Úvod cs en

Úvod
Curriculum Vitae
XML
XPath
Stylové jazyky
Nástroje pro zpracování XML
Prezentátor

Counter

Nacházíte se na domovské stránce Igora Chladila. Stránky jsou rozčleněny na dvě naprosto samostatné sekce. Jedna sekce je řekněme sekcí komerční, ve které můžete najít můj životopis a moji diplomovout práci (HTML, PS), zabývající se tvorbou nástroje pro publikování dat z databáze s využitím XML.

Druhá sekce je sekcí ryze uměleckou, ze které se pokusím vypudit vše, co by bylo příliš komerční. Tam si můžete přečíst některé mé literární výplody.

K navigaci na stránkách slouží několik prvků. Předně je tu menu na levé straně stránky. V tomto menu se nachází odkazy, které jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o nadsekci (sekci, která je nadřazená aktuální sekci), sekce (tyto jsou na stejné hierarchické úrovni a ve stejném kontextu + aktuální sekce je vyznačena černou kurzívou) a podsekce (nebo podkapitoly aktuální sekce).