Rovnoběžník

Každé dvě protější strany rovnoběžníku jsou rovnoběžné

Protější strany rovnoběžníku mají stejnou délku

Protější úhly rovnoběžníku mají stejnou velikost

Součet velikostí sousedních úhlů je 180 stupňů

Součet velikostí všech úhlů je 360 stupňů

Výška udává vzdálenost rovnoběžek, na kterých leží jeho protější strany

  Průsečík úhlopříček je jeho středem souměrnosti

  Úhlopříčky se navzájem půlí

Příkladové výpočty

Rozměry: Obsah: Obvod:
a = 12 cm

b = 6 cm

va = 5 cm

S = a . va

S = ? (cm2)

S = 12 . 5

S = 60

S = 60 cm2

 

O = 2 . (a + b)

O = ? (cm)

O = 2 . (12 + 6)

O = 2 . 18

O = 36

O = 36 cm

Zpět na úvodní stranu