Kužel

Podstavou je kruh

Výška je vzdálenost jeho vrcholu od středu podstavy

Poloměr je poloměr jeho podstavy

Všechny strany (s) jsou shodné úsečky a jsou to přepony pravoúhlých trojúhelníků

Všechny strany tvoří jeho plášť

Délka oblouku kružnice na rozvinutém plášti se rovná obvodu jeho podstavy

Příkladové výpočty

Rozměry: Povrch: Objem:
r = 3 cm

v = 6 cm

s = 6,7 cm

p = 3,142

S = p . r . (r +s)

S = ? (cm2)

S = 3,142 . 3 . (3 + 6,7)

S = 9,426 . 9,7

S = 91,4322

S = 91,4322 cm2

V = p . r2 . v /3

V = ? (cm3)

V = 3,142 . 32 . 6 /3

V = 3,142 . 9 . 6 /3

V = 169,668 /3

V = 56,556

V = 56,556 cm3

Zpět na úvodní stranu