- Ceny a odhady - motorových vozidel
- speciálních strojů majících charakter motorových vozidel
- zemědělské techniky
- strojů a zařízení včetně technologických celků

  - Výpočet výše škod na motorových vozidlech (systém Audatex)
  - Oceňování majetku pro věci movité

kontakt člen AZO e-mail úvod