Optické klamy

 

Na obrázky označené oranžovým trojúhelníkem můžete kliknout a ověřit si tak, jak vás oči klamou.

 

 

Když budete pohledem kroužit po obrázku, kolečka v místech překřížení žlutých čar začnou jiskřit!

 

 

Třicet vteřin upřeně pozorujte černý bod uprostřed srdce, aniž byste přitom pohnuli očima. Pak (s pohledem stále upřeným na srdce) klikněte na obrázek myší. Monitor vám zobrazí pouze bílý čtverec, ale vy na něm uvidíte červené (nebo aspoň růžové) srdce!

 

Poggendorfova iluze: Která z barevných čar je pokračováním horní bílé čáry?

 

 

Zdá se vám, že vidíte několik oddělených bílých čtverců? Omyl! Je to jen linie jedné jediné bílé čáry.

 

 

Vážení počtáři, dokážete sečíst tento příklad správně?

 

 

Neexistující vidlice: Pokud zakryjeme vrchní část obrázku, vidíme tři hroty. Pokud však zakryjeme část spodní, zjistíme, že obraz může mít hroty jen dva!

 

 

 

Ebbinghousova iluze: Jsou vnitřní kruhy stejně veliké?

 

 

Whitova iluze: Mají svislé šedé pruhy stejný odstín šedi? Odpověď je ano!

 

 

Také se vám zdá, že kolečka uprostřed čtverců mají každé jinou barvu?

 

 

Tečka v trojúhelníku: Odhadnete, jak vysoko v trojúhelníku je růžová tečka? Věřili byste, že přesně uprostřed?

 

 

Která barevná úsečka je delší - modrá nebo červená?

 

 

Ponzova iluze: Který obdélník je větší?

 

 

Zkuste číst barvy jednotlivých slov.

 

 

Co znamenají tyto znaky? Stačí zakrýt levé poloviny jednotlivých znaků a vše je jasné!

 

 

Nepřipadají vám malé bílé čtverečky v místech překřížení černých čar o něco bělejší než velké bílé čtverce? Ve skutečnosti tomu tak však není - zdá se nám to jen díky většímu kontrastu s černou.

 

 

Která úsečka je delší? Červená nebo zelená? Věřte, že obě jsou stejně dlouhé.

 

 

V průsečících bílých čar vidíme náznaky modrých teček. Avšak když na některou upřete pohled, zmizí, protože tam ve skutečnosti žádná není.

 

 

Orientační paobraz: Pozorujte obrázek třicet vteřin, pak na něj klikněte. Zobrazí se vám se svislými mřížemi, ale vám bude připadat, že jsou jakoby ohnuté.

 

 

Orbisonova iluze: Zdá se vám, že je tento čtverec deformovaný? Kdepak, to se vám skutečně jen zdá.

 

 

Müller-Lyerova iluze v perspektivě: Která ze dvou oranžových úseček je delší?

 

 

Pozorujte třicet vteřin žárovku a poté na ni klikněte - sama se vám před očima rozsvítí! I když ostatní pak uvidí jen bílý obdélník.

 

 

Rubinova iluze: Co a obrázku vidíte? Dva modré obličeje z profilu, nebo bílou vázu?

 

 

Zolnerův obrazec: Jsou tlusté černé čáry rovnoběžné se žlutými? Jistě že ano, to jen oko vás klame.

 

 

Který oblouk protíná střed kružnice?

 

 

Věříte, že červené čáry v obou kružnicích na sebe navazují? Nebo se vám také zdají vychýlené?

 

 

Která přerušovaná růžová čára je delší? - Obě jsou stejně dlouhé.

 

 

Všimněte si kuliček na těchto dvou obrázcích - při prostorovém vnímání vidíme, že na prvním obrázku kuličky leží na podložce, zato na druhém obrázku se kuličky nad podložkou vznášejí. Pokud si však odmyslíme jimi vržené stíny, zjistíme, že na obou obrázcích jsou kuličky umístěny stejně.

 

 

Zkuste:

Aristotelova hmatová iluze: Překřižte ukazováček a prostředníček jedné ruky a vnitřními stranami těchto prstů se jemně dotkněte spodní části nosu (nosních dírek). Nepřipadá vám teď, že máte nosy dva?

 

 

Domů