Příběhy ze Shakespeara

vypráví Vladimír Hulpach

 

 

William Shakespeare: William Shakespeare byl anglický dramatik, renesanční spisovatel. Narodil se roku 1564 ve Stratfordu nad Avonou do rodiny rukavičkáře, jako třetí dítě Mary a Johna Shakespearových. Studoval gymnázium ve Stratfordu a naučil se zde latinsky a řecky. Oženil se v osmnácti letech, ale roku 1588 odešel do Londýna a stal se zde hercem, později i spolumajitelem herecké společnosti. Ke konci života se vrátil so svého rodného Stratfordu nad Avonou a zde také roku 1616 zemřel.

Díla (napsal 37 her) - například: historické hry (Jindřich IV, Jindřich V, Jindřich VI, Král Jan, Richard II, Richard III.); tragédie (Romeo a Julie, Othello, Hamlet, Macbeth, Král Lear, Julius Caesar); komedie (Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsorské, Kupe benátský) a další dramata (Bouře, Zimní pohádka, Perikles a Cymbelín)

 

 

KNIHA:
Vydání: nakladatelství Amulet; v Praze 2000
Ilustroval: Václav Kabát
Literární druh: próza (vyprávění) + epika (citáty)
Forma: er-forma
Díla:

Timon AthénskýAntonius a KleopatraKrál LearSen noci svatojanskéMakbeth Král Jinřich IV.Veselé paničky windsorskéRomeo a JulieKupec benátský

 

 

TIMON ATHÉNSKÝ - tragédie ^

postavy: Timon - veliký boháč, který není lakomý a rozdává své jmění Alkibiades - vojevůdce, kterého vyhnali z Athén Lucius, Lucullus, Sempronius - pochlebníci a falešní přátelé Apemantus - filozof Flavius - chytrý správce Flaminius, Servicius, Lucilius - věrní sluhové Timona
místo: Athény
doba: starověk
stručný děj: Timon byl moc bohatý pán, který své jmění nadmíru rozdával. A to se mu také vymstilo. Když za ním přišli lidé, kteří neprávem žádali o splacení dluhů (a přitom bylidlužni mnohokrát víc oni než Timon), pozval je Timon na hostinu. Místo jídla zde však byla samá horká. Timon pak utekl za hradby města, kde žil v jeskyni a dělal si hrob. Flavius za ním posílal senátory, aby ho postavili do čela Athén. Navíc na město zaútočil Alkibiades, který se stal Timonovým přítelem. Alkibiades potom přijal vlídné pozvání do města a Athéňané souhlasili i s tím, že Timonovi falešní přátelé budou potrestáni. Pak dal Alkibiades posat pro Timona, aby se konečně vrátil zpět do města, ale našli už jen jeho hrob.
citát: "Zde leží ubožák, co mu ubohou duši vzali. Však jméno nezvíte: Mor vám, vy podlí pozůstalí! Já, timon, ležím tu, jenž naživu ty živé neměl rád. Když tudy jdeš, klej, jak jen chceš, nesmíš tu ale postávat!"
počet stran: 9 stran
 

 

ANTONIUS A KLEOPATRA - tragédie ^

postavy: Marcus Antonius (obávaný vojevůdce), Octavius, Lepidus - triumvirové spravující římskou říši Kleopatra - egyptská královna Sextus Pompeius - "pán přímoří" Agrippa - konzul a mladý Octavuův rádce Octavie - sestra Octaviuse Thdias - Octaviův vyslanec Charmian, Iras - Kleopatřiny společnice Kanidius - vrchní velitel Enobarba - Antoniův přítel
místo: Řecko, Egypt, Alexandrie, Řím, Tarsos
doba: asi 15. století
stručný děj: Antonius se vydá do Řecka, aby sehnal peníze pro své vojáky a povolal před soud Kleopatru. Do ní se ale zamiluje. Avšak je zapotřebí smíru mezi ním a Octaviusem, proto si v Římě vezme za ženu Octavii. Pak vyrazí proti Pompeiovi, ale dosáhne s ním smíru. Jenže potom proti Pompeiovi zase vítězně zaútočí Octavius s Lepidem. Octavius nechá dát Lepida pro zradu do vězení na doživotí, protože chce vládnout sám. Octavia se proto vydá za bratrem vyjednávat. Antonius toho využije a  odjede za Kleopatrou. Tam se střetne s Octaviem a kvůli Kleopatřině špatné radě prohraje. Egyptské lodi prchají před Octaviem bez boje a Antonius za to dává vinu Kleopatře a nazlobí se na ni. Ona se před ním schová v hrobce. Antonius se pak ale zabije mečem a nakonec i Kleopatra se nechá uštknout hadem.
citát: "Ač odloučeni, budem pořád spolu. Ty zůstáváš - však budeš všude se mnou. Já jdu, a přece - zůstávám s tebou. Teď vzhůru na cestu!" - Antonius Kleopatře
počet stran: 7 stran
 

