Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

Daniel Defoe

 

 

Daniel Defoe: Daniel Defoe (čteme denyje dyfou, vl. jm. Daniel Foe) byl anglický podnikatel, politický publicista  a prozaik, jenž se narodil asi roku 1660 do rodiny londýnského řezníka. Chtěl být duchovním, ale vystřídal různá jiná zaměstnání: obchodník, politik, tajný agent ve Skotsku, novinář a vydavatel časopisu Přehled (The Review). Knihu "Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku" napsal v roce 1719. Nechal se inspirovat pětiletým pobytem skotského námořníka Alexandra Selkirka na ostrově Juan Fernandez. Defoe zemřel asi roku 1731.
 

 

KNIHA:
Vydání: nakladatelství Mladá Fronta; v Praze 1968
Ilustroval: František Tichý
Literární druh: próza, román
Forma: er-forma
 

 

DĚJ:
Místo: Evropa (Anglie, Španělsko...), Afrika (město Saleh), Jižní Amerika (Brazílie - město Svatý Salvátor), opuštěný ostrov, moře a oceány
Doba: 17. století
 

 

Postavy: Robinson Crusoe - námořník z Yorku, původně Robinson Kreutznauer, narodil se 30. 9. 1632 v Yorku, pocházel ze střední vrstvy obyvatelstva, měl 2 starší bratry Pátek - zkrotlý divoch, Robinsonův nejlepší přítel a sluha Xury - otrok ze Salehu Mulej - Maur, otrok ze Salehu Wells - Robinsonův soused na plantáži v Brazílii, Angličan původem z Portugalska stará vdova Kreutznauerovi - Robinsonovi rodiče námořníci a jejich kapitáni, sousedé, otroci, přátelé, divoši, Španělé, Poartugalci, Angličani, vesničané, průvodci...
 

 

Děj: Robinson se chce stát námořníkem i přes přemlouvání svých rodičů. Proto dne 1. září 1651 vstoupí v Hullu na loď, která má plout do Londýna. Bouře je však zažene jinam. Potom se Robinson znovu vydá lodí do Guineje. Přepadne je však jiná loď a Robinson se stane na čas otrokem v Salehu. Jednou ho pán pošle člunem na rybolov s Xurym a Mulejem. Robinson se člunu zmocní a s Xurym odjede pryč od Salehu. Muleje pošle ke břehu. Zachrání je evropská loď mířící do Brazílie, kam se s nimi Robinson vydá. Xuryho i člun prodá. V Brazílii Robinson dost zbohatne, když si opatří ingenio. Chce však získat další otroky a tak se vydá 1. září roku 1659 do Afriky.

Bouře je vyžene z bortící se lodi do člunu. Ten se s nimi převrhne a z celé posádky se zachrání pouze Crusoe. A to dne 30. 9. 1659. Na ostrově, na který je vyvržen, se zabydlí a vyvozí na něj vše, co se dá, z trosek velké lodi. Defoe zde pak nádherně popisuje, jak si trosečník zajišťuje potravu, přičemž myslí na léta dopředu a dělá si zásoby, ochočuje si zvířata, zútulňuje svůj postavený příbytek... Vede si také kalendář a začíná číst Bibli, která ho obrátí na víru.

Při obhlídce ostrova jednou narazí na divošské lidožroutské hody. Jeden zajatý divoch (potrava) jim uteče, a proto se za ním dva z nich pustí. Robinson po nich vystřelí, čímž divochovi zachrání život. Ten je pak Robinsonvi vděčný a poslouchá jej na slovo. Robinson mu dá jméno Pátek, neboť v ten den ho zachránil. A tak žijí spolu. Robinson Pátka učí o Bohu, v něhož však sám ještě před svým ztroskotáním nevěřil. Spolu pak zachrání ještě dva lidi před smrtí v divošských rukou. Jeden z nich je Pátkův otec, druhý je Španěl. Poblíž ostrova je totiž divošský ostrov, na kterém žije kromě divochů už čtvrtým rokem i šestnáct Španělů. Časem se tu konečně objeví loď - ta sem však přijela proto, aby zde nechala svého kapitána napospas osudu... Robinsonovi se podaří námořníky usmířit, čímž zachrání kapitána, a touto lodí se konečně dostane do Evropy. Do Anglie dorazí 11. června 1687 - 28 let po ztroskotání lodi. Zjistí, že za tu dobu se z něj díky brazilskému ingeniu stal boháč. Potom už putuje po souši.

Citát: "Zneužívané štěstí se obrací v naši nejhorší bídu." - Robinson

"Všechny věci jsou dobré jen potud, pokud je můžeme upotřebit." - Robinson

Jazyk: spisovný (hovorová a knižní čeština)
Neznámá slova: ingenio - plantáž cukrové třtiny, cukrová farma; centýře; tyglíky...
Počet stran: 269 (278 stran i s překladatelovou poznámkou a doslovem)
 

 

   

 

Zpět na Klasiku

Domů