Vyjádření Občanského sdružení Hezké Jižní Město (HJM) k zahušťování výstavby v Hájích

Občanské sdružení Hezké Jižní Město vzniklo jako forma občanské sebeobrany proti účelovým zájmům investorů, kteří chtějí realizovat své egoistické zájmy bez ohledu na životní prostředí obyvatel Jižního Města a mají naprosto nepochopitelnou podporu většiny Rady MČ Praha 11, která rozhodla v protikladu s odbornými doporučeními. Konkrétně nesouhlasíme:

·         s plánovanou výstavbou 1068 komerčních bytů ve 43 budovách pro téměř 3000 obyvatel jižně od Stříbrského a Novomeského ulice, v bezprostředním sousedství přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Jen naivní člověk by si mohl myslet, že tato komerční výstavba je určena pro mladé rodiny z Jižního Města, které nemají dostatek peněz na komerční bydlení. Důsledkem výstavby bude:

o       další zahušťování již tak husté zástavby na Jižním Městě, která se počtem obyvatel rovná krajskému městu Hradci Králové, přičemž je rozlohou desetkrát menší.

o       urbanisticky zcela absurdní komplex objektů kasárenského typu v řadě, evidentně limitovaný zisky investorů na úkor životního prostředí (minimální vzdálenosti mezi objekty, absence volných prostranství zcela v protikladu s účelově zidealizovanými situačními pohledy na 27. straně Klíče č. 11). Chybí restaurace, klubovny, místa pro setkávání juniorů, seniorů, lidí, kteří jsou nejvíce vázaní na místo. Přes deklarovanou maximálně pětipodlažní výstavbu budou dosahovat nejvyšší domy s ohledem na zemní práce efektivně sedmi podlaží. Největší koncentrace nových bytových objektů je natlačena do bezprostředního sousedství školy. Místo toho, aby byla kolem školy vytvořena klidová oblast umožňující v budoucnu i třeba rozvoj školy, jsou některé byty postaveny tak, že z nich bude možno přímo sledovat výuku ve škole,

o       další zhoršení již tak neúnosné dopravní situace ve všech přilehlých oblastech. Studie výstavby nedostatečně řeší parkovací místa a noví obyvatelé budou muset parkovat v  přeplněných sousedních ulicích, kde již teď je situace tak kalamitní, že průjezd sanitky či hasičských vozů je prakticky nemožný. Nejméně tisíc dalších aut denně bude našimi ulicemi projíždět a zase se vracet a znečišťovat prostředí hlukem a smogem. Nová výstavba nezajišťuje ani obchody a ostatní služby, ty jsou velmi vzdálené a dosažitelné prakticky jen autem, protože není zajištěno napojení na MHD,

o       ohrožení ekosystémů přírodní památky Milíčovský les a rybníky z důvodu zemních prací v bezprostředním sousedství,

o       nesmyslné zastavění jedné z posledních rozvojových ploch, která měla být využita pro zkvalitnění života současných a budoucích obyvatel Jižního Města,

·         s plánovanou výstavbou dvou hypermarketů a komerčních vysokopodlažních obytných domů mezi ulicí Steinerova, Mnichovická v bezprostředním sousedství stanice metra Háje, jejímž důsledkem bude:

o    příjezd a vjezd nákladních aut zásobování, parkování aut zákazníků (hluk, smog, občané sousedních domů budou žít uvězněni za protihlukovými bariérami, volné plochy budou tvořeny parkovišti se symbolickým zastoupením zeleně),

o    velký počet hypermarketů, který může vést ke krachu a následnému chátrání některých z nich, takže se může opakovat historie známá z komplexu „Start“ v ulici Hviezdoslavova, který radnice není schopna dle slov paní starostky vyřešit a který je dnes postrachem okolí.

Plánovaný počet 1068 komerčních bytů v lokalitě Stříbrského je jak z jiného světa, ze světa maximalizace zisku investorů a jim podléhajících projektantů, ze světa zneužívání přirozené potřeby bydlet, ze světa nekoncepčního rozhodování vymykajícího se i základnímu selskému rozumu.

