Válec

Válec se skládá ze dvou podstav a jednoho pláště

Podstavy válce jsou dva shodné kruhy

Výška válce je vzdálenost středů jeho podstav

Poloměr válce je poloměr jeho podstav

Rozvinutý plášť válce je obdélník nebo čtverec. Jeden z jeho rozměrů se rovná obvodu podstavy, druhý rozměr se rovná výšce válce.

Příkladové výpočty

Rozměry:

Povrch:

Objem:

r = 5 cm

v = 12 cm

p = 3,142

S = 2 . p . r2 + 2 . p . r . v

S = ? (cm2)

S = 2 . 3,142 . 52 + 2 . 3,142 .  5 . 12

S = 157,1 + 377,04

S = 534,14

S = 534,14 cm2

V = p . r2 . v

V = ? (cm3)

V = 3,142 . 52 . 12

V = 942,6

V = 942,6 cm3

Zpět na úvodní stranu