Vláda věcí našich... ?!?

 

Jednou jakýsi významný vědec prohlásil, že 21. století bude buď ekologické, nebo nebude vůbec. Ano, je nás už příliš mnoho na naší malé Zemičce a moc šancí nám ani jí už zřejmě nezbývá. I na tyto věci jsem myslel, když jsem se účastnil občanských aktivit v listopadu 1989. Vypadalo to až zázračně jednoduše. Zdravý rozum a pravda zvítězí, občané budou rozhodovat sami o sobě, o svém životě a životním prostředí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a slova refrénu „Modlitby pro Martu“ se naplní. Uběhlo 15 let a vypadá to, že cinkání klíči vyšlo v tomto smyslu naprázdno. Vládu jedné strany a totalitu politbyr vystřídala totalita mnohem mocnější, záludnější a nebezpečnější. Totalita zlegalizované bezohlednosti primitivního, dnes již v demokratické Evropě neexistujícího ranného stádia kapitalismu a peněz, podporovaná jeho průvodními znaky: neinformovaností, lhostejností a snad i strachem ze strany občanů a bezohledností, ignorantstvím, arogancí, zkorumpovaností a nedotknutelností těch, kterým naše hlasy umožnily rozhodovat o osudech nás všech. Nestoudnost, kterou předvádějí naši poslanci je do nebe volající, lidé bezradní a volební místnosti prázdné. Ale není nutno chodit až tak daleko.

 

Žiji v přelidněném Jižním Městě, které se počtem obyvatel rovná Hradci Králové, přičemž je rozlohou desetkrát (!!!) menší! Už před pádem komunismu bylo označované za předimenzované, přeplněné betonové ghetto, tvořené téměř výhradně zástavbou a komunikacemi. V nedostačující míře jsou zde zastoupeny parky – se zelení, stromy, lavičkami, pískovišti. Schází dětská a sportovní hřiště, místa pro aktivní odpočinek, ale i pro ten pasivnější, klidnější. Vždyť mezi námi žijí maminky s dětmi a kočárky, pejskaři, občané vyššího věku, u nichž je kvalita života mnohem víc limitována bezprostředním okolím svého bydliště. Chybí volná tzv. „nevyužitá” prostranství, tak nutná a důležitá pro plnohodnotný a kvalitní život obyvatel.

 

Neúměrná hustota zástavby zapříčinila další velký problém: parkování. Ve večerních hodinách už není možné v souladu s předpisy zaparkovat, lidé jsou předvoláváni policií, platí pokuty, jsou stresováni. Ulice jsou přeplněné automobily, průjezd sanitky či hasičského vozu je na mnoha místech zcela znemožněn.

 

Navyšování zástavby však překročí rámec „pouhého“ zhoršování životního prostředí, jehož zákonitým a velmi nepříjemným důsledkem bude i znehodnocení majetku nás všech. Majetku, který jsme si pořídili i zkvalitnili z vlastních prostředků a hlavně – za jistých podmínek, které se teď, dodatečně a v rozporu s předvolebními sliby mění.

 

A stanovisko lidí, které jsme zvolili, mají naši důvěru i mandáty a jsou povinni jednat v našem zájmu? Rada Městské části Prahy 11 ve svém mocenském triumvirátu ze zástupců ODS, ČSSD, ED pana Kasla zcela bezohledně, doslova militantně a v rozporu s inauguračním slibem vykonávat svoji funkci v zájmu občanů, prosazují další a další zástavby. O důvodech jejich postojů se můžeme jen domýšlet. Takto znehodnocena mají být volná prostranství mezi stávající zástavbou a Milíčovským lesem na jih od ulice Stříbrského, kde má betonová lobby postavit další domy s více než tisíci byty, což znamená cca tři tisíce nových obyvatel, více než tisícovku dalších aut s požadavkem tisícovky parkovacích míst navíc.

 

Další plochou je prostranství mezi ulicemi Mnichovická, Opatovská, Steinerova, kde má vzniknout výstavba bytová i komerční v těsné blízkosti sousedních obytných domů, která si vynutí další razantní zhoršení dopravní situace, příjezdy, odjezdy a parkování zásobovacích nákladních vozů i vozů zákazníků, s dalším znehodnocením prostředí hlukem a smogem. Občané navíc nebyli o přípravách na tyto výstavby informováni nebo byli informováni pozdě, aby se zmenšila účinnost jejich nesouhlasu.

 

Naši zástupci tedy připravují zcela záměrně a bezostyšně likvidaci zbývajících volných prostorů. Přihlásili se tím, zřejmě nevědomky, ale zcela transparentně k odsouzeníhodné filosofii: „Absolutní ignoraci lidí, které zastupují a jejich nejdůležitějších životních potřeb“. Apeluji na Vás, občany a voliče: „Nebuďme lhostejní k době a situaci ve které žijeme, nenechme dojít běh věcí až do bodu, ve kterém budeme už všichni bezmocní. Zajímejme se prosím o to, koho volíme, kdo nás zastupuje a nenechme definitivně a nevratně rozhodovat lidi, kteří prosazují pouze zájmy investorů, o budoucnosti nás všech, našich dětí a dalších generací, nedovolme jim ničit naše domovy a majetky“.

 

 

Občanské sdružení Hezké Jižní Město

Stříbrského 683/14

149 00 Praha 11

IČO 266 75 170

 

mail: hezke_jm@quick.cz

http://web.quick.cz/hezke_jm

 

 

                                                                              Mgr. Josef  Nedorost

                                                                                              člen Občanského sdružení Hezké Jižní Město