Trojúhelník

Skládá se ze tří stran, které můžou být stejné i různé

Dělíme je podle stran (různoramenné, rovnostranné, rovnoramenné) a úhlů (tupoúhlý, pravoúhlý, ostroúhlý)

Výšku vedeme od strany (na kterou je kolmá) k protějšímu vrcholu

Všechny tři víšky se protnou v jednom bodě

Součet všech vnitřních úhlů je 180 stupňů

Těžnici vedeme od vrcholu ke středu protější strany

Všechny tři těžnice se protnou v jednom bodě zvané těžiště

Příkladové výpočty

Rozměry: Obsah: Obvod:
a = 6 cm

b = 5,7 cm

c = 4 cm

va = 3,7 cm

S = a . va /2

S = ? (cm2)

S = 6 . 3,7 /2

S = 22,2 /2

S = 11,1

S = 11,1 cm2

O = a + b + c

O = ? (cm)

O = 6 + 5,7 + 4

O = 15,7

O = 15,7 cm

Zpět na úvodní stranu