Jste dostatečně a věrohodně informováni
o rozvoji Jižního Města?

Řeknete si, hloupá otázka, jak to mám vědět, ale pokud se týká mne, já jsem vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění věřil, že informován jsem a že rozvoj Jižního Města projevující se například regenerací panelových bytů jde správným směrem.

O to více mne překvapila v červnu letošního roku krátká zpráva v Mladé Frontě Dnes, že pod ulicí Novomeského a Stříbrského se má stavět na malém území tisícovka bytů pro téměř 3000 obyvatel a že s tímto návrhem souhlasila již v červnu  Rada městské části Praha 11. V zářijovém čísle Klíče jsem se dozvěděl následující informace ohledně souhlasu Rady MČ Praha 11, dne 29.6.2004 s:

·          úpravou kódu míry využití území OC čistě obytné, jižně od ulic Stříbrského a Novomeského v k. ú. Háje, která by umožnila výstavbu obytného souboru o velikosti 1068 bytových jednotek, v jižní části z B9 na C9 a v severní části z C9 na D9

·          urbanistickou studií bytové výstavby JM I. Milíčov, kterou vypracoval architektonický ateliér 4A architekti, s.r.o., v květnu 2004

Nevím, jak jste na tom Vy, ale mně jako laikovi tato informace ze zářijového  Klíče moc neřekla. Kdybych předem nevěděl, o co se jedná, tak bych určitě nevěnoval této informaci v tomto rozsahu pozornost.

Protože jsem chtěl být jako občan informován více o projektu, žádal jsem o zpřístupnění informací, které sloužily pro vydání souhlasu rady. Na písemnou žádost jsem dostal odpověď od samotné starostky, že důvodová zpráva pro rozhodnutí rady je neveřejná, ale že samozřejmě mohu v dané záležitosti navštívit příslušné odborné útvary. To jsem učinil, byly mi zodpovězeny otázky, ale samozřejmě jsem nedostal ucelený přehled o celé problematice. Bohužel k tomu, abych si jako občan vypracoval sám ucelenou analýzu nemám dost prostředků.  Tento postup je tedy dle mého mínění protizákonný, protože mi bylo prakticky znemožněno ústavní právo být informován o životním prostředí.

Pro dokreslení popisu komunikační strategie radnice, v říjnovém čísle Klíče informovala paní starostka, jak je potěšena, že se lidé začínají o tuto problematiku zajímat a že bude informovat v listopadovém Klíči. Bohužel v listopadu se již nebudou moci občané k problematice vyjádřit, protože definitivní schválení Magistrátem hl. m. Prahy  je plánováno v říjnu. Zda se jedná o záměr anebo informační nešikovnost, nedokáži posoudit.

Vzhledem k tomu, že toto schválení neznamená nic jiného, než povolení betonové lobby více vydělat na úkor zhoršení životního prostředí stávajících obyvatel, rozhodli jsme se založit Občanské sdružení Hezké Jižní Město, které jako právnická osoba se může stát účastníkem územního a stavebního řízení. Naše Sdružení je především aktivní na následujícím území:

Na závěr Vám chci sdělit jen toto. Pokud si myslíte, že Vám na Jižním Městě před okny nemůže vyrůst nový panelový dům nebo se zpětinásobit hustota dopravy v důsledku  výstavby supermarketů, tak se velmi pletete. Některé záměry investorů jsou naprosto šílené. Většina z nich neprojde přes schvalovací síto odborných útvarů, ale tato odborná hlediska nemusí být místními politiky, kteří nakonec rozhodují respektována. Tato rozhodnutí Vám mohou výrazně znepříjemnit život na Jižním Městě a Vy budete postaveni před hotovou věc. Nedá se nic dělat, ale je nutno se zajímat o konkrétní rozhodnutí místních politiků a při volbách nevolit ty strany, které nominují politiky hájící v reálné politice zájmy investorů proti zájmům obyvatel Jižního Města. Říkáte si, že jako jednotlivci jste slabí, vytvořte si tedy Občanské sdružení nebo vstupte do již založených. Pokud jako sjednocení voliči donutíme politiky, aby nám skládali účty ze své praktické činnosti, tak máme alespoň nějaké šance proti moci investorů.

Proto Vás vyzývám, abyste v co nejbližší době navštívili odbor územního rozvoje na Jižním Městě a seznámili se s aktualizovaným územním plánem. Pokud Vás zajímá dění na Jižním Městě,  budeme velmi rádi, když se s námi nebo ostatními podobně zaměřenými Sdruženími podělíte o své zkušenosti.

Občanské sdružení Hezké Jižní Město

Stříbrského 683/14

149 00 Praha 11

IČO 266 75 170

mail: hezke_jm@ quick.cz

http://web.quick.cz/hezke_jm

                                                                                     Mgr. Zděnek Kvítek, PhD.

                                                                                              člen Výboru Občanského sdružení Hezké Jižní Město