 

KRÁL LEAR - tragédie ^

postavy: Lear - 80 let, král Británie Kordélie - nejmladší dcera Learova Goneril - nejstarší dcera Learova Regan - dcera Learova francouzský král albanský vévoda - vezme si Goneril cornwallský vévoda - vezme si Regan vévoda z Burgundu hrabě z Kentu hrabě Gloster Edmund - Glosterův levoboček Edgar - Edmundův nevlastní bratr Oswald - správce Learův dvorní šašek
místo: Anglie, Francie
doba: asi 15. století
stručný děj: Lear rozdělil své jmění mezi falešnou Goneril a Regan, ale pravdomluvné Kornélii nic nedal, protože mu nelibozvučela její slova. Ta proto odjela s francouzským králem do Francie, kde se vzali. Regan se provdala za cornwallského vévodu, Goneril za albanského vévodu. Falešné sestry pak otce Leara vyhnaly a on šel za Kordélií. Mezitím Edmund zapříčinil to, že Edgara všude hledali, aby ho zabili. Edgar pak musel chodit jako žebrák. Na pomoc králi Learovi, který putoval do Francie, přijeli právě Francouzi. Albanský vévoda pak změnil názor na to, jak se sestry zachovaly k otci. Cornwallský vévoda zemřel na následky zranění od jeho sluhy a tak se Goneril bála, aby ovdovělá Regan nezískala Edmunda, kterého obě milovaly. Proto své sestře nasypala do pití jed a ona podlehla. Myslela teď, že Edmund zůstane jí, ale Edgar Edmunda zabil. Proto se také Goneril zabila. Avšak také Kordélie nakonec zemřela, protože ji nechal Edmund zabít. A žalem nad ztrátou dcery Kordélie zemřel i král Lear.
citáty: "Můj pane! Jak já Vás miluji, nelze ani říct. Tou láskou, kterou zajíkne se dech a slova ustanou. Tož právě tak, ba nad pomyšlení Vás ráda mám!" - Goneril

"Jsem z téhož kovu jako sestra má, neb vyřkla to, co nejvíc ráda mám. Však navíc přísahám tu přede všemi, že nenávidím každou jinou radost, než lásku k Vaší drahé Výsosti!" - Regan

"Můj dobrý pane, život jste mi dal, miloval i vychoval jste mne. Ty povinnosti splácím, jak se patří: Též milují vás, poslouchám a ctím." - Kornélie

"Toho, kdo ti dal ty rady, abys rozdal celou zem, ke mně stav, či bez výhradysám si za něj stoupni sem! Hned pak zjistíš, že je psáno: Strakatému sluší smích, ty máš pro pláč uděláno, jako by tě tížil hřích." - šašek

"Pšenice krmila kukačku tak dlouho, až matku sezobla za chvilku pouhou..." - šašek

"Teď zůstat s ním je bláznu čest, že nejde s chytrým kmotrem. Když lotr prchá, bláznem jest, však blázen není lotrem!" - šašek

počet stran: 12 stran
 

 

