Obdélník

Každé dvě strany, které leží proti sobě,  jsou vždy stejně dlouhé

Dvě strany vedle sebe svírají úhel 90 stupňů

Součet všech úhlů je 360 stupňů

Úhlopříčky ho rozdělují vždy na dva a dva stejné trojúhelníky (leží proti sobě)

Průsečík úhlopříček je středem souměrnosti

Obě úhlopříčky jsou stejně dlouhé

Příkladové výpočty

Rozměry: Obsah: Obvod:
a = 6 cm

b = 4 cm

S = a . b

S = ? (cm2)

S = 6 . 4

S = 24

S = 24 cm2

O = 2 . (a + b)

O = ? (cm)

O = 2 . (6 + 4)

O = 2 . 10

O = 20

O = 20 cm

Zpět na úvodní stranu