Kruh

Poloměr kruhu (r) je vzdálenost středu od obvodu

Průměr kruhu je dvakrát poloměr kruhu

Kruh je osově souměrný podle každé přímky, která prochází jeho středem

Má úhel (od středu) 360 stupňů

Pro výpočty používáme tzv. Ludolfovo číslo (3,142)

Příkladové výpočty

Rozměry: Obsah: Obvod:
r = 3 cm

p = 3,142

S = p . r2

S = ? (cm2)

S = 3,142 . 32

S = 3,142 . 9

S = 28,278

S = 28,278 cm2

O = 2 . p . r

O = ? (cm)

O = 2 . 3,142 . 3

O = 18,852

O = 18,852 cm

Zpět na úvodní stranu