SEN NOCI SVATOJANSKÉ - komedie ^

postavy: Hermie - mladá Athéňanka Lysander - mladý Athéňan Helena - Hermionina nejlepší přítelkyně Demetrius - bohatý mladý Athéňan Egeus - otec Hermie Hippolyta - královna Amazonek Theseus - vévoda v Athénách Oberon - král elfů Titanie - Oberonova manželka Puk - nezbedný ale nejvěrnější Oberonův skřítek Hrášek, Pavučinka, Hořčička - malí elfové Titanie divadelní soubor athénských řemeslníků (Macek - tesař Klubko - tkalec Lišta - truhlář Piskáček - měchař Rypka - dráteník Nitka - krejčík)
místo: Athény
doba: asi 15. století
stručný děj: Egeus chce, aby si Hermie za muže vzala Demetria, který ji nyní miluje, i když nedávno vyznával lásku Heleně. Helena by si nejraději vzala Demetria místo Hermie, která miluje Lysandra. Lysander s ní na svatjánskou noc uteče. V lese, kde nacvičují řemeslníci divadelní hru, usnou. O jejich útěku se Hermie svěřila pouze Heleně, která to však řekla Demetriovi. V lese pak Oberon spatří rozhádaného Demetria a Helenu. Nařídí proto Pukovi, ať tomu Athéňanovi nakape na víčka laskavec, až usne. Protože až se probudí, bude účinkem laskavce milovat prvního, koho spatří. Oberon tím zamýšlel, že se Demetrius zamiluje do Heleny. Puk však v lese najde jiný pár a laskavec nakape na víčka Lysandra. A ten spatří jako první Helenu, která se kolem něj nachomýne. Tak se doní zamiluje. Když se to Oberon dozví, poručí Pukovi, ať to napraví a učiní tak, jak původně měl. A má dávat pozor, aby Demetrius uviděl jako první Helenu. Tak se stane a Demetrius se o Helenu začne prát s Lysandrem. Hermii to mrzí a pohádá se kvůli tomu s Helenou. Puk je pak musí uspat a Lysnadra zbavit plané lásky jiným květem. Naštěstí se mu to povede. Mezitím Oberon Titanii přičaruje laskavcem lásku ke Klubkovi s oslí hlavou. Udělal tak proto, že mu Titanie nechtěla dát indické pachole. Titanie mu jej pak dá a Oberon jí lásku k oslovi odčaruje. Když se pak ráno dva páry milenců probudí, myslí si, že to vše byl jen sen noci svatojánské. Pak se koná trojitá svatba - Theseus se ožení s Hippolytou, Lysander si za ženu vezme Hermii a Helena se provdá za Demetria.
citáty: "Tvoje oči, ničemníku, očaruji v okamžiku! Poznáš hned, jak láska bolí, ani spát ti nedovolí. Tak se vzbuď, já běžím honem za svým králem Oberonem." - Puk

"Ty můj kvítku nachový, bůžek lásky dobře ví, koho kouzlem uloví: Tady tomu oslovi pravou lásku obnoví, ať zas má rád tu, co dřív!" - Oberon

"Nuže, paní, s elfy svými následujme noční stíny. Dřív než měsíc skončí pouť, musíme Zem oblétnout!" - Oberon

"Ospale už oheň kmití, hasne světlo od loučí. Každý elf i víla hbitá s nocí se teď rozloučí: Píseň pro mně zazpívají, jako ptáci v rej se dají..." - Oberon

počet stran: 11 stran
 

 

MAKBETH - tragédie ^

postavy: Makbeth - vojevůdce, thén z Glamisu Banko - vojevůdce Dunkan - zbabělý devátý král Skotska Makdonwald - Dunkanův nepřítel a zrádce tři babice čarodějnice thán z Rossu - statečný skotský rytíř Sven - norský král thén Kawdor Angus - pán anguský Malkolm - nejstarší syn Dunkanův, kumberlandský princ lady Makbeth - Makbethova manželka Makduff - skotský pán, thén z Fifu Lennox - skotský pán Donalbain - druhorozený syn Dunkana Fleance - syn Banka Siward - syn anglického vojevůdce
místo: Skotsko
doba: asi 15. století
stručný děj: Makbeth s Bankem porazili Makdonwalda ve jménu Dunkana. Potom se jim zjevily tři babice čarodějnice, ketré zvěstovaly Makbethovi thénství v Kawdoru a skotské království. Bankovi řekly, že bude menší než Makbeth, ale větší, a ne tak šťastný, a přece mnohem šťastnější. A že krále zplodí, i když sám králem nebude. Podle nabádání své ženy Makbeth zabil Dunkana, kydž přijel na jejich hrad v Inverness. Dunkanovi synové pak odjeli pryč ze Skotska a Makbeth se stal králem. Pak šel zase za babicemi a ony mu předpověděly, že ho zabije ten, kdo není ženou zrozen, až se na dunsinanský hrad birnamský les hne. A že si má dávat pozor na Makduffa... Když na hrad zaútočili angličané s větvemi z birnamského lesa před sebou, Makbeth v boji padl, zabit Makduffem. Ten byl totiž vyříznut z matčina lůna, neboť ta už ho porodit nemohla. Tak Makbeth padl.
citáty: "Čest je zlem a zlo zase ctí, vzhůru kalem špinavostí!" - babice

