STAVEBNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z OVČÍ VLNY INWOOL®

 

Technický popis výrobku a jeho užitné vlastnosti

Ovčí vlna jako výchozí materiál pro výrobu stavebních izolací určených k zateplování budov doplňuje sortiment izolací a má oproti dosud používaným minerálním materiálům řadu nesporných výhod:

   má výborné izolační vlastnosti. Je zdravotně nezávadná a je plně přírodním produktem.

   životnost lze prokazatelně počítat na staletí (gobelíny). Sama nehoří, ale škvaří se.

   má vysokou hydroskopičnost – až 30%. Absorbuje a opět uvolňuje vzdušnou vlhkost, ale i kondenzát rosného bodu. Schopnost vlněného vlákna udržet vlhkost je cca 20-ti násobně vyšší, než schopnost vlákna minerálního.

   s vlhkostí se izolační schopnost vlny zvyšuje vlivem sorbčního tepla.

   nevyžaduje parozábranu, která by jinak bránila přirozenému klimatizačnímu účinku a prodyšnosti domu. Ovčí vlna „ dýchá „.

   energeticky nenáročná, šetří životní prostředí, obnovitelná, recyklovatelná, odpady lze kompostovat a využít. Použití této izolace je podporováno státní dotací – např. Rakousko.

   neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Proti hmyzu je ošetřena.

   při montáži „nekouše“, je příjemná na dotyk, není potřeba používat ochranných pomůcek. Lze použít i jako tepelnou podložku do postele nebo náplň do přikrývek.

   cenově dostupná, protože není nutná parozábrana, cena m2 je srovnatelná s minerálními materiály.

   používá se v zemích vysoce ekologicky náročných jakými jsou – Rakousko, Německo, Švýcarsko.

 

Izolace INWOOL® je vyráběna unikátní technologií kolmého kladení mykaného ovčího rouna bez použití pojiv v nábalech šíře 70 – 90 cm a tloušťky 3,5 – 14 cm. Tepelný odpor  R = 1 až 4.

Izolace INWOOL® je určena především pro zateplování obytných domů s přísnými ekologickými požadavky. Dále pro nástavby a vnitřní zateplení, např. památkově chráněných domů. Lze použít i jako tapety nebo závěsy trvale či dočasně.

Izolace INWOOL® neobsahuje plnidla, proto není odolná proti tlaku. Není vhodná např. do plovoucích a betonových podlah, na vnější zateplení panelových domů, na izolaci pochůzných střech.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

Izolace INWOOL® je vyráběna ze suroviny, která byla před zpracováním zkontrolována příslušnou okresní veterinární správou. Směs vybrané ovčí vlny je zformována do vlnovek, které jsou mechanicky přichyceny k armovací mříži. Materiál má dlouhou životnost a je stabilní. Použitá ovčí vlna je z vybrané směsi o jemnosti 14 – 150 mm, délky 10 – 200 mm dle ČSN 81240. Armovací mřížka – 100 % POP, plošná hmotnost 7 – 30 g/m2  od společnosti „THERMANET“ společnosti Conwed Plastics o průměru vlákna 0,2 mm a rozměru ok 5 x 5 mm. Rohož zpevňuje a umožňuje laminování izolace na požadovanou tloušťku.

Retardér hoření – střižní vlna, aniž by byla speciálně ošetřena, má zápalnou teplotu 560°C a má samozhášecí schopnost. Pro zvýšení nehořlavosti se aplikují zhruba 2% retardéru hoření „ HCA ITC“, vyvinutého holandskou společností Flame Guard Sales B. V., která na svoje výrobky obdržela mezinárodní certifikát BUREAU VERITAS. Jedná se o naprosto ekologický produkt.

Protimolová úprava – před vlastním zpracováním je vlna avivována protimolovým prostředkem „Molantin SP“, běžně používaným pro ošetření oděvních výrobků, který nenese sebemenší nebezpečí ohrožení zdraví. Úprava je stálá v otěru, na světle i při opakovaném chemickém čištění. Použití „Molantinu SP“ vyhovuje  požadavkům IWS. Izolace obsahuje 0,1 – 0,2 % tohoto přípravku. Výrobce: Spolchemie a. s., ČR.

Vlastnosti

U příček, podhledů, akustických stropů a stěn je hlavním požadavkem ochrana proti hluku a požární bezpečnost. V těchto případech se využije i nenapodobitelná přírodní hygroskopičnost ovčí vlny. To znamená, že vlna je schopna přijmout vzdušnou vlhkost až do jedné třetiny své hmotnosti a opět ji do vnitřního ovzduší vrátit. Může tak přirozeně regulovat klima v místnosti a tím se zásadně liší od běžných izolací.

Péče a manipulace s izolačními hmotami INWOOL® je díky malé objemové hmotnosti a elasticitě velmi snadná. Hodí se pro všechny běžné vzdálenosti krokví (80 – 90cm) i různé šířky lehkých příček nebo desek. Pokládá se prakticky bez ztráty prořezem, protože případná nepřesně odříznutá hrana se dá jednoduše stlačit na potřebný rozměr.

