Krychle

Skládá se z šesti stejných čtverců

Patří mezi tělesa

Má všechny hrany stejně dlouhé

Můžeme vyznačit tělesovou i stěnovou úhlopříčku

Stěnová úhlopříčka má stejné vlastnosti, jako úhlopříčka čtverce

Příkladové výpočty

Rozměry: Povrch: Objem:
a = 6 cm S = 6 . a2

S = ? (cm2)

S = 6 . 62

S = 6 . 36

S = 216

S =216 cm2

V = a . a . a (a3)

V = ? (cm3)

V = 6 . 6 . 6

V = 216

V = 216 cm3

Zpět na úvodní stranu