Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie

Eduard Petiška

 

 

Eduard Petiška: Básník, prozaik, autor knih pro děti a mládež, dramatik, esejista a význačný překladatel Eduard Petiška (1924-1987) napsal na 70 knih, z nichž některé byly přeloženy do více než dvaceti jazyků.
 

 

KNIHA:
Vydání: nakladatelství Albatros; v Praze 1979
Ilustroval: Karel Teissing
Literární druh: epika; báje
Forma: er-forma
 

 

DĚJ:
Místo: Mezopotámie
Doba: Starověk (asi 4 000 let př.n.l.)
 

 

některé báje:

O vladaři mezopotamského města Kiše Etanovi, který se vznesl do povětří

Postavy: orel černý had Kiš Etan - vládce města Šamaš - bůh Slunce Ištar - bohyně lásky
 

 

Děj: Orel a černý had se o vše dělili. Až jednou orel pozřel hadí mláďata a had ho chtěl za to potrestat. Šamaš mu poradil: a tak had zlámal orlovi perutě a uvrhl jej do díry. Pak byl spokojen. Orla však před smrtí zachránil Kiš Etan, také podle rady Šamaše. Uzdravený orel pak s Kišem vyletěl do oblak pro zázračný nápoj, díky kterému se jeho manželce může narodit syn. Oni tam však nedoletí, protože Kiš Etan neuposlechne rady orla, podívá se dolů, zamotá se mu hlava a spadne dolů.
 

 

Citát: "Vraťme se rychle, odkud jsme vzlétli!" - Kiš Etan
 

 

O neuvěřitelných dobrodružstvích trosečníka na očarovaném ostrově

Postavy: král obrovský zlatý had králův služebník
 

 

Děj: Služebník byl vyvržen na ostrov dobrého ducha - jako jediný z celé posádky ztroskotané lodi. Ukázal se mu obrovský, zlatý, bohatý had. Služebník zde pobyl 4 měsíce a všeho měl dostatek. Potom pro něj přijela loď a on se vrátil, vše vyprávěl králi a ten mu udělil vysoký úřad, protož přivezl důkazy - had mu věnoval mnoho z bohatství ostrova.
 

 

Citát: "Člověk nemá nikdy zoufat, nikdy se nemá nad něčím rmoutit, neboť smutkem a nářkem nezastaví běh událostí. Kdo má moudré srdce, kráčí kupředu a doufá." - Kiš Etan
 

 

 

Jazyk: spisovný (zastaralá čeština)
Neznámá slova: žádná
 

 

   

 

Zpět na Klasiku

Domů