Učivo probíráno:

základy již na 1.stupni; podrobněji až od 6. do 9. třídy

Čtverec

Obdélník

Kruh

Trojúhelník

Rovnoběžník

Lichoběžník

již na prvním stupni

již na prvním stupni

8.ročník - září

6.ročník - březen; 7.ročník - září

7.ročník - prosinec

7.ročník - únor

Krychle

Kvádr

Koule

Válec

Jehlan

Kužel

6.ročník - říjen

6.ročník - říjen

9.ročník - květen

8.ročník - únor

9. ročník - únor

9.ročník - duben

 

 

 

 

 

 

Vše probíráno dle náročnosti od čtrnácti dnů až po jeden a půl měsíce

Zpět na úvodní stranu