Lichoběžník

Dvě protější strany jsou rovnoběžné a zbývající dvě strany jsou různoběžné

Přímky a, c jsou rovnoběžné

Přímky b, d jsou různoběžné

Můžeme je rozdělit na pravoúhlé, rovnoramenné a různoramenné

Výška je kolmá na základnu a

Součet všech úhlů je 360 stupňů

Příkladové výpočty

Rozměry: Obsah: Obvod:
a = 10 cm

b = 7 cm

c = 1,8 cm

d = 6 cm

va = 5 cm

S = (a + c) . va /2

S = ? (cm2)

S = (10 + 1,8) . 5 /2

S = 11,8 . 5 /2

S = 59 /2

S = 29,5

S = 29,5 cm2

O = a + b + c +d

O = ? (cm)

O = 10 + 7 + 1,8 + 6

O = 24,8

O = 24,8 cm

Zpět na úvodní stranu