Úvod do Webového publikování pomocí XML

Úvod
Prezentátor
Úvod do Prezentátoru
Úvod do Webového publikování pomocí XML
Prezentátor

Counter

Existuje několik nástrojů, které velmi usnadňují publikování obsahu na webu. Mezi asi nejznámnější Open-Source nástroje patří Cocoon a jeho klon do Perlu nazvaný AxKit. Oba dva tyto nástroje fungují v principu na velmi podobných principech (AxKit se netají tím, že je předělávkou Cocoonu do Perlu, Cocoon je naprogramován v Javě). Oba tyto nástroje počítají se zdrojovým dokumentem, nad kterým provádí sérii definovaných transformací.

Na začátku stojí zdroj XML dokumentu. Tímto může být přímo XML soubor, nebo nějaký program (skript, třída), který tento zdrojový XML dokument generuje. Po vygenerování XML dokumentu nastupuje série transformací, která zdrojový XML dokument transformuje do požadovaného tvaru. Každá transformace je prováděna určitým procesorem (program zpracovávajícím dokument). Mezi nejobvyklejší procesory patří XSLT procesor, který transformuje z jednoho typu XML dokumentu do jiného typu XML dokumentu a XSL FO procesor, který transformuje XSL FO dokument do nějakého výstupního formátu (např. PDF).