Přihláška do OS
Hezké Jižní Město (HJM), Fóra OS HJM

IČO 265 75 170

 

Jméno a příjmení:_____________________________________, nar. dne:_______________

 

 

Adresa: ____________________________________________________________________

 

 

Tel. Dom.________________, do zam/mobil_______________, e-mail__________________

 

Přihlašuji se za člena Fóra OS HJM

Sídlem Praha 11, Stříbrského 683/14

Kontaktní adresa

Občanské sdružení Hezké Jižní Město,

Eva Šulistová

Stříbrského 687

149 00 Praha 4

 

Seznámil(a) jsem se s stanovami občanského sdružení, souhlasím s jeho cíli a formami činností a chci se podílet na jejich uskutečňování. Dále souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely OS.

 

 

V Praze dne __________________________      ___________________________________

                                                                                                  (vlastnoruční podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášku prosím zašlete poštou na adresu OS:

Kontaktní adresa

Občanské sdružení Hezké Jižní Město,

Eva Šulistová

Stříbrského 687

149 00 Praha 4