Kvádr

Patří mezi tělesa

Skládá se vždy ze dvou  stejných proti sobě ležících obdélníků (někdy i čtverce)

Boční desky mají stejné vlastnosti, jako obdélník (někdy i čtverec)

Dvě vedle sebe ležící hrany svírají úhel 90 stupňů

Příkladové výpočty

Rozměry: Povrch: Objem:
a = 7 cm

b = 4 cm

c = 5,5 cm

S = 2 . (a . b + a . c + b . c)

S = ? (cm2)

S = 2 . (7 . 4 + 7 . 5,5 + 4 . 5,5)

S = 2 . (28 + 38,5 + 22)

S = 2 . 88,5

S = 177

S = 177 cm2

V = a . b . c

V = ? (cm3)

V = 7 . 4 . 5,5

V = 154

V = 154 cm3

Zpět na úvodní stranu