Tisková zpráva OS Hezké Jižní Město 21.1. 2005

Chceme žít v hezkém Jižním Městě a ne v noclehárně

Občané Jižního Města prostřednictvím OS Hezké Jižní Město (HJM) požádali opakovaně dne 20. ledna 2005 zastupitelstvo MČ Praha 11, aby zrušilo souhlas rady MČ Praha 11 s navýšením kódu míry využití území. Souhlas umožňuje výstavbu celkově 1068 komerčních bytů pro dalších téměř 3000 obyvatel. Výstavba předpokládá vybudování obytného souboru 43 bytových domů kasárenského uspořádání bez občanské vybavenosti. Území se nachází pod ulicemi Stříbrského a Novomeského v bezprostředním sousedství přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Radniční koalice z ED, ODS, ČSSD nejprve ignorovala žádosti občanů o slyšení. Po opakovaných výzvách zástupců SNK, vystoupení pana prof. Koháka a diskusi, proběhlo hlasování s následujícím výsledkem: 19 pro zrušení souhlasu 2 proti a 19 se zdrželo. Díky alibismu našich zastupitelů nebylo dosaženo potřebných 23 hlasů pro, zvítězila koncepce noclehárny.

Tato jedna z posledních nezastavěných ploch byla původně určena pro sportovně rekreační zázemí Jižního Města a později pro výstavbu nízkopodlažních domů. Je naprosto skandální, že hlavní město Praha, největší vlastník pozemků a zároveň investor, prosazuje na úkor potřeb občanů novou hustou bytovou výstavbu bez občanské vybavenosti přesně v trendu původní výstavby jen proto, že je dnes nejziskovější. Hlavní město Praha je zde v jasném střetu zájmů, protože o navýšení kódu míry využití území rozhodují úředníci z Magistrátu a souhlas s navýšením uděluje Rada MČ, která je závislá na dotační politice města.

Občanům nebylo dovoleno seznámit se s důvodovými zprávami vypracovanými pro radu odbornými útvary MČ, které se záměry nesouhlasily, ani si pořídit kopie z urbanistické studie, která byla předmětem souhlasu rady. Navíc politické kluby koalice zcela ignorovaly otevřený dopis s dotazem HJM jaký přínos mohou současní obyvatelé od plánované zástavby očekávat.

Plánovaná výstavba bez občanské vybavenosti jen zahustí již tak hustou zástavbu Jižního Města, které se počtem obyvatel rovná Hradci Králové, přičemž je rozlohou desetkrát menší. Nově nastoupený trend prostého zahušťování, zvyšování kapacit staveb oproti původním předpokladům, se aplikuje i na ostatní plochy Jižního Města, např. mezi ulicemi Opatovská, Šteinerova, Mnichovická, takže je těmito záměry neúnosně zvýšena zátěž životního prostředí, která ohrožuje samotnou budoucnost Jižního Města.

Je veřejným zájmem dobudovat veřejnou vybavenost, zeleň chybějící na sídlištích, aby se sídliště stala moderními plnohodnotnými centry, anebo je naopak cílem vybudovat ze sídlišť co nejlevnější noclehárny s bary, hernami, zastavárnami pro občany na podpoře? V prvním případě jsou občané ochotni investovat do rekonstrukce panelových domů a zlepšení životního prostředí. Ve druhém případě občané, kteří si to budou moci dovolit, ze sídlišť prchnou.

Velmi šokující skutečností pro diskutující občany bylo přivolání patroly městské policie. Co měla znamenat její přítomnost? Bojí se někdo diskuse s občany?

 

výbor 0S Hezké Jižní Město

 

 


Tisková zpráva SNK 21.1. 2005

 

Je další masivní výstavba bytů na Jižním Městě nutná?

 

 Jižní Město je nejznámější české sídliště. Osmdesát tisíc obyvatel, žijících zde na pouhých 10 km², se blíží počtu obyvatel například Hradce Králové. Však také zdejší enormní koncentraci bytů nikdo nezpochybňuje.

 A přesto právě teď hrozí další zahušťování Jižního Města – předimenzovaná výstavba sídliště Milíčov v blízkosti stanice metra Háje. Území, na kterém mají nové domy vyrůst, tvoří přechod mezi stávajícím sídlištěm a přírodní památkou Milíčovský les s rybníky.

 Dle územního plánu schváleného v r. 1999 se tyto pozemky nacházejí v území čistě obytném (OC), jeho funkční využití jsou stavby sloužící bydlení. Byla zde však předpokládána pouze nízkopodlažní bytová zástavba a výstavba rodinných domů o maximální kapacitě obytné plochy cca 54.000 m².

 Rada městské části Praha 11 přesto schválila dne 29.6.2004 v usnesení č. 489/19/R/2004 studii předloženou investory, která předpokládá výstavbu obytného souboru 43 bytových domů s 1.068 byty o celkové ploše 88.083 m². To je více než šedesátiprocentní nárůst proti  původnímu maximálnímu plánovanému využití. Součástí tohoto usnesení bylo i schválení zvýšení kódu míry využití území, které toto neúměrné navýšení umožňuje.

  S tímto záměrem nesouhlasí členové výboru pro rozvoj MČ Praha 11, jsou proti němu i odborná stanoviska expertů z oblasti urbanismu, životního prostředí a zejména dopravy. Přes tyto mnohé výhrady Rada MČ  navýšení schválila.

  Na říjnovém, listopadovém a lednovém zasedání zastupitelstva městské části se opoziční zastupitelé za SNK sdružení nezávislých opakovaně pokusili toto špatné rozhodnutí Rady o navýšení zvrátit, ale vždy narazili na tvrdý nesouhlas ze strany koaličních stran (ODS, ČSSD, ED).

      Zdá se tedy, že na Jižním Městě vyroste další sídliště, přesně v duchu socialistického návodu: bez zeleně, bez občanské vybavenosti, bez vyřešení dopravy.

      SNK sdružení nezávislých a občanské sdružení Hezké Jižní Město požadují snížení kódu míry využití území na původní hodnotu. Výstavba potom zásadním způsobem neovlivní kvalitu bydlení současným obyvatelům a zároveň umožní příjemné bydlení hodné 21. století i novým obyvatelům Jižního Města.   

 

  

Plánovaný „rozvoj“ pražského Jižního Města se nelíbí občanům ani odborníkům (klikni zde!) 

- Tisková zpráva Econnect

 

Blesk 22.1.2005

Blesk 1

Právo 22.1.2005

Pravo 1

 

Mladá Fronta Dnes - text bez obrázku  22.1.2005

mf 01

      

 

mf 2