Filozofská historie

Alois Jirásek

 

 

Alois Jirásek:

Český romanopisec a dramatik Alois Jirásek se narodil 23. 8. 1851 v Hronově. Zemřel 12. 3. 1930 v Praze.

DÍLA:

rozsáhlé románové cykly z nejvýznamnějších období národních dějin:

-z husitství: Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo

 

-z období protireformace: Temno, Psohlavci

 

-z národního obrození: F. L. Věk, U nás

 

z méně významných historických událostí si vybíral látky:

-romantické: Na dvoře vévodském, Poklad, V cizích službách, Skály

 

-idylické: Maryla, Záhořanský hon

 

-psychologické: povídky Svědomí, Mudrcové, Zemanka

 

-pro mládež: Z Čech až na konec světa, Staré pověsti české

 

současný život:

-prózy: Druhý květ, Na ostrově

 

-memoáry: Z mých pamětí

 

divadelní hry:

Vojnarka, Otec, Emigrant, Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, Lucerna, M. D. Rettigová

 

novely s historickým zabarvením z maloměstského života:

Filozofská historie, U rytířů, Na staré poště

 

 

 

KNIHA:

Vydání:

Albatros; v Praze 1999; 9. vydání v Albatrosu

Ilustroval:

Petr Urban

Literární druh:

novela, historická povídka

Forma:

er-forma

 

 

DĚJ:

Místo:

Litomyšl a Praha - Čechy

Doba:

konec dubna 1847 - rok 1849

 

 

Postavy:

litomyšlští studenti: filozof Vavřena - vlastenenec, vysoký, štíhlý mladík, nadaný student filozof Frybort - veselý Hanák, vlastenec filozof Špína - smutný, nešťastný sirotek, nesmělý smolař filozof Zelenka - věčně se učící šplhoun

Lenka - vlastenka, Roubínkova neteř (ze strany Roubínkovy sestry) slečna Lottynka - dcera Roubínkových Fricek - mladší syn Roubínkových pan aktuár Roubínek - konzervativní paní Roubínková - paní aktuárová, manželka Roubínka slečna Elis - asi 50 let, starostlivá a hodná bytná filozofů Vavřeny, Fryborta, Špíny a Zelenky, stará panna Márinka - dcera paní domácí domu, kde bydlí Elis paní Rollerová - vdova po purkmistrovi farář Jiří (vlasteneckým jménem Myslimír) - Lenčin strýc, farář v zastrčené pohorské vesnici

 

 

Děj:

Vavřena, Frybort, Špína a Zelenka v době svých studií bydlí u slečny Elis, u které už předtím přebývalo sedmačtyřicet studentů. Vavřena dochází učit Fricka a jednou se tu blíže setká s Lenkou a zjistí, že je vlastenka. Má ji pak rád, ale aktuárovi jejich lásku nechtějí povolit, protože si přejí, aby Vavřena chodil s dcerou Lottynkou. Frybort má zase rád Márinku, do níž je ale také nešťastně zamilovaný nesmělý Špína a na Fryborta žárlí.

Studenti uspořádají z iniciativy Vavřeny a Fryborta majáles, přestože je poslední dva roky zakázaný. Tak se 1. máje 1847 koná v Nedošínském háji veselá studentská zábava, na níž se Lenka sejde se slečnou Elis a povídají si o Jiřím. (Lenka se dozví, že její strýc byl jedinou lásky slečny Elis, jenže se nemohli vzít, protože rodiče na nešťastného Jiřího naléhali, aby se stal farářem.) Vavřena propásne slíbenou čtverylku se slečnou Lotty a když se pak Roubínek dozví, že Lenka a Vavřena spolu chodí, najde Frickovi místo Vavřeny jiného učitele. Za uspořádání majálesu jsou pak někteří studenti (mezi nimi Vavřena, Frybort a Špína) potrestáni – musí si odsedět pár hodin na koleji. Pak jsou zkoušky, které neudělá jen Špína, a tak se rozhodne, že půjde do kláštera ve Vysokém Mýtě. Po prázdninách v zimě se koná filozofický ples. Na jaře 1848 se vydá studentská legie do Prahy na pomoc revoluci, Vavřena a Frybort jsou důstojníci legie. Na barikádách se setkají se Špínou, který zde hrdinsky padne zasažen granátem. Po potlačení povstání se musejí nějakou dobu skrývat. O prázdninách zemře Roubínek. Frybort zanechá studií a vezme si o masopustě roku 1849 Márinku na otcův statek na Hanou. O rok později se Vavřena stane lékařem a ožení se s Lenkou. Na jejich svatbě se těší i Frybort s Márinkou a jejich synem.

Citát:

"Zármutek nad hynoucí vlastí jest nejbolestnější." – Myslimír

Jazyk:

spisovný (knižní a zastaralá čeština)

Neznámá slova:

aktuár; školní penzum; exhort; piarista; explika; consilium abeundi; škola kynická; deklamátor; švabachem napsáno; katecheta – profesor náboženství …

Počet stran:

129 stran (135 stran včetně ediční poznámky a doslovu)

 

 

 

 

 

Zpět na Klasiku

Domů