"Makduffa chraň se, osuduný ti je!" - babice Makbethovi

"Dál třísni krev s tou odvahoua  moci lidské se jen vysmívej. Neb nikdo neublíží Makbethu, kdo ženou zrozen je." - babice Makbethovi

"Jsi neporazitelný, Makbethe, než šturmem na tvůj dunsinamský hrad les birnamský se hne..." - babice

"Ať každý voják větev ulomí a před sebou ji nese za pochodu! Tak počet zbrojenců svých zakryjem a špehy oklamem!" - Malkolm

počet stran: 10 stran
 

 

KRÁL JINDŘICH IV. - komedie ^

postavy: Jinřich IV. - anglický král Glendower - povstalec pan Mortimer Jinřich Percy - syn hraběte Percyho (z Nortumberlandu) pán z Douglasu Mordak Poins - komorník prince Jindry Jindra - syn Jindřicha IV., princ -> král Jindřich V. Falstaff - Jindrův tlustý kamarád Bardolf. Peto, Gadshill - Falstaffovi kamarádi Worcester - worcesterský pán sir Blunt
místo: Londýn, Shrewbury, Windsor
doba: 1403
stručný děj: Mladý Jindra žije s Falstaffem životem po hospodách. Ale to změní bitva u Shrewsbury roku 1403, do jejíhož čela na straně anglického krále zvolí Jinřich IV. svého syna. Ten bitvu proti královým odpůrcům a uchazečům o jeho korunu vyhrajea  stane se králem Jindřichem V., který začíná žít nový život a Falstaffem opovrhuje.
citát: "Neznám tě, starče. Raději se modli a zanech žranic i pitek. Tvoje šediny špatně sluší šaškovi. Já už zavrhl svoje dřívější já, a proto zavrhuji i své dřívější druhy. A jenom , dozvíš-li se kdy, že jsem zas, co jsem býval, potom přijď a budeš dál průvodcem mých ztřeštěností. Do té doby se ke mně nepřibližuj na deset mil, rozumíš?!" - Jindřich V. k Falstaffovi
počet stran: 7 stran
 

 

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ - komedie ^

postavy: Falstaff Jeník - nezbedný rytíř Bardolf -Fastaffův sluha i kumpán Pistol, Nym - Falstaffovi sluhové Fordová, Pageová - paničky windsorské Čiperka - služka pan Page - manžel paní Pageové pan Ford - manžel paní Fordové, žárlivec Anička - dcera paní Pageové
místo: Widsor
doba: 15. století
stručný děj: Falstaff potřebuje peníze. Proto vyžene Pistola a Nyma a začne se ucházet o paní Fordovou a Pageovou milostnými psaníčky. S paní Fordovou si sjedná schůzku u ní v domě. Pistol a Nym o tom řeknou jejich ženám a pan Ford se přestrojí za bohatého pana Brooka, zavede s Falstaffem řeč a vše se od něj dozví. Když se pak Ford žene domů, Falstaffa odnesou paničky v koši se špinavým prádlem pryč. Falstaff to pak Brookovi vyklopí a poví mu i o další schůzce. Z té se dostane pryč v převleku za tlustou paní, když se opět přižene Ford. Potřetí se sejdou v noci u Hernova dubu. Zde se konečně paničkám podaří udělat si z něj legraci, a to za pomoci mnoha lidí (i jejich manželů), protože ho vystraší a pak se mu vysmějou. To ho vyléčí.
citát: "Neboť jsem vždy za Vás, paní, svolný zemřít za svítání, případně i včase spaní. Jak bez bázně, tak bez hany!" - Falstaff v milostných psaních
počet stran: 10 stran
 

 