Velmi smutným paradoxem je, že dle původního návrhu projektantů Jižního Města byl tento prostor ještě do počátku 80. let určen pro sportovně rekreační zázemí celého Jižního Města, včetně malého fotbalového stadionu, krytého bazénu, haly a tenisových kurtů. Tedy takové občanské vybavenosti, která je na Jižním Městě nedostatková a v tomto území by vhodným způsobem navazovala na Milíčovský háj s rybníky.

Je zcela nepochopitelné, jak mohla Rada MČ Praha 11 souhlasit bez připomínek s touto studií a nevyužila příležitosti, aby vytvořila podmínky hodné této doby, ale zejména budoucnosti. Navíc o svých souhlasech zcela nedostatečně informovala veřejnost, vůbec neinformovala výbor pro územní plánování zastupitelstva a hlasovala v rozporu s jeho názorem.

Před každým souhlasem rady je bezpodmínečně nutné dle našeho názoru informovat veřejnost jak formou „veřejného slyšení“, tak vyvěšením urbanistických plánů do vestibulu metra, aby byly přístupné široké veřejnosti.

Výzva občanského sdružení Hezké Jižní Město k výstavbě v Milíčově

Navrhujeme řešit prostor mezi starou zástavbou a Milíčovským hájem a rybníky jako jeden logický celek s ohledem na potřeby současných obyvatel Jižního Města, především mládeže a starých spoluobčanů, kteří jsou nejvíce limitováni na své okolí a životní prostředí a místo stávajících plánů na tomto místě vybudovat:

a)      park, rozšířit zeleň v bezprostředním sousedství přírodní památky Milíčovský les a rybníky

b)     sportovně rekreační zařízení a kulturní zázemí pro mládež Jižního Města

c)      pension pro důchodce, rehabilitační zařízení; uvolněné byty od těchto osob využít jako startovací byty pro ty z nás, kteří nemají peníze na to, aby si koupili komerční byt z široké pražské nabídky.

Na závěr Vám chci sdělit jen toto. Pokud si myslíte, že Vám na Jižním Městě před okny nemůže vyrůst nový panelový dům nebo se zpětinásobit hustota dopravy například v důsledku výstavby supermarketů, tak se velmi pletete. Některé záměry investorů jsou naprosto šílené. Většina z nich neprojde přes schvalovací síto odborných útvarů, ale tato odborná hlediska nemusí být místními politiky, kteří nakonec rozhodují, respektována. Tato rozhodnutí Vám mohou výrazně znepříjemnit život na Jižním Městě a Vy budete postaveni před hotovou věc. Nedá se nic dělat, je nutno se zajímat o konkrétní rozhodnutí místních politiků a při volbách nevolit ty strany, které nominují politiky hájící v reálné politice zájmy investorů proti zájmům obyvatel JM. Říkáte si, že jako jednotlivci jste slabí, vytvořte si tedy Občanské sdružení, které se může jako právnická osoba stát účastníkem územního a stavebního řízení, nebo vstupte do již založených. Pokud jako sjednocení voliči donutíme politiky k otevřené informační politice, máme alespoň nějaké šance proti moci investorů.

Proto Vás vyzývám, abyste v co nejbližší době navštívili odbor územního rozvoje na Jižním Městě a seznámili se s aktualizovaným územním plánem. Pokud Vás zajímá dění na Jižním Městě, budeme velmi rádi, když se s námi nebo ostatními podobně zaměřenými sdruženími podělíte o své zkušenosti.

Občanské sdružení Hezké Jižní Město, IČ 266 75 170

149 00 Praha 11, Stříbrského 683/14                                           za výbor Občanského sdružení HJM

mail: hezke_jm@quick.cz, http://web.quick.cz/hezke_jm                       Mgr. Zděnek Kvítek, Ph.D