

Patří mezi tělesa

Příkladové výpočty

Rozměry: Povrch: Objem:
p = 3,142

r = 5 cm

S = 4 . p . r2

S = ? (cm2)

S = 4 . 3,142 . 52

S = 4 . 3,142 . 25

S = 314,2

S = 314,2 cm2

V = 4 . p .r3 /3

V = ? (cm3)

V = 4 . 3,142 . 53 /3

V = 4 . 3,142 . 125 /3

V = 1571 /3

V = 523,67

V = 523,67 cm3

Zpět na úvodní stranu