ROMEO A JULIE - tragédie ^

postavy: Eskalus - panující vévoda ve Veroně Montekové: Romeo - Montekův syn; Benvolio - Montekův synovec; pan a paní Montekovi přátelé Montekových: Merkucio - Romeův přítel; Baltazar - Romeův věrný sluha Kapuleti: Julie - 14 let, Kapuletova dcera; Tybalt - Kapuletův synovec; pan a paní Kapuletovi Juliina chůva Rosalina - mladá dívka hrabě Paris - Eskalusův příbuzný Vavřinec - františkán bratr Jan - františkán lékárník
místo: Verona, Mantova
doba: asi 15. století
stručný děj: Kapuletovi a Montekovi jsou dva znepřátelené rody. Romeo miluje Rosalinu, která je pozvána na bál Kapuletů, na kterém se má Paris seznámit s Julií. Romeo se kvůli Rosalině tajně dostane na bál v přestrojení, ale zamiluje se tu do Julie a na Rosalinu zapomene. Julie se do Romea také zamiluje. Když si pak svou lásku vyznají navzájem, rozhodnou se, že se vezmou, ale tajně. Oddá je Vavřinec. Po svatbě se ale Julie dozví, že si má brzy vzít Parise. Bohužel nepřátelství dvou rodů ještě vzroste, když Romeo zabije Tybalta, neboť ten zabil jeho přítele Merkucia. Romeo je proto z Verony vyhnán. Julie dostane od Vavřince "jed" a předstírá mrtvou. Vavřinec pošle za Romeem Jana se vzkazem o jeho plánu s Julií, aby mohli žít spolu, ale on jej nedostane. Místo toho k němu dorazí špatná zpráva: dozví se, že Julie zemřela. Koupí si tedy jed a jede za ní. U hrobky potká Parise a zabije ho. Zabije i sebe. Když se Julie probudí vedle svého mrtvého muže, zabije se dýkou. Vavřinec přispěchá pozdě a spatří Julii živou už jen pár vteřin. Nad smutnou ztrátou svých potomků se teprve teď oba rody konečně usmíří.
citáty: "Že miloval jsem dosud? Ach, jak klamné! Před touhle krásou hned ta byvší vadne..." - Romeo

"Romeo, ach, Romeo! Proč vlastně jsi Romeo? Zapři své jméno, otce se odřekni, jen lásku mi přísahej. Když ale nechceš, nebudu už Kapuletová!" - Julie

"Jak ten smír ponuré je ráno dnes, když slunce žalem za mračna se skrývá, a provinilým jenom určit trest, těm nevinným pak prominout vše zbývá! Však navždy bude strast jen slabé slovo pro lásku Julie a srdce Romeovo..."

počet stran: 9 stran
 

 

KUPEC BENÁTSKÝ - komedie ^

postavy: Antonio - křesťan, velkorysý mladý benátský kupec Bassanio - mladý urozený Benátčan, chudý šlechtic, Antoniův přítel Porcie - bohatá dědička, zlatovlasá kráska Nerissa - Porciina komorná a přítelkyně Graziano - Bassaniův přítel a sluha Salerio - přítel Lorenza a Jessiky Lorenzo - další z Bassaniových a Antonipvých druhů Jessika - Šajlokova dcera Šajlok - Žid, chamtivý lichvář Lancelot - syn starého slepého chudáka Gobba Bellario - soudce uchazeči o ruku Porcie (monsieur Le Bon - francouzský šlechtic Falconbridge - anglický baron syn saského vévody Falconbridgeův soused ze Skotska marocký princ aragonský princ)
místo: Itálie - Benátky, Belmont
doba: asi 15. století
stručný děj: Bassanio požádá Antonia o půjčení 3 000 dukátů, aby se mohl vypravit do Belmontu požádat Porcii o ruku. Antonio zrovna peníze nemá, a tak si je vypůjčí od Šajloka a podepíše mu smlouvu, že pokud dluh zaplatí pozdě, může si z něj Šajlok vzít jednu libru masa. Bassanio si Porcii získá a chystá se dvojí svatba: Porcie si bere Bassania a Nerissa Graziana. Vtom přinese Jessika s Lorenzem a Saleriem zprávu o tom, že Šajlok už (právem) vymáhá po Antoniovi libru masa, neboť Antonio nestihl zaplatit. Svatby se tedy uspíší a Bassanio s Grazianem už spěchají Antoniovi na pomoc. Vše zachrání Porcie převlečená za fiktivního římského soudce Baltazara, čímž zastoupila soudce Bellaria. "Šajlok si smí vzít přesně libru masa, ale ani kapku krve." Tak se lichvář vzdá. Bassanio a Graziano dají Porcii-Baltazarovi a "písaři" Nerisse své prstýnky od svých žen. Pak se moc diví, když je mají na prstech jejich ženy...
citát: "Ta zář, co vidíš, je z našeho domu. Do jaké dálky jen svíčka zahoří! A stejně září v zlém světě dobrý čin..."
počet stran: 11 stran

 

 

 

Jazyk: spisovný (hovorová a knižní čeština)
 

 

   

 

Zpět na Klasiku

Domů