Mnoho času se ušetří tím, že v porovnání s jinak běžným osazováním desek se celá výška izoluje v celku. Izolace INWOOL® je velmi lehká, takže upevnění zvládne pouze jeden pracovník.

V současné době stále více lidí dává přednost materiálům a technologiím, které jsou šetrné k životnímu prostředí. INWOOL®je ekologický výrobek od úplného počátku procesu výroby, až po jeho aplikaci. Při získávání základních surovin se nesnižují žádné přírodní zdroje. Unikátní technologie kolmého kladení mykaného ovčího rouna a povrchové zpevňování vylučuje jakékoliv použití pojiv. Tyto skutečnosti zaručují nepoškození materiálu chemikáliemi a teplem a garantují recyklovatelnost výrobků a dokonalé pracovní prostředí jak při výrobě, tak i finálním použití.

 

Prostředek „Molantin SP“ je účinný přípravek k ochraně vlny proti poškození hmyzem a současně nemá škodlivý vliv na mikroorganismy přítomné v aktivovaném kalu a biofiltrech pro čištění odpadních vod. Impregnační přípravek pro snížení hořlavosti.

„HCA ITC“ nemá podle mezinárodně uznávaného certifikátu BUREAU VERITAS žádný negativní na přírodní prostředí a není dokonce ani dráždivý pro pokožku nebo oči. Samozřejmě je schválen k použití na území ČR rozhodnutím Hlavního hygienika. Z tohoto hlediska si stavební izolace INWOOL® zasluhují plným právem přívlastek přírodní.

Způsoby uchycení:

   na dřevěný podklad pomocí sponkovaček, případně hřebíkovaček

   do lehkých příček a desek nalepovacími hroty nebo oboustranně samolepící páskou

   bodové uchycení (sponky, hroty, …) musí být s roztečí max. 400 mm

   izolace INWOOL® nejsou odolné proti tlaku, nepoužívají se proto do plovoucích nebo betonových podlah

   izolace se musí uskladnit na suchém místě                                                                                                                                                                                                                                                                   

Parametry tepelné stavební izolace z ovčí vlny INWOOL®

   součinitel tepelné vodivosti………………………………….     0,038 W. m-1. K-1

   třída hořlavosti dle DIN 4102 – část 1……………………..     B2

   stupeň hořlavosti dle ČSN 730862……………………..….     C3

   tloušťka d …………………………………………………….     0,035 – 0,14 m

   šířka š ………………………………………………………..      0,7 – 0,9 m

   objemová hmotnost …………………………………………     12,5 – 25 kg/m3

Státní zkušebna č.241 vydala na základě provedených měření a předložení podkladů certifikát č. C1-97-002.

Adresa kanceláře:

GMC Praha spol. s r.o., pobočka Liberec, Gorkého 17, 460 01 Liberec 1,

tel.: +42048/5109484; fax: +42048/5113991

e-mail: inwool@quick.cz

 

TABULKA POROVNÁNÍ TEPELNÝCH ODPORŮ

Výsledné tepelné odpory v kombinaci s původními konstrukcemi

Původní konstrukce

Tloušťka zdiva

Tepelný odpor

Výsledný tepelný odpor po zateplení

 

 

 

INWOOL

INWOOL

 

 

 

4 cm

8 cm

 

 

 

 

 

Samostatný systém

 

 

1,14

1,82

 

 

 

 

 

Obyčejný beton

25,0 cm

0,39

1,39

2,39

Cihly plné

30,0 cm

0,33

1,33

2,33

 

45,0 cm

0,5

1,55

2,55

 

 

 

 

 

Cihly CDm

24,0 cm

0,58

1,58

2,58

 

36,5 cm

0,89

1,89

2,89

Plynosilikát

30,0 cm

0,73

1,73

2,73

 

 

 

 

 

Škvárové tvárnice

30,0 cm

0,6

1,6

2,6

 

 

 

 

 

CD – Týn

29,0 cm

0,57

1,57

2,57

CD INA A

36,5 cm

1,1

2,1

3,1

 

 

 

 

 

Ceník výrobků INWOOL® platný pro rok 2002

 

 

Cena / šíře 82 cm /

 

 

70 Kč / m2

140 Kč / m2

1 balík šíře 82 cm

 

 

8 m2(délka 10 m)

4 m2(délka 5 m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pŘÍKLAD POROVNÁNÍ CEN S KONKURENČNÍMI VÝROBKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izolace

Tep.odpor  R

Cena

Poznámka

Výsledná cena

 

 

 

 

 

Běžná izolace 10 cm

R=2

100,00 Kč/m2

parotěsná  zábrana včetně práce  60,00 Kč/m2

160,00 Kč/m2

INWOOL            8 cm

R=2

140,00 Kč/m2

parotěsná zábrana není nutná

140,00 Kč/m2

 

 

cenÍK VÝROKŮ INWOOL PRO ROK 2002

 

Ceník výrobků INWOOL® platný pro rok 2002

 

 

Cena / šíře 82 cm /

 

 

70 Kč / m2

140 Kč / m2

1 balík šíře 82 cm

 

 

8 m2(délka 10 m)

4 m2(délka 5 m)

 

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH, EXW (podle Incoterms)

 

 

 

 

Designed by:Ervin Jouda©

eurojouda@quick.cz